Zpívání bhadžanů
v klubu "Malý velký strom":

Zpívání v lednu 2018:

  • 22.1. pondělí 18,30 - 20,30 hod.

 

Zpívání v únoru 2018:

  • 5.2. pondělí 18,30 - 20,30 hod.
  • 19.2. pondělí 18,30 - 20,30 hod.

 

Místo konání: klub "Malý velký strom" 
Dobrovskeho 16, Praha 7,
zast. tramvaje Letenské naměstí

Šrí Nisargadatta Maharádž:

V nakladatelství Dybbuk právě vychází nová kniha rozhovorů se Šrí Nisargadatta Maharadžem „Nic je vše“. Kniha je k dostání ve většině knihkupectví anebo je možné ji koupit online: https://www.kosmas.cz/knihy/222738/nic-je-vse/. (Brzy bude možné zakoupit i elektronickou verzi.)

Více informací v sekci Tištěné knihy.


Šrí Siddharaméšvar Maharádž:

V nakladatelství Argo vyšel nový překlad knihy Šrí Siddharáméšvara Mahárádže: Klíč k poznání Já. Součástí tohoto vydání je také překlad kratšího díla s názvem Zlatý den. Kniha je k dostání ve většině knihkupectví anebo je možné ji koupit online: http://www.kosmas.cz/knihy/214128/klic-k-poznani-ja/

"Jestliže chceme vyšroubovat šroub, musíme s ním točit na opačnou stranu. Jestliže mysl vedenou intelektem nasměrujeme k Já, bude pohlcena Já."

Více informací v sekci Tištěné knihy

Audio/Video ukázka:

Nisargadatta Maharádž - Citáty a fotky

Šrí Bhausaheb Maharádž (1843 - 1913) žil v Inčigiri. Mistr Siddharáméšvara Maharádže.

Šrí Siddharaméšvar Maharádž (1888 - 1936), Mistr Nisargadatta Maharádže a Randžita Maharádže.

Šrí Nisargadatta Maharádž (1897 - 1981), realizovaný Mistr, který žil v Bombaji.

Dásbódh

Toto oblíbené dílo Šrí Bhausaheba Maharádže napsal Šrí Samartha Rámdás v 17. století.

Vše je iluze  /   Oddanost po Seberealizaci

1. a 2. část přednášek Šrí Siddharaméšvara, zaznamenané žákem Nisargadattou.

Já Jsem To

Rozhovory Šrí Nisargadatta Maharádže s žáky. Knihu sestavil M. Frydman a Maharádž ji schválil.

Aktuality

17. 1. 2018 - Lenka

Stejně tak existuje pouze nejvyšší Brahman. Protože je všemohoucí, stává se rozmanitost vesmíru přirozeným projevem jeho neomezených vlastností. Rozmanitost nemá skutečnou existenci kromě toho, že existuje v představivosti jedince. „Toto vše je absolutní Brahman“, ustáli se pevně v této pravdě. Oprosti se od jiných představ. Stejně jako vlny nelze oddělit od oceánu, nelze oddělit věci od Brahman. Stejně jako je v semínku v možnosti ukryt celý strom, existuje celý vesmír navždy v Brahman. Tak jako různobarevnou duhu vytváří sluneční svit, je veškerá rozmanitost viděna v Jediném. Tak jako netečnou pavučinu vytvořil živý pavouk, vyvěrá netečný projevený svět z neomezeného Vědomí.


10. 1. 2018 - Lenka

Jsem Čas. To já jsem zničil bezpočet bytostí, ba dokonce i bohů, kteří vládli tomuto vesmíru. Svatý muži, já jsem ten, kdo se živí, a ty jsi mou potravou. Tak je to přirozeně určeno. Tento vztah se neřídí tím, co chceme nebo nechceme. Oheň ze své přirozenosti směřuje vzhůru a voda zase přirozeně teče dolů. Jídlo si hledá strávníka a stvořené objekty hledají svůj konec. Je to tak, jak určil Nejvyšší: ve všech věcech přebývá samotné Já. Při jasném zření neexistuje ani ten, kdo koná, ani ten, kdo zakouší. Nepročištěnému zraku, který vnímá rozdělení, se zdá, že takové rozdělení skutečně existuje.


5. 1. 2018 - Aleš

Kvůli „mnoha“ touhám přehlíží ono „já jsem“ to, co má nejvíce rádo, tedy purušu. A kvůli touhám se toto Já, které je přitom Tím nejštědřejším a nejstarostlivějším, zdá být zkažené, podlé a pomlouvačné (to jsou způsoby jednání tohoto světa).“

Požehnanými ve světském životě jsou proto ti, kdo provádějí svůj bhadžan k matce/prakrti a otci/purušovi, a nejsou krutí a sprostí k tomu, co jim je nejmilejší.“ (Ta tichá „řeč“, „já jsem On“, je jejich bhadžanem. To je ten správný bhadžan, a ne hrubá a jalová slova neklidné mysli).


29. 12. 2017 - Gábina

„Nyní, Bože, dej mi smrt“. Majestátnost tohoto „vše“ se stala utrpením džívy. „Nedokážu si ani představit, kolik hříchů jsem nashromáždil“.

Kvůli svému utrpení nekontrolovaně ronil slzy. Átmapuruša, který dohlíží na toto tělo „vše“ jakožto nezúčastněný Svědek, se stal ubohým žebrákem a kvůli jeho ubohému stavu tento puruša uvnitř džívy musí nesmírně trpět. (Tento svědek/puruša zapomene na své Já a „před jeho zrakem“ se toto „vše“/prakrti stane malým ustrašeným džívou.)


27. 12. 2017 - Lenka

Ó Rámo, jediný způsob, jak překročit tento oceán stvoření, je ovládnout své smysly. Nic jiného nepomůže. Jestliže je člověk obdařen poznáním získaným studiem svatých knih či přebýváním ve společnosti mudrců a má své smysly pod kontrolou, pak nahlédne a pochopí neexistenci objektů vnímání.

Rámo, toto vše je mysl a je-li vyléčena mysl, pak je vyléčena i iluze projeveného světa. Díky své schopnosti myslet vytvoří mysl to, čemu říkáme tělo. Nepracuje-li mysl, žádné tělo není vidět. Proto léčba psychické nemoci, zvané vnímání objektů, je léčbou na světě nejdůležitější. Mysl vyvolává mylné představy. Vytvoří představu zrození a smrti a je omezená či osvobozená v důsledku svých vlastních myšlenek.


 

Archiv aktualit