Zpívání bhadžanů
v klubu "Malý Velký strom":

Zpívání a saptah v květnu 2017:

  • 30.5. úterý 18,30 - 20,30 hod. - v přírodě (viz aktuality)

Šrí Nisargadatta Maharádž:

V nakladatelství Dybbuk právě vychází nová kniha rozhovorů se Šrí Nisargadatta Maharadžem „Nic je vše“. Kniha je k dostání ve většině knihkupectví anebo je možné ji koupit online: https://www.kosmas.cz/knihy/222738/nic-je-vse/. (Brzy bude možné zakoupit i elektronickou verzi.)

Více informací v sekci Tištěné knihy.


Šrí Siddharaméšvar Maharádž:

V nakladatelství Argo vyšel nový překlad knihy Šrí Siddharáméšvara Mahárádže: Klíč k poznání Já. Součástí tohoto vydání je také překlad kratšího díla s názvem Zlatý den. Kniha je k dostání ve většině knihkupectví anebo je možné ji koupit online: http://www.kosmas.cz/knihy/214128/klic-k-poznani-ja/

"Jestliže chceme vyšroubovat šroub, musíme s ním točit na opačnou stranu. Jestliže mysl vedenou intelektem nasměrujeme k Já, bude pohlcena Já."

Více informací v sekci Tištěné knihy

Audio/Video ukázka:

Nisargadatta Maharádž - Citáty a fotky

Šrí Bhausaheb Maharádž (1843 - 1913) žil v Inčigiri. Mistr Siddharáméšvara Maharádže.

Šrí Siddharaméšvar Maharádž (1888 - 1936), Mistr Nisargadatta Maharádže a Randžita Maharádže.

Šrí Nisargadatta Maharádž (1897 - 1981), realizovaný Mistr, který žil v Bombaji.

Dásbódh

Toto oblíbené dílo Šrí Bhausaheba Maharádže napsal Šrí Samartha Rámdás v 17. století.

Vše je iluze  /   Oddanost po Seberealizaci

1. a 2. část přednášek Šrí Siddharaméšvara, zaznamenané žákem Nisargadattou.

Já Jsem To

Rozhovory Šrí Nisargadatta Maharádže s žáky. Knihu sestavil M. Frydman a Maharádž ji schválil.

Aktuality

Dnes - Martin

Zveme vás na večerní zpívání bhadžanů u příležitosti oslavy narozenin Šrí Siddharáméšvara Mahárádže, které se bude konat dne 30.5. 2017 od 18.30 do 20.30 v Divoké Šárce v Praze. Akce je otevřená pro všechny, kteří se zajímají o neduální učení mistrů Bhausaheba Mahárádže, Siddharáméšvara Mahárádže, Nisargadatta Mahárádže, Randžita Mahárádže. Na programu bude především zpívání bhadžanů tradice Navnath Samradája, meditace a čtení textů těchto mistrů. Vstup na akci je ZDARMA. Podrobnosti:


Dnes - Aleš

Nikdy byste si neměli myslet, že zemřete. Pouze tělo zemře. A vy nejste tělo. To, co má Sebe-lásku (lásku Já), a chce pokračovat, je ve skutečnosti nezrozená podstata vědomí. Žijete v domě, ale dům není vámi. V těle je rozpoznání ´já jsem´; tělo není vámi. Chránit sebe sama je přirozeným instinktem životní síly. Tělo je potrava pro pránu/životní sílu. Ten, kdo získá toto poznání, se stává nesmrtelný. Následujte slova Gurua, chcete-li získat tuto chvály hodnost/hodnotnost. Správnou duchovní praxi můžete provádět, i když žijete rodinným životem. Jakmile si uvědomíte, že nejste tělo, nebudete ovlivněn svými koncepty. Proto si podržte neustálé uvědomění Já. Naše životní síla se nazývá vědomí. Celý světský projev je výtvor vědomí. Vše, co jste v současnosti, je ...

Radžá-Dhi-Rádž Sadgurunáth Šrí Nisargadatta Maharadž Ki Džej


24. 5. 2017 - Lenka

Tento svět je jen dlouhý sen. Pocit ega a falešná představa o tom, že tu jsou druzí, je stejně skutečná (či neskutečná) jako věci viděné ve snu. Jedinou Skutečností je neomezené Vědomí, jež je ryzí, neměnné, všudypřítomné a všemohoucí a jehož podstatou je Absolutno (nikoli objekt či něco poznatelného). Ať se toto Vědomí projevuje kdekoli a jakkoli, je to vždy To, Absolutno. Představuje-li si pozorovatel, že vidí lidské bytosti, lidské bytosti se objeví. Je-li podstata, v tomto případě neomezené Vědomí, skutečná, je skutečné vše, co je na ní založeno, přestože Skutečností je tato podstata sama. 


23. 5. 2017 - Aleš

SiddhaProč chudí ubožáci nevysídlí majitele velkého domu, nezabaví mu jeho nadměrný majetek a nepřivlastní si jeho ženu, která je krásná jako anděl? Protože chápou, že to, co mají, je jejich, a vše, co náleží druhým, patří jim. Vědí, že boháč nabyl honosnost díky svým zásluhám. Nechť se tedy raduje a užívá si tuto nádheru. Chudáci vědí, že bída, kterou mají, je výsledkem jejich činů. Avšak kdyby takový ubožák měl úctu k rozlišování/vivéka, pak by tu byla Dokonalá Spokojenost. Respektováním vivéky tu bude ´stav úplnosti´; vážením si vivéky tu bude odměna v podobě hojné Spokojenosti. Když si uvědomíte, že lze získat více štěstí zřeknutím se smyslových objektů než jejich hromaděním, pak získáváte Blažený klid, jenž je oproštěn od jakéhokoliv vnějšího objektu. A když je vnitřně prožíván pouze tento neobjektivní Blažený klid, pak naše vivéka sílí. Když tu je dokonalá vivéka, pak získáváte Dokonalou Spokojenost. Díky Poznání...


19. 5. 2017 - Gábina

Ovocem toho, když prozkoumáte a rozpustíte pět elementů/pančikarana, je toto „vše“. Následně, díky hlubokému přemýšlení a rozjímání nad tvrzením „Ty jsi To“, byste měli rozpoznat tuto tichou a věčnou svarúpu. Pokud chcete vědět, kdo jste, měli byste pátrat po bezmyšlenkovitosti čirého poznání a přijmout ji.


 

Archiv aktualit