Zpívání bhadžanů v Praze - do září 2019

  • od října 2019 do května 2020 zpívání v Úterý od 19h - 21h.
    Místo konání:  Klub Malý velký strom,
  • Praha - Dobrovskeho 16, Praha 7,

    zast. tramvaje Letenské naměstí

Sraz:  v 18:50h

Program: Zpívání bhadžanů tradice Navnath Sampradája, meditace a čtení textů těchto mistrů, diskuse.

2019      

24.9. 

Klub Malý velký strom

 

     
1.10. 
Klub Malý velký strom
     
15.10. 
Klub Malý velký strom
     
       
       
       
       

Info: Aleš (tel. 777050958) a Martin (tel. 725219468)

Další informace o bhadžanechNová kniha:

obal_vidznana.jpgVyšla kniha Sadgurua Nisargadatta MaharadžeVidžňána. Zmizení pocitu bytí“. Titul je souhrnem 159 nirupan, které v jazyce maráthí zaznamenal Maharadžův oddaný Dinkar Kshirsagar a do angličtiny je přeložil Maharadžův dlouholetý překladatel Mohan Gaitonde. "Prospěch ze čtení těchto slov bude přímo úměrný míře vašeho ukotvení neboli usebranosti. Nejde o to někam odejít či něco dělat. Vy už To, co chcete realizovat, jste. Nejde o to, že byste se měli něčím stát, ale o to, abyste se ustálili ve svém ryzím bytí. Samotný váš zájem o tyto promluvy naznačuje, že se ve vás rodí Sebepoznání."

Kniha vyšla v nakladatelství dybbuk.


Audio/Video ukázka:

Nisargadatta Maharádž - Citáty a fotky

Šrí Bhausaheb Maharádž (1843 - 1913) žil v Inčigiri. Mistr Siddharáméšvara Maharádže.

Šrí Siddharaméšvar Maharádž (1888 - 1936), Mistr Nisargadatta Maharádže a Randžita Maharádže.

Šrí Nisargadatta Maharádž (1897 - 1981), realizovaný Mistr, který žil v Bombaji.

Dásbódh

Toto oblíbené dílo Šrí Bhausaheba Maharádže napsal Šrí Samartha Rámdás v 17. století.

Vše je iluze  /   Oddanost po Seberealizaci

1. a 2. část přednášek Šrí Siddharaméšvara, zaznamenané žákem Nisargadattou.

Já Jsem To

Rozhovory Šrí Nisargadatta Maharádže s žáky. Knihu sestavil M. Frydman a Maharádž ji schválil.

Aktuality

17. 9. 2019 - Gabi

nisargadatta_nirupana2s.jpgMaharadž: Existuje mnoho takzvaných Džňáninů, ti však lační po světském poznání. Chápete, kam tím mířím? Prahnete po světském poznání. Máte vědomí a snažíte se všemu v tomto životě porozumět. Můžete ovládat vědomí? Dokážete si ho udržet napořád? Ne, kdykoliv může odejít, a vy nemáte žádnou pravomoc, na základě níž byste mohli říct: „Toto je moje vědomí, a já si jej udržím na tak a tak dlouho.“ Příliš milujete své přebývání ve světě a v tomto těle. Neradi byste odešli do stavu, který je za světem a tělem, před tím vším. Jste příliš okouzleni tímto stavem bytí.


10. 9. 2019 - Gabi

maharaj_nirupana_12s.jpgMaharadž: Stává se zřídka, že má někdo to štěstí, aby sem přišel. Jestliže po příchodu sem došlo k zasetí, dojde určitě k vyklíčení. Může to nějaký čas trvat, ale určitě se to uskuteční. Zrovna tak, jako se bytí objevilo zcela spontánně, aniž byste o tom předem věděli, nyní jste – prostě k tomu došlo. Stejně tak i tyto rozhovory probíhají zcela spontánně. Tento dotek principu „já jsem“ je v každé bytosti. Toto bytí má dotek lásky k Absolutnu a je znázorněním Absolutna. Když jste se od Absolutna oddělili s touto totožností „já jsem“, cítili jste se oddělení, izolováni a to je důvod, proč začaly vaše nároky. V Absolutnu nejsou žádné potřeby.


8. 9. 2019 - Gabi a Aleš

„Pocit přítomnosti je stále se mnou, protože látce, z níž je tělo vytvořeno, zbývá ještě trochu síly. Jakmile odejde i ta trocha síly, vytratí se i vědomí a nezbude již žádný pocit přítomnosti – já však budu bez tohoto pocitu ještě více.“ (Nisargadatta Maharadž)

U příležitosti dne, kdy náš Mistr Šrí Nisargadatta Maharadž před 38 lety opustil tělo, zveřejňujeme část z jednoho dosud nepublikovaného rozhovoru s Šrí Maharadžem, který je součástí transkriptů, které jsme dostali v Indii.


7. 9. 2019 - Gabi a Aleš

38_s.jpgDnes se v Indii slaví 38. výročí odchodu z těla Šrí Nisargadatta Maharadže. Uvádíme promluvu Jeho žáka a překladatele S. K. Mullarpattana, kterou pronesl 13 dní po Jeho odchodu v hale Lakšmí ve čtvrti Girgaum. 

"Co je konec konců rakovina! Nebojím se smrti. Toto "jáství" – zrození samotné – je počátek rakoviny, počátek utrpení a já nejsem ničím z toho. Takže pokud vůbec by mě nějaký doktor léčil, bude ve skutečnosti léčit mé tělo a nikoli Mne – Absolutno." (Nisargadatta Maharadž)


3. 9. 2019 - Gabi

maharaj_audio_6.jpgMaharadž: Berte to tak, že toto „jáství“ je ryzí formou božství, vaše bytí je čirý stav Boha (Íšvary). Je naprosto správné a chvályhodné, že posloucháte tyto rozmluvy. Přesto se však nezbavujete této připoutanosti k tělu a mysli. Neustále se obklopujete příbuznými či osobními vztahy, které se vážou k vašemu ztotožnění s tělem a myslí. Mějte naprostou víru ve své bytí a dovolte mu vyrůst do projeveného principu Íšvary. Je všemohoucí – meditujte na něj. Je to velmi jednoduché, a zároveň velmi hluboké.


 

Archiv aktualit