Zpívání bhadžanů
v klubu "Malý velký strom":

Zpívání v dubnu 2018:

  • 16.4. pondělí 18,30 - 20,30 hod.
  • 30.4. pondělí 18,30 - 20,30 hod.

Místo konání: klub "Malý velký strom" 
Dobrovskeho 16, Praha 7,
zast. tramvaje Letenské naměstí

Šrí Nisargadatta Maharádž:

V nakladatelství Dybbuk právě vychází nová kniha rozhovorů se Šrí Nisargadatta Maharadžem „Nic je vše“. Kniha je k dostání ve většině knihkupectví anebo je možné ji koupit online: https://www.kosmas.cz/knihy/222738/nic-je-vse/. (Brzy bude možné zakoupit i elektronickou verzi.)

Více informací v sekci Tištěné knihy.


Šrí Siddharaméšvar Maharádž:

V nakladatelství Argo vyšel nový překlad knihy Šrí Siddharáméšvara Mahárádže: Klíč k poznání Já. Součástí tohoto vydání je také překlad kratšího díla s názvem Zlatý den. Kniha je k dostání ve většině knihkupectví anebo je možné ji koupit online: http://www.kosmas.cz/knihy/214128/klic-k-poznani-ja/

"Jestliže chceme vyšroubovat šroub, musíme s ním točit na opačnou stranu. Jestliže mysl vedenou intelektem nasměrujeme k Já, bude pohlcena Já."

Více informací v sekci Tištěné knihy

Audio/Video ukázka:

Nisargadatta Maharádž - Citáty a fotky

Šrí Bhausaheb Maharádž (1843 - 1913) žil v Inčigiri. Mistr Siddharáméšvara Maharádže.

Šrí Siddharaméšvar Maharádž (1888 - 1936), Mistr Nisargadatta Maharádže a Randžita Maharádže.

Šrí Nisargadatta Maharádž (1897 - 1981), realizovaný Mistr, který žil v Bombaji.

Dásbódh

Toto oblíbené dílo Šrí Bhausaheba Maharádže napsal Šrí Samartha Rámdás v 17. století.

Vše je iluze  /   Oddanost po Seberealizaci

1. a 2. část přednášek Šrí Siddharaméšvara, zaznamenané žákem Nisargadattou.

Já Jsem To

Rozhovory Šrí Nisargadatta Maharádže s žáky. Knihu sestavil M. Frydman a Maharádž ji schválil.

Aktuality

Dnes - Aleš

Pochopte toto ´já jsem´; to je vize pušupati (šiva jako pán všeho stvořeného, tj. každá živá bytost je mé já), to je vize šřípati (višnu; vše stvořené je mé já) a to je vize slunce (Mé světlo odhaluje tento hrubý svět jmen a forem). Tato vize odstraňuje hřích tělesného vědomí. Takže všechno pusťte z hlavy, zapomeňte na každý okamžik a s touto čirou sattva gunou se pokorně pokloňte Marutimu, Pánu dechu/prány (když jsou opuštěny myšlenky tohoto světa, potom zde tento svět a pocit ´jsem toto tělo´ nemohou zůstat; pak je tu ´vidění´/vize tohoto ´já jsem´ a váš pocit bytí se rozšíří a prostoupí vše vnímané. Přirozený nádech a výdech/prána se objevuje jako pouhá část uvnitř celkového pohybu universální formy ´já jsem´ neboli čajtanji. S tímto pochopením se klaníte Pánu tohoto ´vše´). 


13. 4. 2018 - Martin

Existují „mnohé“ studny, rybníky a vodní nádrže a je tu onen chrám poznání, jenž má na věži špičku vidžňány (Tedy každá bytost tohoto světa je malou nádržkou na „živoucí vodu“ či „já jsem“ neboli poznání, vědomí, čajtanju atd., pro tento princip existuje velice mnoho jmen. A každé stvoření existuje v tomto poznání. A toto poznání je manifestací onoho nevnímatelného Já.) Je tu okouzlující dvorek (tedy poznání) s *vrundávanem a v tomto chrámu „já jsem“ je skrytá komnata (já neexistuji). *(Vrundávan = malá věžovitá stavba z hlíny a kamenů – tedy tělo – často umístěná na dvoře indických domů, v níž je zasazeno svaté tulsi, bazalka posvátná***. Randžit Maharádž řekl: tulsi znamená rozpustit sebe sama.)


11. 4. 2018 - Lenka

Nevědomý člověk se vzdává správného myšlení a hledání pravdy a místo toho dobrovolně přijímá nevědomost jakožto blaho. Chycen do pasti různých činností a ztotožnění se s tím, kdo tyto činnosti vykonává, prochází bezpočtem utrpení, které si na sebe sám ze své vlastní vůle uvalil. Ó Rámo, příčinou všeho utrpení na tomto světě je jen mysl, jež je plná trápení, smutku, touhy a klamu. Tím, že zapomněla na Sebepoznání, vytváří chtění a zlobu, špatné myšlenky a tužby, které vrhají člověka do ohně smyslových objektů. Ó Rámo, vyveď tuto mysl z bažiny nevědomosti.


6. 4. 2018 - Aleš

Když je pochopena Pravda, pak zmizí nepravda/falešné. Když je pochopeno to falešné/nepravda, potom zmizí Pravda. Toto dilema mezi Pravdou a nepravdou zůstává do té doby, dokud tu je „chápající entita/já, která pochopila“. (Pravda a nepravda jsou koncepty Znalce).

Vidoucí viděním založí/ustaví viděné a potom se Skutečnost objevuje jako tato forma (tj. nirguna se stane sagunou). Přesto může být tímto viděním pochopena úplná spokojenost ne-viděného.

Když díky Sadguruovi chápete přirozenost „mnoha“ myšlenek, pak je nasáta úplná spokojenost/samádhan. Avšak bez Sadgurua nelze nikdy získat tuto skutečnou/pravou cestu. 

Když oddaný slouží chodidlům Mistra, pak se stává tím nejryzejším ve třech světech. Díky tomuto „já jsem“ sádhaka získá Konečné Osvobození. 

Proto popravdě tento čtvrtý druh oddanosti je „nejvyšší ze všech“. Neboť díky tomuto „já jsem“ toto universální „vše“, jež je chyceno v práně, dosahuje druhého břehu.


4. 4. 2018 - Lenka

Nevědomost nezmizí jinak než skrze Sebepoznání. A Sebepoznání se objeví poté, co jsou do hloubky prostudovány svaté texty. Ať už je původ nevědomosti jakýkoli, i ona existuje v Já. Proto nezkoumej, kde se nevědomost vzala, ale jak se jí lze zbavit. Až tato nevědomost neboli Mája odejde, pak poznáš, jak vznikla. Pochopíš, že nevědomost není skutečná, vzniká pouze ve stavu nevědění. Žádný člověk jí není ušetřen, ať je to významný učenec nebo velký hrdina. Nevědomost je zdrojem všeho utrpení, proto ji zbav kořenů a nadobro znič.


 

Archiv aktualit