Zpívání bhadžanů
v klubu "Malý velký strom":

Zpívání v říjnu 2017:

  • 16.10. pondělí 18,30 - 20,30 hod. — oslava punjatithi (odchod z těla ) Šrí Siddharaméšvara Maharadže
  • 18.10. středa 20,00 - 22,00 hod. — oslava punjatithi (odchod z těla) Šrí Siddharaméšvara Maharadže
  • 30.10. pondělí 18,30 - 20,30 hod. 

Šrí Nisargadatta Maharádž:

V nakladatelství Dybbuk právě vychází nová kniha rozhovorů se Šrí Nisargadatta Maharadžem „Nic je vše“. Kniha je k dostání ve většině knihkupectví anebo je možné ji koupit online: https://www.kosmas.cz/knihy/222738/nic-je-vse/. (Brzy bude možné zakoupit i elektronickou verzi.)

Více informací v sekci Tištěné knihy.


Šrí Siddharaméšvar Maharádž:

V nakladatelství Argo vyšel nový překlad knihy Šrí Siddharáméšvara Mahárádže: Klíč k poznání Já. Součástí tohoto vydání je také překlad kratšího díla s názvem Zlatý den. Kniha je k dostání ve většině knihkupectví anebo je možné ji koupit online: http://www.kosmas.cz/knihy/214128/klic-k-poznani-ja/

"Jestliže chceme vyšroubovat šroub, musíme s ním točit na opačnou stranu. Jestliže mysl vedenou intelektem nasměrujeme k Já, bude pohlcena Já."

Více informací v sekci Tištěné knihy

Audio/Video ukázka:

Nisargadatta Maharádž - Citáty a fotky

Šrí Bhausaheb Maharádž (1843 - 1913) žil v Inčigiri. Mistr Siddharáméšvara Maharádže.

Šrí Siddharaméšvar Maharádž (1888 - 1936), Mistr Nisargadatta Maharádže a Randžita Maharádže.

Šrí Nisargadatta Maharádž (1897 - 1981), realizovaný Mistr, který žil v Bombaji.

Dásbódh

Toto oblíbené dílo Šrí Bhausaheba Maharádže napsal Šrí Samartha Rámdás v 17. století.

Vše je iluze  /   Oddanost po Seberealizaci

1. a 2. část přednášek Šrí Siddharaméšvara, zaznamenané žákem Nisargadattou.

Já Jsem To

Rozhovory Šrí Nisargadatta Maharádže s žáky. Knihu sestavil M. Frydman a Maharádž ji schválil.

Aktuality

19. 10. 2017 - Martin

Okamžik smrti, který nahání hrůzu, se stane radostným momentem díky oddanosti ke Guruovi. Taková je velikost Guruových slov. Vezměte si například, jak se cítíte šťastně, když upadnete do hlubokého spánku. Zkušenost štěstí či neštěstí přichází kvůli našemu vědomí. Vědomí se stane šťastné díky milosti Gurua. Radost okamžiku, kdy životní síla opustí tělo, je slovy nevyjádřitelná.


20. 10. 2017 - Gábina

Když si člověk osvojí toto „vše“ uvnitř lidského těla, pak může pochopit Jedno Jediné a dosáhnout skutečného smyslu života (tj. poznat Sebe Sama). Pomocí *světa za múla májou/iluzí by mělo být získáno toto Nejvyšší neboli To, co lze velmi stěží získat (považujete-li se za lidské tělo, potom je dosažení tohoto Nejvyššího nesmírně obtížné). *(jsou zde dva světy; svět mnoha jmen a forem a další svět uvnitř tohoto světa. Je to svět tohoto „vše“ neboli poznání, kde jména a formy neexistují).


18. 10. 2017 - Lenka

Absolutní Brahman je všemohoucí a není nic mimo Něj. Všechny objekty jsou prostoupeny jeho silou či energií. Ve vtělených bytostech je to Čit šakti neboli síla Vědomí, Inteligence. Ve vzduchu je to pohyb, v zemi pevnost, v prostoru prázdno a ve stvořených bytostech síla Sebepoznání „Já jsem“. A přece to vše není nic jiného než absolutní Brahman. Je to energie, která je příčinou žalu těch, které postihl smutek, i radostného vzrušení těch, kteří se radují. Je to chrabrost válečníka. Je to síla, která spouští stvoření vesmíru a zároveň způsobuje jeho zánik.


17. 10. 2017 - David

Drž se společnosti světců (Já).
Mysli, to změní myšlenky světských lidí.
S vroucí láskou důvěřuj Mistrovi, jen tak je možné skutečně pokročit na cestě.
To zničí krutou a děsivou smrt (čas).

Celý svět je pohlcen strachem.
Světec strach překonal tím, že hledí na to, co je věčné.
Nevidí žádnou dualitu.
Takže jeho mysl nikdy nezná strach („já jsem všude“).


14. 10. 2017 - Gabi & Aleš

s_maharaj-s.jpgVe dnech 16. října (pondělí: 18:30 hod.) a 18. října (středa: 20:00 hod.) se koná zpívání bhadžanů linie Návnath sampradája u příležitosti uplynutí 81 let od odchodu z těla Sadgurua Šrí Siddharaméšhvara Maharadže, který v Bombaji v roce 1936 opustil tělo během jednoho z největších indických svátků – svátku světla – Diwali.  Sám Šrí Siddharaméšhvar během krátkého života zažehnul Oheň Poznání v mnoha svých žácích a Jeho slova dodnes osvětlují opravdovým hladajícím cestu k realizaci Nejvyššího Já. Světlo Jeho slov zvětšuje intenzitu oddanosti k Sadguruovi, jenž uděluje Poznání, které je našim vlastním Sebe-poznáním. „Oheň Poznání spaluje veškerou nevědomost a jeho síla je obrovská. V iluzi spálí úplně vše, a jakmile je hotov, udusí nakonec sám sebe, když vyčerpá svou vlastní spalující sílu. Taková je velikost Ohně Poznání!“


 

Archiv aktualit