Zpívání bhadžanů v Praze - do srpna 2020

  • od srpna 2020 do prosince 2020 zpívání od 18h - 20h.
  • Místo konání: Klub MalýVelký strom - Dobrovskeho 16, Praha 7, zast. tramvaje Letenské naměstí

    Datum akce: Nejbližší zpívání v Praze - bude upřesněno od 18.00 do 20.00 h.

    Program: Zpívání bhadžanů tradice Navnath Samradája, meditace a čtení textů těchto mistrů, diskuse.

  • Sraz:  v 17:55 .h
2020      

bude upřesněno -

MalýVelký strom, Praha

     

Info: Aleš 777050958 a Martin 725219468

Další informace o bhadžanech


Nová kniha:

proste_budte_n.jpgKniha Jsem nezrozen přeložená z anglického originálu I am Unborn vznikla z poznámek prof. Damodara Lunda během jeho návštěv Šrí Nisargadatta Maharadže v letech 1979–1980. Manželka Kamala Lund (rovněž oddaná Šrí Maharadžovi) svolila, aby je do knižní podoby upravil Vidžaj Deshpande, a to pod podmínkou, že bude kniha na internetu zdarma dostupná.


proste_budte_n.jpgKniha Prostě buďte! se skládá ze tří částí (Sebepoznání a Seberealizace; Zápisky Jean Dunn; Vědomí a Absolutno) a každá předkládá učení Šrí Nisargadatta Maharadže, které nám zprostředkovala Jeho oddaná žačka Jean Dunn. Maharadže navštívila po letech meditací strávených v Ramanášramu a účastnila se Jeho každodenních promluv až do roku 1981, kdy Maharadž opustil tělo. Vztah Jean Dunn s Maharadžem je dokonalým příkladem opravdového vztahu Gurua a žáka, který se zakládá na naprosté víře ve slova Sadgurua a touze po Pravdě. Třetí část této knihy obsahuje vrcholné promluvy Šrí Nisargadatta Maharadže, které Jean Dunn s Maharadžovym požehnáním přepsala z magnetofonových pásků a vydala knižně.
Tištěný titul je možné si objednat na e-mailech: gabinastefanikov@yahoo.com (Gabriela Adámková), alesadamek@centrum.cz (Aleš Adámek). Cena 240 Kč + poštovné.Audio/Video ukázka:

Nisargadatta Maharádž - Citáty a fotky

Šrí Bhausaheb Maharádž (1843 - 1913) žil v Inčigiri. Mistr Siddharáméšvara Maharádže.

Šrí Siddharaméšvar Maharádž (1888 - 1936), Mistr Nisargadatta Maharádže a Randžita Maharádže.

Šrí Nisargadatta Maharádž (1897 - 1981), realizovaný Mistr, který žil v Bombaji.

Dásbódh

Toto oblíbené dílo Šrí Bhausaheba Maharádže napsal Šrí Samartha Rámdás v 17. století.

Vše je iluze  /   Oddanost po Seberealizaci

1. a 2. část přednášek Šrí Siddharaméšvara, zaznamenané žákem Nisargadattou.

Já Jsem To

Rozhovory Šrí Nisargadatta Maharádže s žáky. Knihu sestavil M. Frydman a Maharádž ji schválil.

Aktuality

Dnes - advaita

Siddharaméšvar Maharadž: V tomto snovém pomíjivém světě lze dosáhnout stavu nejvyšší radosti v případě, že dbáte o své Já. Jakmile poznáte, že vše v tomto světě je dočasné, jste pokládáni za ´odpoutané´. Právě jako se myš nezatěžuje ničím, co je v domě, tak podobně by to mělo být s vámi. Měli byste být vnímáni jako někdo, kdo je obdařen Sebepoznáním, a kdo navždy přestal zvažovat pro a proti všech činností. Dokonce jste pak schopni pročistit jakékoliv místo, na které se prostě jen na chvilku posadíte a vyženete z něho pocit pýchy. Jestliže se však necháte postihnout pýchou k tělu, donutí vás to zapomenout na Já a zničíte tím inspiraci (vnuknutí), jak získat stav Paramátman. Jakmile individuální vědomí dojde k poznání, že je Brahman, začne nasávat nektar. Pokud k němu nedojde, upadne do bažin tužeb.


23. 2. 2021 - advaita

Maharadž: To, o čem vám tu vykládám, nemůže být nikdy nové nebo staré – je to neměnné, věčné. Vědomí, v němž vznikají koncepty, je samo konceptem, a dokud zde bude přetrvávat toto vědomí, budou vznikat také všechny ostatní koncepty. Neprojevené Absolutno je to, co Je. Cokoliv si o tomto Absolutním stavu myslíme, může být pouze koncept. To trvá do té doby, dokud vědomí neskončí a my jsme v Absolutním stavu. Člověk něco získá a chrání si to. Jak dlouho si to ale může chránit? Pouze dokud neupadne do hlubokého spánku. Máte úžasný koncept a lpíte na něm po celý den. Kam se poděl tento koncept během hlubokého spánku?


19. 2. 2021 - advaita

Siddharaméšvar Maharadž: Vše, co se zdá existovat v tomto vesmíru, je založeno pouze na konceptech a je proto neskutečné. Z toho důvodu byste se měli vzdát všech konceptů. Měli byste je odmítnout jako neskutečné. Ten, kdo má intenzivní víru ve svého Mistra, je požehnán Mistrovou milostí, která je ve formě pravého pochopení. Mistrova milost závisí na intenzitě víry, kterou k Němu máte. Láska k Mistrovi nám pomáhá překonat zanícenou připoutanost k tužbám. Věrnost ´Nejzazší Pravdě´ vás dovede k Seberealizaci, kdežto oddanost k tužbám vede člověka pouze ke vzniku dalších tužeb. Já je přítomné všude, dokonce se nachází i v tužbách. Ty však oslepily Já natolik, že žije v přesvědčení, že ´je muž, žena, atd.´


16. 2. 2021 - advaita

Tazatel: Jaká je cesta vedoucí k pochopení? Co by měl člověk dělat? Jaká je nejrychlejší cesta?
Maharadž: Pochopení a spočívání ve skutečné podstatě, to je tím úkolem. Není zde jiného Boha kromě pocitu přítomnosti a tímto pocitem přítomnosti jsem Já. Pochopení tohoto s plným přesvědčením je ta nejrychlejší cesta. Pochopte tento původní stav, kdy tu nikdo další nebyl. To je pravé poznání, moje skutečná podstata. Mnoho Avatarů přišlo a zase odešlo, ale tento prostor je tu neustále.


12. 2. 2021 - advaita

Siddharaméšvar Maharadž: Každý v této světské existenci vede takový život, který mu je nalinkován osudem. Nikdo se ve skutečnosti nestará o někoho jiného. Vše, co se vám stane, je v souladu s osudem. Abyste se vzdali ega, zahoďte všechny silné připoutanosti a odevzdejte vše k nohám Mistra. Jakmile to uskutečníte, budete vědět, že vše není nic než přelud, a je to Já jediné, které existuje. Dokonce také pochopíte, že ´Já´ není s nikým spojené; ´Já´ nepatří nikomu.
Proměníte se do ´skutečné přirozenosti´ Paramátman ve chvíli, kdy opustíte pýchu. Touto přirozeností budete po celou dobu, tedy ve všech třech stavech (bdění, snění a stavu hlubokého spánku). Všechny tři stavy jsou charakteristiky intelektu. Je to hra intelektu.


 

Archiv aktualit