Zpívání bhadžanů v Praze - do srpna 2020

  • od srpna 2020 do prosince 2020 zpívání od 18h - 20h.
  • Místo konání: Klub MalýVelký strom - Dobrovskeho 16, Praha 7, zast. tramvaje Letenské naměstí

    Datum akce: Nejbližší zpívání v Praze - bude upřesněno od 18.00 do 20.00 h.

    Program: Zpívání bhadžanů tradice Navnath Samradája, meditace a čtení textů těchto mistrů, diskuse.

  • Sraz:  v 17:55 .h
2020      

bude upřesněno -

MalýVelký strom, Praha

     

Info: Aleš 777050958 a Martin 725219468

Další informace o bhadžanech


Nová kniha:

proste_budte_n.jpgKniha Jsem nezrozen přeložená z anglického originálu I am Unborn vznikla z poznámek prof. Damodara Lunda během jeho návštěv Šrí Nisargadatta Maharadže v letech 1979–1980. Manželka Kamala Lund (rovněž oddaná Šrí Maharadžovi) svolila, aby je do knižní podoby upravil Vidžaj Deshpande, a to pod podmínkou, že bude kniha na internetu zdarma dostupná.


proste_budte_n.jpgKniha Prostě buďte! se skládá ze tří částí (Sebepoznání a Seberealizace; Zápisky Jean Dunn; Vědomí a Absolutno) a každá předkládá učení Šrí Nisargadatta Maharadže, které nám zprostředkovala Jeho oddaná žačka Jean Dunn. Maharadže navštívila po letech meditací strávených v Ramanášramu a účastnila se Jeho každodenních promluv až do roku 1981, kdy Maharadž opustil tělo. Vztah Jean Dunn s Maharadžem je dokonalým příkladem opravdového vztahu Gurua a žáka, který se zakládá na naprosté víře ve slova Sadgurua a touze po Pravdě. Třetí část této knihy obsahuje vrcholné promluvy Šrí Nisargadatta Maharadže, které Jean Dunn s Maharadžovym požehnáním přepsala z magnetofonových pásků a vydala knižně.
Tištěný titul je možné si objednat na e-mailech: gabinastefanikov@yahoo.com (Gabriela Adámková), alesadamek@centrum.cz (Aleš Adámek). Cena 240 Kč + poštovné.Audio/Video ukázka:

Nisargadatta Maharádž - Citáty a fotky

Šrí Bhausaheb Maharádž (1843 - 1913) žil v Inčigiri. Mistr Siddharáméšvara Maharádže.

Šrí Siddharaméšvar Maharádž (1888 - 1936), Mistr Nisargadatta Maharádže a Randžita Maharádže.

Šrí Nisargadatta Maharádž (1897 - 1981), realizovaný Mistr, který žil v Bombaji.

Dásbódh

Toto oblíbené dílo Šrí Bhausaheba Maharádže napsal Šrí Samartha Rámdás v 17. století.

Vše je iluze  /   Oddanost po Seberealizaci

1. a 2. část přednášek Šrí Siddharaméšvara, zaznamenané žákem Nisargadattou.

Já Jsem To

Rozhovory Šrí Nisargadatta Maharádže s žáky. Knihu sestavil M. Frydman a Maharádž ji schválil.

Aktuality

Dnes - advaita

Siddharaméšvar Maharadž: Svou přirozenost je možné zakusit pouze spontánně. Je to To, co je spontánní, neboli co ´nastává samo od sebe´ (bez vnějších příčin) a je plné blaha. K čemu lze prožívané blaho přirovnat? K Já. Poté, kdy se všeho vzdáte, je to On, kdo se všeho zřekl, kdo zůstává, a právě To je vaše Já. Toto blaho je zbavené veškerého potěšení a bolesti. To, co je blažené, je Paramátman, a všeprostupující a blažené Paramátan je vaše Já. Individuality (džívové) jsou sužovány dvěma základními pocity: 1) zjišťují, že je nemožné věřit tomu, že jsou Paramátman, Nejvyšší Já, a 2) věří, že jsou něco odlišného od Paramátman, jako je tělo, mysl, osobnost, atd.


