Zpívání bhadžanů
v klubu "Malý velký strom":

Zpívání v únoru 2018:

  • 5.2. pondělí 18,30 - 20,30 hod.
  • 19.2. pondělí 18,30 - 20,30 hod.

Zpívání v březnu 2018:

  • 5.3. pondělí 18,30 - 20,30 hod.
  • 19.3. pondělí 18,30 - 20,30 hod.

Zpívání v dubnu 2018:

  • 16.4. pondělí 18,30 - 20,30 hod.
  • 30.4. pondělí 18,30 - 20,30 hod.

Místo konání: klub "Malý velký strom" 
Dobrovskeho 16, Praha 7,
zast. tramvaje Letenské naměstí

Šrí Nisargadatta Maharádž:

V nakladatelství Dybbuk právě vychází nová kniha rozhovorů se Šrí Nisargadatta Maharadžem „Nic je vše“. Kniha je k dostání ve většině knihkupectví anebo je možné ji koupit online: https://www.kosmas.cz/knihy/222738/nic-je-vse/. (Brzy bude možné zakoupit i elektronickou verzi.)

Více informací v sekci Tištěné knihy.


Šrí Siddharaméšvar Maharádž:

V nakladatelství Argo vyšel nový překlad knihy Šrí Siddharáméšvara Mahárádže: Klíč k poznání Já. Součástí tohoto vydání je také překlad kratšího díla s názvem Zlatý den. Kniha je k dostání ve většině knihkupectví anebo je možné ji koupit online: http://www.kosmas.cz/knihy/214128/klic-k-poznani-ja/

"Jestliže chceme vyšroubovat šroub, musíme s ním točit na opačnou stranu. Jestliže mysl vedenou intelektem nasměrujeme k Já, bude pohlcena Já."

Více informací v sekci Tištěné knihy

Audio/Video ukázka:

Nisargadatta Maharádž - Citáty a fotky

Šrí Bhausaheb Maharádž (1843 - 1913) žil v Inčigiri. Mistr Siddharáméšvara Maharádže.

Šrí Siddharaméšvar Maharádž (1888 - 1936), Mistr Nisargadatta Maharádže a Randžita Maharádže.

Šrí Nisargadatta Maharádž (1897 - 1981), realizovaný Mistr, který žil v Bombaji.

Dásbódh

Toto oblíbené dílo Šrí Bhausaheba Maharádže napsal Šrí Samartha Rámdás v 17. století.

Vše je iluze  /   Oddanost po Seberealizaci

1. a 2. část přednášek Šrí Siddharaméšvara, zaznamenané žákem Nisargadattou.

Já Jsem To

Rozhovory Šrí Nisargadatta Maharádže s žáky. Knihu sestavil M. Frydman a Maharádž ji schválil.

Aktuality

21. 2. 2018 - Lenka

Toho, kdo má mysl podmíněnou tendencemi a touhami, lze porazit. Bez tendencí a tužeb se i komár stane neporazitelným. Podmíněná mysl prožívá utrpení. Mysl zbavená podmíněností, zakouší radost. Tendence a touhy člověka oslabují. Proto se nebojte boje s démony. Udělejte všechno možné, abyste v nich vzbudili pocity „já“ a „moje“, a protože to jsou nevědomá stvoření démona Sambary, snadno padnou do léčky. Pak je hravě porazíte.


20. 2. 2018 - Gabriela

maharaj_audio_6.jpgDžňánin chápe, že z nevědomosti vyšlo poznání a v tomto procesu že se vše děje. Ale jelikož je základem tohoto dění nevědomost, džňánin nezasahuje, protože sám neví, že je. Džňánin nemůže zaměřit svoji pozornost, protože žádnou pozornost nemá.


16. 2. 2018 - Martin

Tento svět vás táhne do všech čtyř směrů a Jedno Jediné je na této prázdné cestě podvedeno a sraženo k zemi. Potom je donuceno tvrdě pracovat, je zavrženo, bito a smýkáno sem a tam a na toto „já jsem“ dolehly útrapy osudu.

Člověk to nedokáže zastavit a nedostane se mu klidu. Nikdy nepřijde byť jen dočasná úleva, natožpak ukončení tohoto stavu. Dosáhne-li toto utrpení vrcholu, následuje jen další utrpení, a tak na toto „já jsem“ dolehly útrapy osudu.

Je tu pláč a narůstající pýcha. Je tu namyšlenost, pachtění, roztrpčenost, zmatek a znechucení. Člověk je potom redukován na pouhé tělo z kostí a kůže a na toto „já jsem“ dolehly útrapy osudu.


14. 2. 2018 - Lenka

Pravdu zná ten, kdo ví, že radosti i bolesti jsou v tomto těle zakoušeny v důsledku plynutí času a okolností, do nichž se člověk dostává, ale že se ho netýkají.

Pravdu zná ten, kdo sám sebe chápe jako všudypřítomné neomezené Vědomí, zahrnující vše, co se kdy a kde objevilo.

Pravdu zná ten, kdo ví, že Já, jež je tak nepatrné jako milióntina špičky vlasu miliónkrát rozdělená, prostupuje vším.

Pravdu zná ten, kdo ví, že nelze oddělit Já od čehokoli jiného a že neomezené světlo Vědomí existuje jako jediná skutečnost.


13. 2. 2018 - Gabriela

nisargadatta_bidi.jpgMaharadž: No vidíte, taktéž i já sleduji vědomí stejným způsobem. Cokoliv, co provádíte s úsilím, je z hlediska těla. Poznání „já jsem“ je duší celého světa. Pozorovatel poznání „já jsem“ je tu před samotným poznáním „já jsem“. Zkuste porozumět sám sobě tak, jak jste, a nepřidávejte jakékoliv kvalifikace. Stejně tak, jako když připravujete různá jídla z různých přísad, chcete z toho nakonec něco udělat. Pozorování neboli uvědomování je stejné, jako když pozorujete svůj hluboký spánek. Právě takové.


 

Archiv aktualit