Zpívání bhadžanů v Praze 2021

  • od října 2021 zpívání od 18.30 - 20.30 -- cca 1x do měsíce nepravidelně
  • Místo konání: Klub MalýVelký strom - Dobrovskeho 16, Praha 7, zast. tramvaje Letenské naměstí
  • Datum nejbližšího zpívání: POZOR -- ZMĚNA TERMÍNU! (ODLOŽENO O TÝDEN) -- NA 8.10.2021
  • Program: Zpívání bhadžanů tradice Navnath Sampradája, meditace a čtení textů těchto mistrů, diskuse.
  • Sraz:  v 18:25
  • Vstupné: zdarma
  • Info: Aleš 777050958 a Martin 725219468

Další informace o bhadžanech


Nová kniha:

Átma-bódha neboli „Poznání Já“ je krátké dílo shrnující základní principy učení advaita-védánty. Tradičně bývá připisována Ádi Šankaráčárjovi (8. stol.), ale o jeho autorství se vedou spory. Jestli byl autorem skutečně Ádi Šankaráčárja nebo někdo jiný není pro nás asi až tak podstatné. Důležitý je obsah tohoto textu, kterému je i tradičně přikládána vysoká hodnota. Také Ramana Maharši přeložil tento text ze sanskrtu do tamilštiny (resp. opravil existující tamilský překlad). Překlad ze sanskrtu - David Dostal. Kniha vyšla jen v elektronické podobě a je volně ke stažení: PDF, EPUB, MOBI


proste_budte_n.jpgKniha Jsem nezrozen přeložená z anglického originálu I am Unborn vznikla z poznámek prof. Damodara Lunda během jeho návštěv Šrí Nisargadatta Maharadže v letech 1979–1980. Manželka Kamala Lund (rovněž oddaná Šrí Maharadžovi) svolila, aby je do knižní podoby upravil Vidžaj Deshpande, a to pod podmínkou, že bude kniha na internetu zdarma dostupná.


proste_budte_n.jpgKniha Prostě buďte! se skládá ze tří částí (Sebepoznání a Seberealizace; Zápisky Jean Dunn; Vědomí a Absolutno) a každá předkládá učení Šrí Nisargadatta Maharadže, které nám zprostředkovala Jeho oddaná žačka Jean Dunn. Maharadže navštívila po letech meditací strávených v Ramanášramu a účastnila se Jeho každodenních promluv až do roku 1981, kdy Maharadž opustil tělo. Vztah Jean Dunn s Maharadžem je dokonalým příkladem opravdového vztahu Gurua a žáka, který se zakládá na naprosté víře ve slova Sadgurua a touze po Pravdě. Třetí část této knihy obsahuje vrcholné promluvy Šrí Nisargadatta Maharadže, které Jean Dunn s Maharadžovym požehnáním přepsala z magnetofonových pásků a vydala knižně.
Tištěný titul je možné si objednat na e-mailech: gabinastefanikov@yahoo.com (Gabriela Adámková), alesadamek@centrum.cz (Aleš Adámek). Cena 240 Kč + poštovné.Audio/Video ukázka:

Nisargadatta Maharádž - Citáty a fotky

Šrí Bhausaheb Maharádž (1843 - 1913) žil v Inčigiri. Mistr Siddharáméšvara Maharádže.

Šrí Siddharaméšvar Maharádž (1888 - 1936), Mistr Nisargadatta Maharádže a Randžita Maharádže.

Šrí Nisargadatta Maharádž (1897 - 1981), realizovaný Mistr, který žil v Bombaji.

Dásbódh

Toto oblíbené dílo Šrí Bhausaheba Maharádže napsal Šrí Samartha Rámdás v 17. století.

Vše je iluze  /   Oddanost po Seberealizaci

1. a 2. část přednášek Šrí Siddharaméšvara, zaznamenané žákem Nisargadattou.

Já Jsem To

Rozhovory Šrí Nisargadatta Maharádže s žáky. Knihu sestavil M. Frydman a Maharádž ji schválil.

