Zpívání bhadžanů v Praze v klubu "Malý velký strom" - od října 2018 do dubna 2019

Úterý: 18.12. 2018 od 18.30 do 20.30 (sraz před budovou, poté jsme uvnitř klubu, v případě pozdního příchodu volejte)
Adresa: Dobrovskeho 16, Praha 7, (zast. tramvaje Letenské naměstí)

Program: Zpívání bhadžanů tradice Navnath Sampradája, meditace a čtení textů těchto mistrů, diskuse.

2018    2019
2.10.      8.1. 
16.10.      22.1. 
13.11.      5.2. 
27.11.      19.2 
18.12.      5.3. 
31.12.      19.3. 
      2.4.
      16.4. 
      30.4. 

Info: Aleš (tel. 777050958) a Martin (tel. 725219468)

Další informace o bhadžanech


 

Šrí Nisargadatta Maharádž:

V nakladatelství Dybbuk právě vychází nová kniha rozhovorů se Šrí Nisargadatta Maharadžem „Nic je vše“. Kniha je k dostání ve většině knihkupectví anebo je možné ji koupit online: https://www.kosmas.cz/knihy/222738/nic-je-vse/. (Brzy bude možné zakoupit i elektronickou verzi.)

Více informací v sekci Tištěné knihy.


Šrí Siddharaméšvar Maharádž:

V nakladatelství Argo vyšel nový překlad knihy Šrí Siddharáméšvara Mahárádže: Klíč k poznání Já. Součástí tohoto vydání je také překlad kratšího díla s názvem Zlatý den. Kniha je k dostání ve většině knihkupectví anebo je možné ji koupit online: http://www.kosmas.cz/knihy/214128/klic-k-poznani-ja/

"Jestliže chceme vyšroubovat šroub, musíme s ním točit na opačnou stranu. Jestliže mysl vedenou intelektem nasměrujeme k Já, bude pohlcena Já."

Více informací v sekci Tištěné knihy

Audio/Video ukázka:

Nisargadatta Maharádž - Citáty a fotky

Šrí Bhausaheb Maharádž (1843 - 1913) žil v Inčigiri. Mistr Siddharáméšvara Maharádže.

Šrí Siddharaméšvar Maharádž (1888 - 1936), Mistr Nisargadatta Maharádže a Randžita Maharádže.

Šrí Nisargadatta Maharádž (1897 - 1981), realizovaný Mistr, který žil v Bombaji.

Dásbódh

Toto oblíbené dílo Šrí Bhausaheba Maharádže napsal Šrí Samartha Rámdás v 17. století.

Vše je iluze  /   Oddanost po Seberealizaci

1. a 2. část přednášek Šrí Siddharaméšvara, zaznamenané žákem Nisargadattou.

Já Jsem To

Rozhovory Šrí Nisargadatta Maharádže s žáky. Knihu sestavil M. Frydman a Maharádž ji schválil.

Aktuality

11. 12. 2018 - Gábina, Aleš, Jirka

maharaj_audio_4.jpgMaharadž: Máte víru ve svého Gurua?
Tazatel: Ano, plně mu věřím.
Maharadž: Proč tedy opouštíte svého Gurua a potulujete se sem a tam? Musíte chodit pouze k němu.
Tazatel: Nejsem dosud plně uspokojen. Mám ještě mnoho výhrad.
Maharadž: Jestliže máte výhrady, bylo by nejlepší, abyste ho opustil; protože jinak stejně nebudete schopen kompletně obětovat sebe sama se vším, i se svými pochybnostmi a přesvědčením. Absolutní víra a úplné odevzdání je skutečně nutné tehdy, když jste přijal jednoho Gurua. Služba Guruovi znamená řídit se návodem, který vám udělí prostřednictvím slov. Musíte to plně nasát a stát se sjednocen s těmito slovy.


5. 12. 2018 - Lenka

Ó Rámo, zanedlouho Gádhi, jenž stále zůstával ponořen v řece, zjistil, že se nachází v zemi zvané Bhútamandala. Ležel jako plod v děloze ženy divokého horského kmene a všude kolem bylo maso a nečistoty jejího těla. Po narození musel nějakou dobu pobývat ve vlastních výkalech. Měl černou barvu kůže, stejně jako jeho rodiče, a byl svou rodinou velmi milován.


4. 12. 2018 - Gábina, Aleš, Jirka

maharaj_nirupana_17.jpgMaharadž: Protože je toto tělo vytvořeno z této hrubé země, vegetace apod., je to nádrž všeho nečistého a všech nemocí. Přesto ale toto tělo může být uzpůsobeno k správnému užitku vedoucímu k realizaci Já, jestliže se stanete závislým na vedení a na slovech svého Gurua. Útočiště toho, kdo realizoval své skutečné Já, se stane pro mnohé další následovníky poutním místem. Je tomu tak např. u Sai Baby ze Širdi, kam chodí lidé a uctívají jeho sochu, přičemž jsou jejich modlitby vyslyšeny. Co je touto sochou? Je vytvořena z kamene. Cokoliv, co mi můj Guru řekl, jsem okamžitě následoval s plným přesvědčením a s tímto přesvědčením jsem dosáhl těchto výsledků. Musíte mít pevné přesvědčení, že nejvyšší Bůh neboli Božstvo, je poznáním „já jsem", ale této pravdy se vám musí dostat od Gurua, který je sám Džňáninem neboli tím, kdo rozpoznal a překročil toto poznání „já jsem". Bhagavadgíta říká, že máme pět smyslů poznání a že jsou...


28. 11. 2018 - Lenka

V tomto světě existuje místo nazývané Kóšala a zde žil bráhmana jménem Gádhi. Již od dětství byl naplněn duchem prostoty a nezaujatosti a svojí učeností se zdál být samotným ztělesněním dharmy, ctnosti. Jednou tento bráhmana odešel do lesů, aby se tam oddal odříkání. Jeho touhou bylo spatřit boha Višnua. Vstoupil proto do řeky a začal odříkávat mantry. Brzy byla jeho bytost očištěna.


27. 11. 2018 - Gábina, Aleš, Jirka

nisargadatta_bidi.jpgMaharadž: Lepší bude, když to tu ukončíte, a budete každému vykládat, že jste byl u jednoho hlupáka, který vás málem pověsil, ale naštěstí se vám podařilo se zachránit. Povídal jsem vám tu o přirozenosti vědomí. Postupně vás chci osvobodit ode všech konceptů. Pouhé tvrzení, že vše je jen koncept, vás neosvobodí. Pouze budete přecházet z jednoho hrubého konceptu k jemnějšímu. Když si užíváte hrubé koncepty typu „Já jsem tělo," budou se jen množit do dalších konceptů jako např.: „Moje tělo je nemocné," „Musím si vzít léky a vyhledat doktora," apod. Představte si, že si řeknete: „Já jsem prostor," jaká další představa by vás mohla dále napadnout?
Chci vás dostat k tomuto konceptu „já jsem", což je poslední mezník iluze, a i toho vás chci zbavit. Pochopte kvalitu těchto představ.


 

Archiv aktualit