Zpívání bhadžanů
v klubu "Malý Velký strom":

Zpívání a saptah v březnu 2017:
  • 21.3. úterý 18,30 - 20,30 hod.

Zpívání a saptah v dubnu 2017:

  • 4.4. úterý 18,30 - 20,30 hod.
  • 18.4. úterý 18,30 - 20,30 hod.

Šrí Nisargadatta Maharádž:

V nakladatelství Dybbuk právě vychází nová kniha rozhovorů se Šrí Nisargadatta Maharadžem „Nic je vše“. Kniha je k dostání ve většině knihkupectví anebo je možné ji koupit online: https://www.kosmas.cz/knihy/222738/nic-je-vse/. (Brzy bude možné zakoupit i elektronickou verzi.)

Více informací v sekci Tištěné knihy.


Šrí Siddharaméšvar Maharádž:

V nakladatelství Argo vyšel nový překlad knihy Šrí Siddharáméšvara Mahárádže: Klíč k poznání Já. Součástí tohoto vydání je také překlad kratšího díla s názvem Zlatý den. Kniha je k dostání ve většině knihkupectví anebo je možné ji koupit online: http://www.kosmas.cz/knihy/214128/klic-k-poznani-ja/

"Jestliže chceme vyšroubovat šroub, musíme s ním točit na opačnou stranu. Jestliže mysl vedenou intelektem nasměrujeme k Já, bude pohlcena Já."

Více informací v sekci Tištěné knihy

Audio/Video ukázka:

Nisargadatta Maharádž - Citáty a fotky

Šrí Bhausaheb Maharádž (1843 - 1913) žil v Inčigiri. Mistr Siddharáméšvara Maharádže.

Šrí Siddharaméšvar Maharádž (1888 - 1936), Mistr Nisargadatta Maharádže a Randžita Maharádže.

Šrí Nisargadatta Maharádž (1897 - 1981), realizovaný Mistr, který žil v Bombaji.

Dásbódh

Toto oblíbené dílo Šrí Bhausaheba Maharádže napsal Šrí Samartha Rámdás v 17. století.

Vše je iluze  /   Oddanost po Seberealizaci

1. a 2. část přednášek Šrí Siddharaméšvara, zaznamenané žákem Nisargadattou.

Já Jsem To

Rozhovory Šrí Nisargadatta Maharádže s žáky. Knihu sestavil M. Frydman a Maharádž ji schválil.

Aktuality

24. 3. 2017 - Gabriela

Praktikováním tohoto „Já jsem“ by měl být ustanoven svět „za“ a toto Jedno, které je uvnitř hybného „vše“, by mělo být pochopeno. Nedělejte si starosti o svůj světský život, protože pokud budete setrvávat ve své vlastní síle (tj. „Já jsem“), bude o něj postaráno. Pomocí pevné a nepřetržité trpělivosti a odvahy byste měli pochopit, že tento světský život/prapanča je tímto „vše“. A toto intimní spojení s purušou by nemělo nikdy zaniknout. (Světský život/prapanča je tímto „vše“ s koncepty a obavami, ale toto „vše“ je světským životem/prapanča bez konceptů a obav.) Tento omezený koncept „Já jsem“ by měl být rozšířen natolik, že byste v tomto omezeném konceptu neměli být více nalezeni. Nejdříve však musíte přijmout svou podřadnost a pošetilost! (Pohleďte, jak malým jsem se stal. Co může toto „já“ vědět? Nyní nadešel čas tyto koncepty, které mě omezily na toto „já“, odhodit.)


19. 3. 2017 - Aleš

Myšlenky přicházejí do vaší mysli nezvaně. Přijdou a odejdou. Nějaká osoba zemře a lidé tam přijdou do jejího domu. Jaké myšlenky převažují v jejich myslích? Ticho člověka, který umřel, prostoupilo mysl každého, kdo tam přišel. Když provádíte jakoukoliv činnost prostřednictvím tělesné formy, pocit konatelství je nevědomostí. Jednáte podle představy, kterou máte o sobě. Ta však není skutečná. Vědomí trvá po určitou dobu. Označuje se jako doba života, nebo také jako vyměřený čas. Nakonec toto vše ...........

Radžá-Dhi-Rádž Sadgurunáth Šrí Nisargadatta Maharadž Ki Džej


18. 3. 2017 - Aleš

Siddha

„Být bez bhadžanu Boha by se nemělo ani na okamžik přihodit! Světlo/lampa Poznání uvnitř vašeho srdce by nemělo nikdy vyhasnout.“ Podobně jako to prohlašují tato slova pronesená realizovanou bytostí/saddhu, tak já říkám, že lampa Poznání by měla nepřetržitě planout díky oleji v podobě bhadžanu, a tím je dosažena Dokonalá Spokojenost. To je cíl a toto pochopení je Konečným Dosažením. Díky milosti Sadgurua se dostavilo Poznání Já, a žák (To) pochopil. Změnilo se však pochopení buddhi/intelektu/přesvědčení natolik, aby bylo zcela nasměrované na ´sídlo Já´ či nikoliv? Sadguru umístil před žáka různá tajemství, aby ho přiměl pochopit to, co je ..........

Radžá-Dhi-Rádž Sadgurunáth Šrí Siddharaméšvar Maharadž Ki Džej


17. 3. 2017 - Martin

Když si vážíte něčeho, co ve skutečnosti neexistuje, potom vám brahman dává rány a vy dáváte rány brahman. Protože potom říkáte, že všechno je jedno a totéž a jste otroky své mysli. Ale když přijmete bez-myšlenkovitost, přijali jste i Skutečnost. A když bez-myšlenkovitost nepřijímáte, tak vám Skutečnost klouže mezi prsty. A proto toto poznání „já jsem“ musí rozpoznat ono vznešené a věčné paramátma.


16. 3. 2017 - Aleš

Závazky toho, kdo uděluje poznání Já, nelze nikdy splatit. Můžete pouze nabídnout neustávající uctívání a podělit se o učení Gurua s dalšími (zájemci). Když nemáte žádné (hudební) nástroje, provádějte mentální uctívání a zpívejte oddané písně. Proč jsou zpívány bhadžány na oslavu Gurua? Je to pro povznesení světa. Budete-li toto uctívání provádět, stanete se úctyhodní jako váš Guru. Bůh je stejný jako poznání Já, nepoužívejte proto další koncepty. Nikdy nenechte odejít uctívání Gurua.

Radžá-Dhi-Rádž Sadgurunáth Šrí Nisargadatta Maharadž Ki Džej


 

Archiv aktualit