Zpívání bhadžanů v Praze 2022

  • zpívání od 18.30 - 20.30 -- cca 1x do měsíce nepravidelně
  • Místo konání: Klub MalýVelký strom - Dobrovskeho 16, Praha 7, zast. tramvaje Letenské naměstí
  • Datum nejbližšího zpívání: DUBEN: 22.4.2022
  • Program: Zpívání bhadžanů tradice Navnath Sampradája, meditace a čtení textů těchto mistrů, diskuse.
  • Sraz:  v 18:25
  • Vstupné: zdarma
  • Info: Aleš 777050958 a Martin 725219468

Další informace o bhadžanech


Nová kniha:


Jóga Vásištha, nebo též Mahá Rámajána, je starý indický text pojednávající o tom, jak mudrc Vasištha předává princi Rámovi učení o podstatě jedince, světa a Bytí vůbec. Text je plný rozmanitých příběhů, které mají Rámovi ukázat cestu k pochopení či nazření Skutečnosti a naplnění života. Jde o překlad z anglické verze od Svámího Vénkatéšánandy (zkrácené ze sanskrtského originálu přibližně na třetinu) doplněný sanskrtským slovníkem a vysvětlivkami. Kniha má téměř osm set stran, je vázána v pevné vazbě a obsahuje barevné ilustrace. V podobném rozsahu toto dílo dosud česky nevyšlo. Všechny další podrobnosti o knize najdete na stránkách www.samhita.cz.


Átma-bódha neboli „Poznání Já“ je krátké dílo shrnující základní principy učení advaita-védánty. Tradičně bývá připisována Ádi Šankaráčárjovi (8. stol.), ale o jeho autorství se vedou spory. Jestli byl autorem skutečně Ádi Šankaráčárja nebo někdo jiný není pro nás asi až tak podstatné. Důležitý je obsah tohoto textu, kterému je i tradičně přikládána vysoká hodnota. Také Ramana Maharši přeložil tento text ze sanskrtu do tamilštiny (resp. opravil existující tamilský překlad). Překlad ze sanskrtu - David Dostal. Kniha vyšla jen v elektronické podobě a je volně ke stažení: PDF, EPUB, MOBI


proste_budte_n.jpgKniha Jsem nezrozen přeložená z anglického originálu I am Unborn vznikla z poznámek prof. Damodara Lunda během jeho návštěv Šrí Nisargadatta Maharadže v letech 1979–1980. Manželka Kamala Lund (rovněž oddaná Šrí Maharadžovi) svolila, aby je do knižní podoby upravil Vidžaj Deshpande, a to pod podmínkou, že bude kniha na internetu zdarma dostupná.


proste_budte_n.jpgKniha Prostě buďte! se skládá ze tří částí (Sebepoznání a Seberealizace; Zápisky Jean Dunn; Vědomí a Absolutno) a každá předkládá učení Šrí Nisargadatta Maharadže, které nám zprostředkovala Jeho oddaná žačka Jean Dunn. Maharadže navštívila po letech meditací strávených v Ramanášramu a účastnila se Jeho každodenních promluv až do roku 1981, kdy Maharadž opustil tělo. Vztah Jean Dunn s Maharadžem je dokonalým příkladem opravdového vztahu Gurua a žáka, který se zakládá na naprosté víře ve slova Sadgurua a touze po Pravdě. Třetí část této knihy obsahuje vrcholné promluvy Šrí Nisargadatta Maharadže, které Jean Dunn s Maharadžovym požehnáním přepsala z magnetofonových pásků a vydala knižně.
Tištěný titul je možné si objednat na e-mailech: gabinastefanikov@yahoo.com (Gabriela Adámková), alesadamek@centrum.cz (Aleš Adámek). Cena 240 Kč + poštovné.Audio/Video ukázka:

Nisargadatta Maharádž - Citáty a fotky

Články

Vy a já jsme stejní

22. 12. 2022 - advaita

Maharadž: Tento jev, kvůli němuž se zde shledáváte, je nestálý a pořád se mění. Avšak zdroj, s nímž nakonec splyne – Parabrahman – je stálý a neměnný. Je neposkvrněný, stejně jako samotná voda, která i když je špinavá, stále zůstává vodou. Ve vědomí se objevuje a následně mizí mnoho věcí. To, co zůstává, je neviditelné Jedno Jediné. To, co zůstává po smrti, nemá žádnou formu ani vzhled. Jakmile je tento fakt jasně pochopen, pozitivní a negativní účinky ega se zmenšují. Vy a já jsme stejní. Existuji, protože vy existujete. Nemám na mysli fyzickou podobu. Teprve pak dochází k nerušené jasnosti pochopení Skutečnosti. Každodenní události se dějí spontánně. Nepovažujte to za své konání. Vědomě se držte všeho, co si zde vyslechnete. Nedělejte si starosti, zda se dějí dobré nebo špatné věci. Stejně jako mraky neovlivňují slunce, zdání světa nemá vliv na Parabrahman.