Aktuality

13. 9. 2021 - Martin

POZOR -- ZMĚNA TERMÍNU! (ODLOŽENO O TÝDEN -- NA 8.10.2021)

Po delší pauze vás zveme na zpívání bhadžanů.

Místo konání: Klub MalýVelký strom - Dobrovskeho 16, Praha 7, zast. tramvaje Letenské naměstí

Datum: 8.10.2021

Čas: 18:30 -- 20:30

Sraz: 18:25 před vchodem

Program: Zpívání bhadžanů tradice Navnath Sampradája, meditace a čtení textů těchto mistrů, diskuse.

Vstup: Zdarma


17. 9. 2021 - advaita

Siddharaméšvar Maharadž: Parabrahman je stálý, kdežto Já (Átman, který v tomto kontextu značí vědomí s atributy) je naopak nestálý. V některých přednáškách je Parabrahman či Paramátman brán za Skutečné Já a je mu připisována neustálá proměnlivost. Svět je neustále ve změně, stejně jako jeho stvořitel, tedy Já, které je také proměnlivé. To, co vykonává všechny úkoly a činnosti, je stále se měnící Já. Toto vědomí se také nazývá ´Nekonatel, a to i po konání.´ Toto Já neboli vědomí existuje stejně tak v králi jako v žebrákovi. Nevědomý ho nazývá Parabrahman, ale kdo je znalý věci, nazývá ho ´vnitřní já´ (AntarÁtman), jež proniká vším. Vnitřní já poskládalo dohromady celý projevený svět. Vnitřní já samotné je stvořitel iluze, jejímž přirozeným osudem je rozplynout se.


14. 9. 2021 - advaita

Maharadž: Z úrovně těla a mysli bude vše sobectví, ale jakmile poznáte význam „Já“, zbavíte se totožnosti s tělem, a nejste již více tělesnou osobou. Proto již nadále nejste osobností a není zde žádný význam pro já. V tomto stavu není prostor pro sobectví. Na světě je mnoho inteligentních lidí, jeden lepší než druhý, ale nejsou schopni vzdát se své totožnosti s formou; tudíž v nich přetrvává sobectví. K tomu, abyste se nyní vzdali sobectví, musíte se vzdát totožnosti s tělem (formou). Proto musíte být jako prostor. Když jste jako prostor, nemáte žádnou formu, identitu.


10. 9. 2021 - advaita

Siddharaméšvar Maharadž: Všechny objekty, které se sice zdají existovat, avšak po použití ´správného myšlení´ (rozlišení mezi skutečným a neskutečným) se ztratí, jsou v podstatě neskutečné. Všechny viditelné objekty, které mají jméno a formu, jsou neskutečné. Vše, co je viditelné a představitelné, je pomíjivé. Je-li příčina dočasná, pak je i její následek také dočasný. Jelikož jsou smyslové orgány samy o sobě neskutečné, jsou i zkušenosti, získané prostřednictvím nich, rovněž neskutečné. Tato velká podívaná, nazývající se iluze, je pouhý trik očí. Je to prachobyčejný klam. Veškerá iluze je výsledkem sloučení smyslových orgánů a myšlenek.


7. 9. 2021 - advaita

Maharadž: Proč jste tedy přijal toto zrození? Co jsou to šástry či písma? Jsou to pouze příkazy typu „to se dělat má“ a „to se dělat nemá“, ve smyslu jak by se člověk měl chovat ve světě. To sem netahejte. Původní otázka byla, zda akceptujete toto zrození či ne. Proč sem chodíte s těmito vznešenými řečičkami? Čtení písem je dobré pro nevědomce. Dalším krokem je vzdání se jich a snaha pochopit, čím jste vy sám. Zbavte se všeho, co jste kde načetl, a pokuste se to nyní pochopit. Zapojte své rozlišování. Pouhé slepé přijímání toho, co se píše v písmech, je k ničemu.


 

Archiv aktualit