Zpívání bhadžanů v Praze - do srpna 2020

  • od srpna 2020 do prosince 2020 zpívání od 18h - 20h.
  • Místo konání: Klub MalýVelký strom - Dobrovskeho 16, Praha 7, zast. tramvaje Letenské naměstí

    Datum akce: Nejbližší zpívání v Praze - Úterý 13.10. 2020 od 18.00 do 20.00 h.

    Program: Zpívání bhadžanů tradice Navnath Samradája, meditace a čtení textů těchto mistrů, diskuse.

  • Sraz:  v 17:55 .h
2020      

13.10. MalýVelký strom, Praha

27.10. MalýVelký strom, Praha

     

Info: Aleš 777050958 a Martin 725219468

Další informace o bhadžanech


Nová kniha:

proste_budte_n.jpgKniha Jsem nezrozen přeložená z anglického originálu I am Unborn vznikla z poznámek prof. Damodara Lunda během jeho návštěv Šrí Nisargadatta Maharadže v letech 1979–1980. Manželka Kamala Lund (rovněž oddaná Šrí Maharadžovi) svolila, aby je do knižní podoby upravil Vidžaj Deshpande, a to pod podmínkou, že bude kniha na internetu zdarma dostupná.


proste_budte_n.jpgKniha Prostě buďte! se skládá ze tří částí (Sebepoznání a Seberealizace; Zápisky Jean Dunn; Vědomí a Absolutno) a každá předkládá učení Šrí Nisargadatta Maharadže, které nám zprostředkovala Jeho oddaná žačka Jean Dunn. Maharadže navštívila po letech meditací strávených v Ramanášramu a účastnila se Jeho každodenních promluv až do roku 1981, kdy Maharadž opustil tělo. Vztah Jean Dunn s Maharadžem je dokonalým příkladem opravdového vztahu Gurua a žáka, který se zakládá na naprosté víře ve slova Sadgurua a touze po Pravdě. Třetí část této knihy obsahuje vrcholné promluvy Šrí Nisargadatta Maharadže, které Jean Dunn s Maharadžovym požehnáním přepsala z magnetofonových pásků a vydala knižně.
Tištěný titul je možné si objednat na e-mailech: gabinastefanikov@yahoo.com (Gabriela Adámková), alesadamek@centrum.cz (Aleš Adámek). Cena 240 Kč + poštovné.Audio/Video ukázka:

Nisargadatta Maharádž - Citáty a fotky

Šrí Bhausaheb Maharádž (1843 - 1913) žil v Inčigiri. Mistr Siddharáméšvara Maharádže.

Šrí Siddharaméšvar Maharádž (1888 - 1936), Mistr Nisargadatta Maharádže a Randžita Maharádže.

Šrí Nisargadatta Maharádž (1897 - 1981), realizovaný Mistr, který žil v Bombaji.

Dásbódh

Toto oblíbené dílo Šrí Bhausaheba Maharádže napsal Šrí Samartha Rámdás v 17. století.

Vše je iluze  /   Oddanost po Seberealizaci

1. a 2. část přednášek Šrí Siddharaméšvara, zaznamenané žákem Nisargadattou.

Já Jsem To

Rozhovory Šrí Nisargadatta Maharádže s žáky. Knihu sestavil M. Frydman a Maharádž ji schválil.

Aktuality

Dnes - advaita

maharaj_nirupana_17.jpgMaharadž: Lidé budou naslouchat tomu, co říkám, ale jen zřídka to někdo uvede do praxe. Já jsem nebyl v přítomnosti svého Gurua příliš dlouho. Můj Guru mi pouze řekl: „Nejsi toto, jsi Toto.“ To je vše. Já jsem to přijal s takovým přesvědčením, že poznání vykvetlo do toho, co přišlo. Příchuť „já jsem“ je z potravinového výtažku. Absolutno nemá žádnou chuť, žádnou barvu ani žádný tvar. Nemůžete být pozorováni sami sebou; jedině to, co je od vás odlišné, může být vámi pozorováno.


25. 9. 2020 - advaita

Siddharaméšvar Maharadž: Čtvrté tělo, tedy supra-kauzální tělo, je vlastně vědomí, ve kterém jste si vědomi pouze pocitu ´já jsem´. Nevědomost začne existovat ve chvíli, kdy si tohoto pocitu nejste vědomi. Věnujte proto velkou pozornost vědomí, a vypozorujte, že vše je nevědomost ve formě mysli. Mysl má omezení, zatímco Já je všeprostupující a bez omezení.


22. 9. 2020

maharaj_nirupana_3.jpgMaharadž: Pokud je zde zakoušení, je tu díky projevu vědomí. Když tu není vědomí, není tu ani zkušenost.
Tazatel: Ale Maharadž říká, že tu existuje něco před vědomím, co může být zakoušeno.
Maharadž: Ne. Není to zakoušeno. Tento princip rozeznává či pozoruje vědomí. Pokud zde není vědomí, pozorování skončí. Nelze to poznat konceptuálně, musíte se Tím jedině stát. Konečný princip je zde.


18. 9. 2020 - advaita

siddha_datta_gold.jpgSiddharaméšvar Maharadž: Individualita (džíva) sama o sobě není nic než Brahman. Je to Já ve formě Skutečnosti, ve formě vznešené pravdy, kterou je vskutku Brahman. Ten, kdo zakouší iluzi, je skutečný, zatímco samotná zkušenost je neskutečná. To, co je skryté (latentní), je základ, esence, čili Pravda, a to, co je projevené, je neskutečné. Po zřeknutí se veškeré pýchy tu zůstává Absolutno, což je Skutečnost, či základní podpora všeho a všech (Šeš). Vzdát se všech neskutečných konceptů a spoutaností (vazeb) je samo o sobě Nejzazší Pravdou.


15. 9. 2020 - advaita

nirupana_16.jpgTazatel: Pokud je člověk velmi aktivní ve světě, je velice jednoduché ztotožnit se s tělem.
Maharadž: Není to kvůli činnostem, že se ztotožňujete s tělem. Je to kvůli totožnosti s tělem, že jsou činnosti přivlastňovány.
Tazatel: Neztotožňovat se s tělem je jednodušší, pokud nejste vtažen do činností.
Maharadž: To je koncept. Ve vás nemůže dojít k žádné změně; je to jen vaše domněnka, že ve vás nastane změna. Mluvíte se mnou z pozice těla. Snažíte se něco získat – nějaký duchovní objekt. Zapomeňte na to. Pouze poznejte, co je to, s čím se ztotožňujete – tělo. Nalezněte zdroj těla. Když ho poznáte, nebude zde již žádná potřeba duchovního hledání.


 

Archiv aktualit