Vy a já jsme stejní

Toto je popis Parabrahman a jeho příbytku. Když k vám promlouvá Džňánin Sadguru, ví, že jste jako on. Nezajímá ho, zda jste nevědomí nebo zda znáte svou pravou podstatu. Nasloucháte-li pozorně pokynům Gurua, dochází k pozitivnímu vlivu jeho slov na poznání sebe sama, třebaže posloucháte z pozice, kdy se považujete za tělo. I když nebyla slova jasně pochopena, stejně mají účinek. Když žvýkáte jídlo, dočasně si užíváte jeho vůni a chuť. Trávení, které pak následuje, zůstává nepovšimnuto, a přesto získáváte výživu, kterou vám poskytuje, případně vnímáte nepříznivé účinky v podobě zažívacích potíží.

Stejně tak je to s džňánou – je-li dána Sadguruem a vyslechnuta čirým pocitem „já jsem“, transformuje zapáleného posluchače. Když mluvíme, jako bychom byli tělem, velmi dobře víme, že ve skutečnosti jím nejsme. Nemusí to být patrné, ale vnitřní Já, které naslouchá, je Božské, a zajisté bude těmito promluvami ovlivněno. Děje se tak postupně, nenápadně, bez vašeho povšimnutí. Latentní džňánu, kterou již hluboce uvnitř máte, musíte vyživovat. Vyživovat znamená nechat na sebe zapůsobit slova a objevit vnitřní uvědomění tím, že ho uchráníte před náporem předpojatých představ. Toto je správné naslouchání a pravé uctívání. Toto poznání je v mysli vždy k dispozici. Pozorné naslouchání slovům Mistra je důležitou sádhanou (duchovní praxí). Šravana neboli pozorné naslouchání rozptyluje zlé vlivy a temné mraky nevědomosti. Pravé pokání spočívá v uchovávání získaného poznání od Gurua a přemítání o této moudrosti.

Odfiltrováním štěrku a nečistot z vody získáte čistou a pitnou vodu. Podobně odfiltrováním konceptu, že jste tělem a myslí a odstraněním nesprávných dojmů vystupuje na povrch věčně existující poznání, že jste Já. To, co je hmatatelné a vnímatelné smysly, je příroda, ale to, co nazýváme božským, nezměřitelným a Absolutním, je to, co prostupuje naše vědomí. V každodenním životě jsou všechny bytosti se jménem a formou a také všechny objekty pomíjivé. Jedině Parabrahman, které je před veškerou existencí, je nepomíjivé. Dokud jen Ono je, jeho přítomnost není cítěna. Uvědomovat si ho začneme až díky jeho tvoření.

Tento jev, kvůli němuž se zde shledáváte, je nestálý a pořád se mění. Avšak zdroj, s nímž nakonec splyne – Parabrahman – je stálý a neměnný. Je neposkvrněný, stejně jako samotná voda, která i když je špinavá, stále zůstává vodou. Ve vědomí se objevuje a následně mizí mnoho věcí. To, co zůstává, je neviditelné Jedno Jediné. To, co zůstává po smrti, nemá žádnou formu ani vzhled. Jakmile je tento fakt jasně pochopen, pozitivní a negativní účinky ega se zmenšují.

Vy a já jsme stejní. Existuji, protože vy existujete. Nemám na mysli fyzickou podobu. Teprve pak dochází k nerušené jasnosti pochopení Skutečnosti. Každodenní události se dějí spontánně. Nepovažujte to za své konání. Vědomě se držte všeho, co si zde vyslechnete. Nedělejte si starosti, zda se dějí dobré nebo špatné věci. Stejně jako mraky neovlivňují slunce, zdání světa nemá vliv na Parabrahman. Kdykoli někdo zemře, zcela nezahyne. Je vstřebán v nekonečném projevu. Účinek tohoto učení povznáší a očišťuje vaše poznání Skutečnosti, aniž byste si toho všimli. Toto poznání vás změní, aniž byste to zaznamenali. Tato Pravda pro mě nikdy nezmizí, ani na okamžik. Před tímto třiaosmdesátiletým životem jsem neznal hlad, žízeň a ani jsem neměl potřebu užívat léky. Nyní se objevila tato nemoc zvaná tělo a spolu s ní i potřeba všech těchto věcí. Tato zkušenost je docela nová. Nemoc v podobě vědomí sebe se náhle objevila a vyvolala potřebu „nemocnice“ zvané svět. Jedná se však o dočasnou fázi. Nejsem a nikdy nebudu svázán. Aniž bych se to snažil vědět, uvědomuji si svou skutečnou podstatu. Tato nemoc, která se nyní objevila, je též oběť, nabídka samotnému Brahman. Kromě toho nemá žádnou hodnotu ani žádný užitek.

Trávené hodiny meditace, jinak jsem toho moc neudělal. Když přišel pravý Mistr, to co jsem si myslel, že jsem, se stalo bezvýznamné.

Přednáška Šrí Nisargadatta Maharadže

Překlad: Gabriela Adámková

Používáme soubory cookies

Soubory cookies využíváme k analýze návštěvnosti, zapamatování preferencí a zlepšování použitelnosti webu. Souhlas udělíte kliknutím na tlačítko "Souhlasím".

Nastavení Souhlasím

Souhlas můžete také odmítnout.