Zpívání bhadžanů
v Divoké Šárce:

Zpívání v červnu, červenci a srpnu 2017 v divoké Šárce (viz info v zápatí této stránky):

  • 13.6. úterý 18,30 - 20,30 hod.
  • 27.6. úterý 18,30 - 20,30 hod.
  • 11.7. úterý 18,30 - 20,30 hod.
  • 25.7. úterý 18,30 - 20,30 hod.
  •  8.8. úterý 18,30 - 20,30 hod.
  • 22.8. úterý 18,30 - 20,30 hod.

Šrí Nisargadatta Maharádž:

V nakladatelství Dybbuk právě vychází nová kniha rozhovorů se Šrí Nisargadatta Maharadžem „Nic je vše“. Kniha je k dostání ve většině knihkupectví anebo je možné ji koupit online: https://www.kosmas.cz/knihy/222738/nic-je-vse/. (Brzy bude možné zakoupit i elektronickou verzi.)

Více informací v sekci Tištěné knihy.


Šrí Siddharaméšvar Maharádž:

V nakladatelství Argo vyšel nový překlad knihy Šrí Siddharáméšvara Mahárádže: Klíč k poznání Já. Součástí tohoto vydání je také překlad kratšího díla s názvem Zlatý den. Kniha je k dostání ve většině knihkupectví anebo je možné ji koupit online: http://www.kosmas.cz/knihy/214128/klic-k-poznani-ja/

"Jestliže chceme vyšroubovat šroub, musíme s ním točit na opačnou stranu. Jestliže mysl vedenou intelektem nasměrujeme k Já, bude pohlcena Já."

Více informací v sekci Tištěné knihy

Audio/Video ukázka:

Nisargadatta Maharádž - Citáty a fotky

Šrí Bhausaheb Maharádž (1843 - 1913) žil v Inčigiri. Mistr Siddharáméšvara Maharádže.

Šrí Siddharaméšvar Maharádž (1888 - 1936), Mistr Nisargadatta Maharádže a Randžita Maharádže.

Šrí Nisargadatta Maharádž (1897 - 1981), realizovaný Mistr, který žil v Bombaji.

Dásbódh

Toto oblíbené dílo Šrí Bhausaheba Maharádže napsal Šrí Samartha Rámdás v 17. století.

Vše je iluze  /   Oddanost po Seberealizaci

1. a 2. část přednášek Šrí Siddharaméšvara, zaznamenané žákem Nisargadattou.

Já Jsem To

Rozhovory Šrí Nisargadatta Maharádže s žáky. Knihu sestavil M. Frydman a Maharádž ji schválil.

Aktuality

21. 7. 2017 - Matěj

Víra v tuto „řeč“ učiní z člověka brahman, přestože z „řeči“ povstalo „mnoho“ konceptů a názorů. Pouze na základě této „řeči“ můžeš pochopit, kdo doopravdy jsi. (Pokud pochopíš, že celý svět není nic jiného, než tvůj myšlenkový konstrukt; že všechno bylo stvořeno tvými vlastními myšlenkami; a když odhodíš tyto „mnohé“ myšlenky ze své mysli, potom pocítíš tuto „řeč“, toto „já jsem“. Jinak budeš chycen ve spleti „mnoha“ konceptů, tužeb a snů.)

 

 


19. 7. 2017 - Lenka

V zrcadle neomezeného Vědomí je vidět bezpočet obrazů, které vytvářejí tento projevený svět. Jsou to džívovéDžíva je jako malá vlnka na klidné hladině oceánu, jímž je Brahman, či jako nepatrný pohyb plamínku svíčky v pokoji, kde vzduch neproudí. Pokud takový malý rozruch překryje neomezenost neomezeného Vědomí, objeví se omezení. Přičemž toto omezené vědomí je s neomezeným Vědomím neoddělitelně spjato a nazývá se džíva.


14. 7. 2017 - Martin

Měli byste si uvědomovat, že smrt může přijít v každém okamžiku, a měli byste proto být horlivě oddáni Harimu. Potom, díky vašemu bez-myšlenkovitému pochopení, i když v tomto světě zemřete, vaše všudypřítomnost přetrvá věčně.

Začne-li člověk žít v bdělosti, potom pozná toto „vše“. A když toto „vše“ zpívá chvalozpěvy na Skutečnost, co víc je potom potřeba?

Žijete-li v této nejvyšší guně, potom tu je onen puruša, a dokud tu probíhá bhadžan/uctívání „já jsem“, tak zůstáváte ve spojení s Pánem tohoto světa/purušou.


12. 7. 2017 - Lenka

Stvoření existuje v Brahman, tak jako je klíček rostliny v semínku, tekutost ve vodě, sladkost v mléce a pálivost v chilli papričce, ale v důsledku nevědomosti se zdá být na Brahman nezávislé a od něj oddělené. Pro existenci světa jakožto čirého odrazu v nejvyšším Brahman neexistuje žádný důvod. Jakmile je tu představa stvoření, stvořený svět se zdá existovat, jakmile je díky vlastnímu úsilí pochopeno nestvořené, pak tu žádný stvořený svět není.

Nikdy nikde nic nebylo stvořeno a nikdy nikde nic nespěje ke konci. Nejvyšší Brahman je vše, je nezrozené a stálé, je to nejvyšší mír a čiré Vědomí. V každé částečce se projevují světy uvnitř světů. Co je jejich příčina a jak vznikají?!


11. 7. 2017 - Aleš

SiddhaSnový svět poznání je stvořen Brahmadévou, a dokud pokračuje ve snění, je to Višnu, kdo ho udržuje. A Rudra snový svět ve chvíli, kdy není zapotřebí, rozpouští. Tím, kdo klidně spí na posteli, je tento padlý (pozn. J.N.: On zapomněl na sebe sama) osamělý Dattatréja (pozn.J.N.: Tím, kdo sní sen, je Dattatréja, což je prapůvodní vtělení třech Bohů – Brahmy, Višnua a Rudry neboli třech gun). Viditelný/projevený svět byl vytvořen stejným způsobem. Pochopte to velmi jasně a přijměte to, načež přijdete na to, že vy sami jste vidoucím, viděnou věcí a aktem vidění. Znalost světa není možná bez konceptu a koncept je jako vlna na povrchu oceánu vaší bezforemné svarúpy/přirozenosti. Existuje nějaký rozdíl mezi vlnou a vodou? Co jiného než voda je ve vodě či ve vlně? Tudíž koncept, který vyvstává na vaší svarúpě, je pouze vaše svarúpa. Nakreslený obraz boha, démona, ženy, muže, osla či psa není nic než..........

Radžá-Dhi-Rádž Sadgurunáth Šrí Siddharaméšvar...


 

Archiv aktualit