Zpívání bhadžanů v Praze v klubu "Malý velký strom" - od října 2018 do dubna 2019

Úterý: 22.1. 2019 od 18.30 do 20.30 (sraz před budovou, poté jsme uvnitř klubu, v případě pozdního příchodu volejte)
Adresa: Dobrovskeho 16, Praha 7, (zast. tramvaje Letenské naměstí)

Program: Zpívání bhadžanů tradice Navnath Sampradája, meditace a čtení textů těchto mistrů, diskuse.

2018    2019
2.10.      8.1. 
16.10.      22.1. 
13.11.      5.2. 
27.11.      18.2 
18.12.      5.3. 
31.12.      19.3. 
      2.4.
      16.4. 
      30.4. 

Info: Aleš (tel. 777050958) a Martin (tel. 725219468)

Další informace o bhadžanech


 

Šrí Nisargadatta Maharádž:

V nakladatelství Dybbuk právě vychází nová kniha rozhovorů se Šrí Nisargadatta Maharadžem „Nic je vše“. Kniha je k dostání ve většině knihkupectví anebo je možné ji koupit online: https://www.kosmas.cz/knihy/222738/nic-je-vse/. (Brzy bude možné zakoupit i elektronickou verzi.)

Více informací v sekci Tištěné knihy.


Šrí Siddharaméšvar Maharádž:

V nakladatelství Argo vyšel nový překlad knihy Šrí Siddharáméšvara Mahárádže: Klíč k poznání Já. Součástí tohoto vydání je také překlad kratšího díla s názvem Zlatý den. Kniha je k dostání ve většině knihkupectví anebo je možné ji koupit online: http://www.kosmas.cz/knihy/214128/klic-k-poznani-ja/

"Jestliže chceme vyšroubovat šroub, musíme s ním točit na opačnou stranu. Jestliže mysl vedenou intelektem nasměrujeme k Já, bude pohlcena Já."

Více informací v sekci Tištěné knihy

Audio/Video ukázka:

Nisargadatta Maharádž - Citáty a fotky

Šrí Bhausaheb Maharádž (1843 - 1913) žil v Inčigiri. Mistr Siddharáméšvara Maharádže.

Šrí Siddharaméšvar Maharádž (1888 - 1936), Mistr Nisargadatta Maharádže a Randžita Maharádže.

Šrí Nisargadatta Maharádž (1897 - 1981), realizovaný Mistr, který žil v Bombaji.

Dásbódh

Toto oblíbené dílo Šrí Bhausaheba Maharádže napsal Šrí Samartha Rámdás v 17. století.

Vše je iluze  /   Oddanost po Seberealizaci

1. a 2. část přednášek Šrí Siddharaméšvara, zaznamenané žákem Nisargadattou.

Já Jsem To

Rozhovory Šrí Nisargadatta Maharádže s žáky. Knihu sestavil M. Frydman a Maharádž ji schválil.

Aktuality

22. 1. 2019 - Gábina, Aleš, Jirka

maharaj_nirupana_12s.jpgMaharadž: Směřujte svoje dotazování k otázce „Kdo jsem já?" a „Co jsem já?"
Jeden muž měl ve zvyku pít čaj každý den ráno v pět hodin. Avšak princip opustil tělo ve tři hodiny ráno. Bude toto mrtvé tělo požadovat čaj v pět hodin ráno? Místo toho, abyste prošetřil oblasti, o kterých byste měl meditovat a které byste měl znát a pochopit, chcete znát vše o jiných oblastech, které jsou jen fantazie ke krácení volného času.


17. 1. 2019 - Lenka

Co to je osvobození, o němž se říká, že je tím nejdůležitějším, čeho má být dosaženo, a díky němuž člověk nezakouší trápení a více se nerodí? Kdy v tomto stavu natrvalo spočinu? Kdy v mysli ustane neklid způsobený touhami a chtěním? Kdy se oprostím od myšlenek „to jsem udělal“ a „to mám udělat“? Kdy zmizí špatnosti z mé mysli, aniž by se zbavila vztahů s druhými? Kdy má mysl nebude, tak jako květ lotosu, pošpiněna bahnitou vodou, z níž vyrůstá? Kdy s pomocí člunu nejvyššího Poznání dosáhnu druhého břehu, břehu osvobození?


15. 1. 2019 - Gábina, Aleš, Jirka

nisargadatta_nirupana2s.jpgMaharadž: Absolutno existuje stále. Nemá smysl přemýšlet o čase, pokud mluvíme o soužití Absolutna a máji (iluze). Absolutno není časově omezené. Za touto iluzí není nic takového jako čas. Nemůžete přemýšlet, zdali bylo Absolutno někdy bez iluze, protože zde čas již vůbec neexistuje. Není možné, aby se ani na jednu stotisícinu vteřiny mohla zrodit tato iluze, zatímco vědci mluví a považují tento svět za skutečný a myslí si, že je takový již po dobu miliónů let.
Tazatel: Když mluvím o Absolutnu a přirovnávám ho k oceánu, vlny nejsou oceánem, ale jsou stále zde. To je příčinou toho, že jsem položil otázku.
Maharadž: Vy tu nejste proto, abyste studoval objektivitu, oceán a toto tělo, iluzi. Musíte to pochopit pro sebe sama. Kde budou vlny ve chvíli, když se potopíte hluboko do moře? Budou vás potom ještě zajímat? Když ale vyplujete opět na povrch, vlny se opět objeví.
Když nemáte žádný pocit štěstí nebo zoufalství a odloučíte se od vjemu „jáství", jste...


8. 1. 2019 - Lenka

Ti, kteří se probudili díky studiu posvátných textů, společnosti mudrců a neustálé bdělé praxi, dosáhli čirého stavu Vědomí, v němž není rozdělení na subjekt a objekt. Proto je zapotřebí snahy pozvednout svoji mysl ze stavu nevědomosti a nerozhodnosti, přimět ji ke studiu svatých knih a přivést ji do společnosti světců.

Jedinou pomocí k dosažení neomezeného Vědomí neboli nejvyššího Já, je Já samo. Právě Já se v jedinci snaží ukončit utrpení a jediný způsob je dojít sám k vlastnímu Já.


8. 1. 2019 - Gábina, Aleš, Jirka

nisargadatta_bidi.jpgMaharadž: Svědek je tu ihned poté, jak se ve vás objeví vjem „já jsem", když se probudíte, ale ihned po tomto momentu se zjeví uvnitř tohoto vjemu „já jsem" úplný projev a tento svědek začne pozorovat úplný projev. Svědek je tím, co ve vás svitne tehdy, když se proberete z hlubokého spánku a vysvitne ve vás vjem „já jsem". Před tímto momentem jste nevěděl, že jste, proto zde nebyl žádný svědek, žádné poznání „já jsem". Dostal jste důkaz toho, že jste tu ihned poté, jak se ve vás objevilo vědomí, ale jakmile jste tento důkaz obdržel, ihned se toto vědomí chytilo tělesné totožnosti. V okamžiku, jak se toto vědomí podrží tělesné identity, je nuceno se chovat podle jakýchkoliv myšlenek, které se objevily v tomto projevu. Nazýváme to sklonem neboli myslí.


 

Archiv aktualit