4. 5. 2021 - advaita

Maharadž: Se zážitkem takzvaného zrození jste chyceni v kruhu jako obraz na televizní obrazovce. Celé toto životní dění je něco jako kino. Denně jste museli vypozorovat, že se okolnosti neustále mění – to je vlastnost, vyjádření vašeho ztotožnění se s tělem a myslí. Je to vědomí, které vše provádí, a v tomto projeveném vědomí si všechny tyto různé tváře a těla hrají. Vy nejste těmi tvářemi ani těly, jste vědomí, z něhož nyní vycházejí slova. Stejně jako není skutečný film v kině či v televizi, není skutečná ani tato hra. Pro Džňánina je celá hra neskutečná. Já vám zde nebudu řešit vaše rodinné problémy. Pouze vám sděluji, jak tento světský život neexistuje. Stále chcete pro sebe získávat nějaký prospěch po vyslechnutí si těchto promluv; a to je škoda.


30. 4. 2021 - advaita

Siddharaméšhvar Maharadž: Mnoho různých druhů zbožných zpěvů, způsobů odříkání a cvičení pouze vytváří dualitu. Abyste rozpoznali Boha, zaujměte postoj (rysy) Boha. Buďte jako On. Buďte klidní. Tímto způsobem lze usilovat o nabytí ´Poznání Brahman´, což je opravdu slibná touha. Budete-li klidně sedět se soustředěnou myslí, pak jej lehce dosáhnete. Skutečný Bůh je ten, kdo vše osvětluje. Stejně jako používáte oko, abyste spatřili své oko, tak využitím Já rozpoznejte Já. Snažíte-li se meditovat na Já, vytváří se tím dualita. Buďte si vědomi skutečnosti, že pět elementů je od vás (čili od Já) odděleno. Pochopte, že Já je před, či za pěti elementy. Tímto způsobem dojde k zřeknutí se chybného ztotožnění s pěti elementy. Toho lze dosáhnout pouze pomocí Poznání.


27. 4. 2021 - advaita

Maharadž: Milost je tu neustále, ale k jejímu přijetí zde musí být také schopnost přijetí (receptivita). Musíte mít pevné přesvědčení o tom, že vše, čemu zde nasloucháte, je absolutní pravda. Místo toho, abyste zúrodnili to, co vám zde předávám natolik, že se tím stanete, tak jen vše přijímáte tím způsobem, že to odkládáte do kapes, a nadále používáte koncepty, které jste si nahromadili. Nikdo z vás doopravdy nechápe, co jsem. Vytvořili jste si o mně své vlastní představy.


23. 4. 2021 - advaita

Tazatel: Jak lze poté, kdy dojde k intelektuálnímu poznání Brahman, opravdu zakusit Brahman?
Siddharaméšwar Maharadž: Brahman není nová věc. Vždy tu existovalo. Existuje Samo o sobě (bez podpory). Ty jsi To (Brahman). Kvůli nevědomosti se stanete obelstěni světským životem. Musíte překonat tento klam. K tomu, aby byl odstraněn, byste si měli pomoci troufalým prohlášením ´Já jsem Brahman´, je-li to zapotřebí. I když jste si možná uvědomili vše ohledně Brahman, nic se nezměnilo na tom, že jste zůstali pyšní na svůj rodinný život. K tomu, abyste zničili pýchu spojenou s tělem, si můžete dopomoci namyšleným prohlášením ´Já jsem Brahman´. Pokud však dokážete úspěšně překonat pýchu, aniž byste k tomu využili ono ´Já jsem Brahman´, pak je lepší, pokračujete-li bez toho.


 

Archiv aktualit