Zpívání bhadžanů
v Divoké Šárce:

Zpívání v červnu, červenci a srpnu 2017 v divoké Šárce (viz info v zápatí této stránky):

  • 13.6. úterý 18,30 - 20,30 hod.
  • 27.6. úterý 18,30 - 20,30 hod.
  • 11.7. úterý 18,30 - 20,30 hod.
  • 25.7. úterý 18,30 - 20,30 hod.
  •  8.8. úterý 18,30 - 20,30 hod.
  • 22.8. úterý 18,30 - 20,30 hod.

Šrí Nisargadatta Maharádž:

V nakladatelství Dybbuk právě vychází nová kniha rozhovorů se Šrí Nisargadatta Maharadžem „Nic je vše“. Kniha je k dostání ve většině knihkupectví anebo je možné ji koupit online: https://www.kosmas.cz/knihy/222738/nic-je-vse/. (Brzy bude možné zakoupit i elektronickou verzi.)

Více informací v sekci Tištěné knihy.


Šrí Siddharaméšvar Maharádž:

V nakladatelství Argo vyšel nový překlad knihy Šrí Siddharáméšvara Mahárádže: Klíč k poznání Já. Součástí tohoto vydání je také překlad kratšího díla s názvem Zlatý den. Kniha je k dostání ve většině knihkupectví anebo je možné ji koupit online: http://www.kosmas.cz/knihy/214128/klic-k-poznani-ja/

"Jestliže chceme vyšroubovat šroub, musíme s ním točit na opačnou stranu. Jestliže mysl vedenou intelektem nasměrujeme k Já, bude pohlcena Já."

Více informací v sekci Tištěné knihy

Audio/Video ukázka:

Nisargadatta Maharádž - Citáty a fotky

Šrí Bhausaheb Maharádž (1843 - 1913) žil v Inčigiri. Mistr Siddharáméšvara Maharádže.

Šrí Siddharaméšvar Maharádž (1888 - 1936), Mistr Nisargadatta Maharádže a Randžita Maharádže.

Šrí Nisargadatta Maharádž (1897 - 1981), realizovaný Mistr, který žil v Bombaji.

Dásbódh

Toto oblíbené dílo Šrí Bhausaheba Maharádže napsal Šrí Samartha Rámdás v 17. století.

Vše je iluze  /   Oddanost po Seberealizaci

1. a 2. část přednášek Šrí Siddharaméšvara, zaznamenané žákem Nisargadattou.

Já Jsem To

Rozhovory Šrí Nisargadatta Maharádže s žáky. Knihu sestavil M. Frydman a Maharádž ji schválil.

Aktuality

21. 6. 2017 - Lenka

Jestliže si tato inteligence, jež je součástí neomezeného Vědomí, představila sama sebe jako strom, stala se stromem. Jestliže si představila, že je skálou či trávou, stala se skálou či trávou. Není rozdíl mezi objekty vnímání schopnými a vnímání neschopnými, není rozdíl mezi objekty, které mohou myslet a těmi netečnými. Věci se ve své podstatě neliší, neboť neomezené Vědomí je přítomno ve všem stejně. Rozdíly jsou tu jen proto, že se inteligence ztotožňuje s různými objekty a totéž neomezené Vědomí se pak v těchto objektech nazývá různými jmény.


20. 6. 2017 - Aleš

SiddhaUctívání/púdža tohoto Nejvyššího Já je uskutečňováno potichu/mouna. Tohoto uctívání je dosaženo ne-konanelstvím a pomocí mysli, oproštěné od myšlení. Pokud se během provádění tohoto uctívání/púdži vynoří řeč či tu je nutnost něco udělat, nebo tu je potřeba něco detailně prošetřit, potom tím počne proces myšlení a toto Nejvyšší Já se zcela vzdálí, neboť Ono nepřipustí jakýkoliv rušivý moment. Nejvyšší Já – to jsou tři světy, neboť Já jimi proniká pomocí této jediné formy a přesto zůstává zcela oproštěné od poznání a žádná věc či nikdo není na tomto místě přítomen. V šperku je obsaženo zlato, ale ve zlatě není žádný šperk. Stejně tak každá forma, která se objevila, jste..........

Radžá-Dhi-Rádž Sadgurunáth Šrí Siddharaméšvar Maharadž Ki Džej


16. 6. 2017 - Gábina

Tento příznivý/šťastlivý puruša(který má jak vajrágju, tak vivék/rozlišování), je největší z největších. Je však kritizován těmi, kteří chtějí všechno, a to ve velké míře. Oni jsou však jako zloději, kteří nemají chvilku klidu kvůli bohatství svých sousedů. (Maharádž řekl: „Zeptejte se své mysli, co chce“. Odpoví vám, že chce vše.“)

Neexistuje nic příznivějšího než je vajrágja/zřeknutí se. A pokud zde není žádná vajrágja/zřeknutí, pak je „Já“ velice nešťastné. Popravdě, bez vajrágji/zřeknutí se, zde nemůže být řádné plnění paramárthy/Skutečnosti. (Tj. díky rozlišování/vivék dojde ke vzdání se myšlenky na objekt.)

Džňánin, který nabyl poznání brahman, je zbaven touhy. Zanechal toto „vše“ skrze odhodlané rozlišování/vivék. Měl by být znán jako velký jogín, protože On je puruša uvnitř prakrti.


14. 6. 2017 - Lenka

Má drahá, během zániku vesmíru celý vesmír zmizel a pouze neomezené Brahman zůstalo bez pohnutí. Toto Brahman, jehož podstatou je Vědomí, pocítí „Já jsem“ a poté „jsem částice světla“. A tak zakouší pravdu tohoto tvrzení uvnitř sebe sama. Také si v sobě představuje existenci rozmanitých bytostí, a protože jeho podstatou je ryzí a absolutní Vědomí, jeví se tento imaginární stvořený svět jako skutečné stvoření, s objekty různé povahy přesně podle představ neomezeného Vědomí.


13. 6. 2017 - Aleš

SiddhaNejvyšší Blažený klid byl prozkoumán v předchozích rozhovorech. Tato blaženost, kterou nelze nijak zkazit, je nepoškozeným Nejvyšším Blaženým klidem. Nicméně kvůli touze po smyslových objektech se zkušenost s kvalitou/saguna ´já jsem´ stane velmi malou/bezvýznamnou blažeností. Vezměte v úvahu jakýkoliv objekt ve světě. Blaženost, kterou z něho získáte, potrvá jen krátkou dobu. Každý objekt, který máte velmi rádi, se poté, kdy se s ním velmi důvěrně obeznámíte, stane nechtěným. Pokud třeba máte v oblibě sladká jídla, přesto po krátké době budete chtít ochutnat něco ostrého. Když si pozvete k sobě velmi váženého hosta, po třech spolu strávených dnech se vzájemně sblížíte. Avšak jestliže by si tento host začal u vás nárokovat svůj domov, dozraje čas mu povědět: „Pane, nyní nastal okamžik vašeho odchodu!“ Unavený manžel, jenž se chystá každou chvíli usnout, se nijak nezajímá o sexuální/milostné návrhy své ženy, třebaže může...


 

Archiv aktualit