Nová kniha:


Jóga Vásištha, nebo též Mahá Rámajána, je starý indický text pojednávající o tom, jak mudrc Vasištha předává princi Rámovi učení o podstatě jedince, světa a Bytí vůbec. Text je plný rozmanitých příběhů, které mají Rámovi ukázat cestu k pochopení či nazření Skutečnosti a naplnění života. Jde o překlad z anglické verze od Svámího Vénkatéšánandy (zkrácené ze sanskrtského originálu přibližně na třetinu) doplněný sanskrtským slovníkem a vysvětlivkami. Kniha má téměř osm set stran, je vázána v pevné vazbě a obsahuje barevné ilustrace. V podobném rozsahu toto dílo dosud česky nevyšlo. Všechny další podrobnosti o knize najdete na stránkách www.samhita.cz.


Átma-bódha neboli „Poznání Já“ je krátké dílo shrnující základní principy učení advaita-védánty. Tradičně bývá připisována Ádi Šankaráčárjovi (8. stol.), ale o jeho autorství se vedou spory. Jestli byl autorem skutečně Ádi Šankaráčárja nebo někdo jiný není pro nás asi až tak podstatné. Důležitý je obsah tohoto textu, kterému je i tradičně přikládána vysoká hodnota. Také Ramana Maharši přeložil tento text ze sanskrtu do tamilštiny (resp. opravil existující tamilský překlad). Překlad ze sanskrtu - David Dostal. Kniha vyšla jen v elektronické podobě a je volně ke stažení: PDF, EPUB, MOBI


proste_budte_n.jpgKniha Jsem nezrozen přeložená z anglického originálu I am Unborn vznikla z poznámek prof. Damodara Lunda během jeho návštěv Šrí Nisargadatta Maharadže v letech 1979–1980. Manželka Kamala Lund (rovněž oddaná Šrí Maharadžovi) svolila, aby je do knižní podoby upravil Vidžaj Deshpande, a to pod podmínkou, že bude kniha na internetu zdarma dostupná.


proste_budte_n.jpgKniha Prostě buďte! se skládá ze tří částí (Sebepoznání a Seberealizace; Zápisky Jean Dunn; Vědomí a Absolutno) a každá předkládá učení Šrí Nisargadatta Maharadže, které nám zprostředkovala Jeho oddaná žačka Jean Dunn. Maharadže navštívila po letech meditací strávených v Ramanášramu a účastnila se Jeho každodenních promluv až do roku 1981, kdy Maharadž opustil tělo. Vztah Jean Dunn s Maharadžem je dokonalým příkladem opravdového vztahu Gurua a žáka, který se zakládá na naprosté víře ve slova Sadgurua a touze po Pravdě. Třetí část této knihy obsahuje vrcholné promluvy Šrí Nisargadatta Maharadže, které Jean Dunn s Maharadžovym požehnáním přepsala z magnetofonových pásků a vydala knižně.
Tištěný titul je možné si objednat na e-mailech: gabinastefanikov@yahoo.com (Gabriela Adámková), alesadamek@centrum.cz (Aleš Adámek). Cena 240 Kč + poštovné.Audio/Video ukázka:

Nisargadatta Maharádž - Citáty a fotky

Články

Meditujte na své vědomí

16. 3. 2023 - advaita

Maharadž: Všechny životní zkušenosti jsou dočasné. Žádná z každodenních zkušeností nemůže poskytnout přímou zkušenost věčného. Ten, kdo to pozná, používá skutečnou vivéku. Je schopen rozlišovat mezi tím, co je věčné, a tím, co je dočasné. Skutečná vajragja neboli zřeknutí znamená umět rozlišovat mezi falešným a pravým. Bdělý stav, ve kterém vzniká individualita a její svět, a hluboký spánek, v němž je pocit bytí nepřítomný a je zakoušena pouze nedvojná existence, jsou důkazem pomíjivosti života. Prováděním vivéky neboli rozlišování ztrácíme víru v to, co je dočasné.

Meditujte na své vědomí

Všechny životní zkušenosti jsou dočasné. Žádná z každodenních zkušeností nemůže poskytnout přímou zkušenost věčného. Ten, kdo to pozná, používá skutečnou vivéku. Je schopen rozlišovat mezi tím, co je věčné, a tím, co je dočasné. Skutečná vajragja neboli zřeknutí znamená umět rozlišovat mezi falešným a pravým. Bdělý stav, ve kterém vzniká individualita a její svět, a hluboký spánek, v němž je pocit bytí nepřítomný a je zakoušena pouze nedvojná existence, jsou důkazem pomíjivosti života. Prováděním vivéky neboli rozlišování ztrácíme víru v to, co je dočasné.

Rodiče novorozence jsou dvě individuální těla. Jejich spojením vzniká jemné tělo potomka, které se projevuje jako hrubé tělo z potravinového výtažku. Hrubé a jemné tělo jsou samozřejmě zapotřebí k tomu, aby se objevil pocit bytí neboli poznání „já existuji“. Toto čiré vědomí sebe je zásluhou jemného těla a je rovněž známo jako Átman. Kde není sattva a hrubé tělo vytvořené z potravinového výtažku, tam není ani sva-tva – vědomí „já jsem“. Tento pocit bytí tvoří se sattvou neodlučné pouto. Zdá se, že lidské utrpení a radost ze života pokračují, protože vědomí sebe miluje být, existovat. Tak jako se mravenec zdráhá opustit krystal cukru, toto vědomí lpí na své existenci.

Všechny životní zkušenosti jsou v podstatě založeny na pocitu bytí a nejsou tedy jedinečnými zkušenostmi, jak by se mohlo zdát. Zrození těla přináší nevědomost, že jste ve formě s určitým jménem. Toto vede k utrpení v životě. Řešením je meditovat na To, co je zde před objevením se mysli.

To, co se označuje jako zrození, je pouze fyzický jev astrálního těla. Jak fyzické tělo roste, spolu s ním roste i totožnost s tělem, a rovněž tak totožnost s nově nabytým jménem a formou, což způsobuje ještě více zmatku. Čirý pocit bytí v těle je Íšvara a jógamája mu všemi způsoby slouží. Své vědomí musíte zcela poznat, a to tak, že na něj budete meditovat. To, co je před meditací, je rovněž před myslí.

Přednáška Šrí Nisargadatta Maharadže

Překlad: Gabriela Adámková

Používáme soubory cookies

Soubory cookies využíváme k analýze návštěvnosti, zapamatování preferencí a zlepšování použitelnosti webu. Souhlas udělíte kliknutím na tlačítko "Souhlasím".

Nastavení Souhlasím

Souhlas můžete také odmítnout.