Zpívání bhadžanů
v klubu "Malý velký strom":

Zpívání v září a říjnu 2017:

  • 18.9. pondělí 18,30 - 20,30 hod. 
  • 2.10. pondělí 18,30 - 20,30 hod. 
  • 16.10. pondělí 18,30 - 20,30 hod. 
  • 30.10. pondělí 18,30 - 20,30 hod. 

Šrí Nisargadatta Maharádž:

V nakladatelství Dybbuk právě vychází nová kniha rozhovorů se Šrí Nisargadatta Maharadžem „Nic je vše“. Kniha je k dostání ve většině knihkupectví anebo je možné ji koupit online: https://www.kosmas.cz/knihy/222738/nic-je-vse/. (Brzy bude možné zakoupit i elektronickou verzi.)

Více informací v sekci Tištěné knihy.


Šrí Siddharaméšvar Maharádž:

V nakladatelství Argo vyšel nový překlad knihy Šrí Siddharáméšvara Mahárádže: Klíč k poznání Já. Součástí tohoto vydání je také překlad kratšího díla s názvem Zlatý den. Kniha je k dostání ve většině knihkupectví anebo je možné ji koupit online: http://www.kosmas.cz/knihy/214128/klic-k-poznani-ja/

"Jestliže chceme vyšroubovat šroub, musíme s ním točit na opačnou stranu. Jestliže mysl vedenou intelektem nasměrujeme k Já, bude pohlcena Já."

Více informací v sekci Tištěné knihy

Audio/Video ukázka:

Nisargadatta Maharádž - Citáty a fotky

Šrí Bhausaheb Maharádž (1843 - 1913) žil v Inčigiri. Mistr Siddharáméšvara Maharádže.

Šrí Siddharaméšvar Maharádž (1888 - 1936), Mistr Nisargadatta Maharádže a Randžita Maharádže.

Šrí Nisargadatta Maharádž (1897 - 1981), realizovaný Mistr, který žil v Bombaji.

Dásbódh

Toto oblíbené dílo Šrí Bhausaheba Maharádže napsal Šrí Samartha Rámdás v 17. století.

Vše je iluze  /   Oddanost po Seberealizaci

1. a 2. část přednášek Šrí Siddharaméšvara, zaznamenané žákem Nisargadattou.

Já Jsem To

Rozhovory Šrí Nisargadatta Maharádže s žáky. Knihu sestavil M. Frydman a Maharádž ji schválil.

Aktuality

Dnes - David

Pochopení nevyžaduje žádné náklady a majetek ho neovlivňuje.
Toto nejvyšší pochopení nevyžaduje žádné úsilí.
Velké monstrum jménem sansára, bude poraženo.
Od úsvitu na Něj neustále pamatuj.

Praxe (sádhana) trestající tělo je jen velkou bolestí.
Pochopit Ho nepůsobí žádnou bolest, teď ani nikdy.
I Šiva („já jsem“) medituje na Boha bohů (Mistra).
Od úsvitu na Něj neustále pamatuj.


22. 9. 2017 - Matěj

Proto je lidské tělo nejznamenitější, protože mezi všemi „mnohými“ těly je v něm ona čirá sattva guna. A díky této múla-máje se lze vyhnout utrpení i rukám boha smrti/Jama.
Lidské tělo je oním nezávislým bez-myšlenkovitým Já a to není závislé na pudech a zvycích. Ale onen bez-myšlenkovitý átman se ztratil ve službách pudů a zvyků. Proto bys měl neustále prostupovat vším (všechno zapomeň a On je tu.)

 


20. 9. 2017 - Lenka

Čiré neomezené Vědomí si o sobě myslí, že je džíva nebo mysl, a pak uvěří, že je tělem. Pokud tato představa podobná fantaziím ze snu přetrvává, jeví se tento dlouho trvající sen jako skutečnost! Je to tedy skutečné i neskutečné. Poněvadž to vnímáme, jeví se to jako skutečné, ale poněvadž to obsahuje vnitřní rozpor, je to neskutečné. Mysl je schopna vnímat, neboť jejím základem je Vědomí. Jakmile se však považuje za něco od Vědomí odděleného, je vnímání neschopná a zmatená. Je-li tu vnímání, přebírá mysl roli objektu vnímání, třebaže tím ve skutečnosti není. Je-li chápána jako objekt, je viděn náramek, i když skutečností je zlato.


19. 9. 2017 - David

Mysli, ze všech sil se drž jediné Pravdy.
Je to jediné tvé dobro a účel. Usiluj pouze o To.
Nemluv (ani nepřemýšlej) o ničem jiném než o Mistrovi.
Vždy přebývej v Já.

Mysli, spočívej v tichosti i mezi množstvím lidí.
Vyprávěj Rámův příběh („Já jsem On“). S úctou pamatuj na jeho podobu (podstatu).
Opusť místa, kde není žádná oddanost Skutečnosti (světské myšlení).
S radostným pochopením Ho usilovně uctívej.


15. 9. 2017 - Matěj

Když je člověk v paramárthě, pak je Králem (átma) a když je člověk zbaven paramárthy, je žebrákem. Tato „řeč“ se stane onou paramárthou (Nejzazším Dovršením, tedy ne-poznáním), je-li toto poznání obětováno (tedy když je toto poznání opuštěno).

Kvůli své nevědomosti se ono nekonečné Já znovu narodí. Ovšem v tomto zrození, díky zásluhám získaným v mnoha zrozeních, člověk skrze poznání dovrší paramárthu a dosáhne onoho Nejvyššího paramátma.


 

Archiv aktualit