Zpívání bhadžanů
oslava džajanti Siddharaméšvara Maharadže v Divoké Šárce:

Datum akce: Pondělí 20.8. 2018 od 18.30 do cca 20.30

Místo konání: Praha, louka v Divoké Šárce - v případě deště se schováme v altánu.

Program: Zpívání bhadžanů tradice Navnath Sampradája, meditace a čtení textů těchto mistrů, diskuse.

Sraz: V 18:15 na konečné tramvají 20, 26 "Divoká Šárka"

Vstup zdarma

Info: Aleš 777050958, Martin 725 219 468

Všichni jste srdečně zváni!

Šrí Nisargadatta Maharádž:

V nakladatelství Dybbuk právě vychází nová kniha rozhovorů se Šrí Nisargadatta Maharadžem „Nic je vše“. Kniha je k dostání ve většině knihkupectví anebo je možné ji koupit online: https://www.kosmas.cz/knihy/222738/nic-je-vse/. (Brzy bude možné zakoupit i elektronickou verzi.)

Více informací v sekci Tištěné knihy.


Šrí Siddharaméšvar Maharádž:

V nakladatelství Argo vyšel nový překlad knihy Šrí Siddharáméšvara Mahárádže: Klíč k poznání Já. Součástí tohoto vydání je také překlad kratšího díla s názvem Zlatý den. Kniha je k dostání ve většině knihkupectví anebo je možné ji koupit online: http://www.kosmas.cz/knihy/214128/klic-k-poznani-ja/

"Jestliže chceme vyšroubovat šroub, musíme s ním točit na opačnou stranu. Jestliže mysl vedenou intelektem nasměrujeme k Já, bude pohlcena Já."

Více informací v sekci Tištěné knihy

Audio/Video ukázka:

Nisargadatta Maharádž - Citáty a fotky

Šrí Bhausaheb Maharádž (1843 - 1913) žil v Inčigiri. Mistr Siddharáméšvara Maharádže.

Šrí Siddharaméšvar Maharádž (1888 - 1936), Mistr Nisargadatta Maharádže a Randžita Maharádže.

Šrí Nisargadatta Maharádž (1897 - 1981), realizovaný Mistr, který žil v Bombaji.

Dásbódh

Toto oblíbené dílo Šrí Bhausaheba Maharádže napsal Šrí Samartha Rámdás v 17. století.

Vše je iluze  /   Oddanost po Seberealizaci

1. a 2. část přednášek Šrí Siddharaméšvara, zaznamenané žákem Nisargadattou.

Já Jsem To

Rozhovory Šrí Nisargadatta Maharádže s žáky. Knihu sestavil M. Frydman a Maharádž ji schválil.

Aktuality

17. 8. 2018 - Aleš

Ten, kdo zná Boha, by měl být nazván světcem. On rozlišil to Věčné od pomíjivého.

Bůh se nepohybuje, On není nikdy zkažen a nikdy není ztracen.“ Pokud má někdo takové vnitřní pochopení tohoto puruši, potom by měl být znám jako světec a sádhu.

Tento puruša existuje v každém člověku, ale vypráví tento ´příběh´ (já jsem), který se od lidí liší. Ryzí poznání bylo probuzeno v Jeho vnitřním prostoru a On je sádhuem.

Měli byste poznat tuto nirgunu Paramátman, která by měla být označena jako pravé poznání. Když tu není nic než toto ryzí poznání, pak Skutečnost zůstává nevědomá a je tu toto ´vše´.


15. 8. 2018 - Martin

Projevený svět existuje, aby byl později zničen a pak znovu obnoven. Ale tak je to pro nevědomé, nikoli pro osvícené bytosti. Projevený svět je ze své podstaty plný utrpení a nevědomost to ještě umocňuje a podporuje. Ale ty jsi naštěstí moudrý, Rámo. Iluzorní projevení není nic jiného než iluze, sen není nic jiného než sen! Vše, co existuje, je síla Všemohoucího. Projevení je pouze projevení.


14. 8. 2018 - Jirka

nisargadatta_audio3_2.jpgTazatel: Skutečnost, kterou mi zde vysvětlujete, nezpůsobí to, abych to sám odhalil. Musím to odhalit sám v sobě. Jediná věc se ve mně nezmění, ani když budu hovořit se všemi svatými po tisíce let. Jak to ale mám odkrýt sám pro sebe?
Maharadž: Děje se to. Jestliže to je ve vašem osudu, přijdete sem, vyslechnete si to a výsledek bude následovat. Včera sem přišli dva lidé s touto dámou a potom odešli. Nebylo to v jejich osudu. Lidé sem přicházejí se svým vlastním předem určeným konceptem, který si chtějí podržet. Lidé sem přicházejí jako ke krejčímu s přáním, aby jim vyhotovil oblek speciálních rozměrů, barvy a materiálu. Ovšem já vám nedám to, co chcete. Nedám vám poznání podle vámi předem určených požadavků. Pouze vám řeknu, abyste na sebe nahlíželi tak, jak jste, a nalezli to, kdo (ve skutečnosti) jste.


10. 8. 2018 - Martin

Uvnitř svarúpy siddhy není žádné tělo, a proto jak by toto bez-myšlenkovité „tam“ mohlo mít jakékoli pochybnosti? Pomocí tohoto poznání „já jsem“ pochopte siddhu a buďte oním bez-pochybným Jedním Jediným.

Připoutanost k tělu přináší guny, které přivolají objektivizaci (proces vytváření objektů) a tím, že upnete svou pozornost na tyto objekty, se stanete velice malými. A proto upněte svou pozornost na toto „vše“ a poté buďte onou svarúpou, která je bez pozornosti (za pozorností) a náleží tomu, kdo je „za tělem“.


8. 8. 2018 - Lenka

Jakmile toužení zmizí, životní síla člověka je očištěna a do jeho nitra vstupují božské vlastnosti a ctnosti. Řeka toužení proudí jen v nitru nerozumného člověka. Tak jako zvíře, které touží po jídle, snadno padne do pasti, tak člověk, následující bez rozmyslu svá chtění, upadá do pekla. Těžká slepota objevující se ve stáří není nic v porovnání s oslepující iluzí, kterou touha v okamžení zaseje do nitra člověka.


 

Archiv aktualit