Zpívání bhadžanů v Praze 2022

  • zpívání od 18.30 - 20.30 -- cca 1x do měsíce nepravidelně
  • Místo konání: Klub MalýVelký strom - Dobrovskeho 16, Praha 7, zast. tramvaje Letenské naměstí
  • Datum nejbližšího zpívání: DUBEN: 22.4.2022
  • Program: Zpívání bhadžanů tradice Navnath Sampradája, meditace a čtení textů těchto mistrů, diskuse.
  • Sraz:  v 18:25
  • Vstupné: zdarma
  • Info: Aleš 777050958 a Martin 725219468

Další informace o bhadžanech


Nová kniha:


Jóga Vásištha, nebo též Mahá Rámajána, je starý indický text pojednávající o tom, jak mudrc Vasištha předává princi Rámovi učení o podstatě jedince, světa a Bytí vůbec. Text je plný rozmanitých příběhů, které mají Rámovi ukázat cestu k pochopení či nazření Skutečnosti a naplnění života. Jde o překlad z anglické verze od Svámího Vénkatéšánandy (zkrácené ze sanskrtského originálu přibližně na třetinu) doplněný sanskrtským slovníkem a vysvětlivkami. Kniha má téměř osm set stran, je vázána v pevné vazbě a obsahuje barevné ilustrace. V podobném rozsahu toto dílo dosud česky nevyšlo. Všechny další podrobnosti o knize najdete na stránkách www.samhita.cz.


Átma-bódha neboli „Poznání Já“ je krátké dílo shrnující základní principy učení advaita-védánty. Tradičně bývá připisována Ádi Šankaráčárjovi (8. stol.), ale o jeho autorství se vedou spory. Jestli byl autorem skutečně Ádi Šankaráčárja nebo někdo jiný není pro nás asi až tak podstatné. Důležitý je obsah tohoto textu, kterému je i tradičně přikládána vysoká hodnota. Také Ramana Maharši přeložil tento text ze sanskrtu do tamilštiny (resp. opravil existující tamilský překlad). Překlad ze sanskrtu - David Dostal. Kniha vyšla jen v elektronické podobě a je volně ke stažení: PDF, EPUB, MOBI


proste_budte_n.jpgKniha Jsem nezrozen přeložená z anglického originálu I am Unborn vznikla z poznámek prof. Damodara Lunda během jeho návštěv Šrí Nisargadatta Maharadže v letech 1979–1980. Manželka Kamala Lund (rovněž oddaná Šrí Maharadžovi) svolila, aby je do knižní podoby upravil Vidžaj Deshpande, a to pod podmínkou, že bude kniha na internetu zdarma dostupná.


proste_budte_n.jpgKniha Prostě buďte! se skládá ze tří částí (Sebepoznání a Seberealizace; Zápisky Jean Dunn; Vědomí a Absolutno) a každá předkládá učení Šrí Nisargadatta Maharadže, které nám zprostředkovala Jeho oddaná žačka Jean Dunn. Maharadže navštívila po letech meditací strávených v Ramanášramu a účastnila se Jeho každodenních promluv až do roku 1981, kdy Maharadž opustil tělo. Vztah Jean Dunn s Maharadžem je dokonalým příkladem opravdového vztahu Gurua a žáka, který se zakládá na naprosté víře ve slova Sadgurua a touze po Pravdě. Třetí část této knihy obsahuje vrcholné promluvy Šrí Nisargadatta Maharadže, které Jean Dunn s Maharadžovym požehnáním přepsala z magnetofonových pásků a vydala knižně.
Tištěný titul je možné si objednat na e-mailech: gabinastefanikov@yahoo.com (Gabriela Adámková), alesadamek@centrum.cz (Aleš Adámek). Cena 240 Kč + poštovné.Audio/Video ukázka:

Nisargadatta Maharádž - Citáty a fotky

Články

Přínos Guruovy laskavé milosti

8. 12. 2022 - advaita

Maharadž: Každá lidská bytost se neúnavně zaplétá do kolotoče vztahů. Tento neduh připoutaností způsobuje pocit neúplnosti a vyléčit ho je možné jedině díky milosti Sadgurua. Kde můžeme takovou milost nalézt? Odraz Guruovy milosti můžeme zakusit okamžitě, když zavřeme oči. Je to odraz spokojenosti a klidu. Toto je přínos Guruovy laskavé milosti. Je známa jako sahadža vastha, přirozený stav bytí. Nikdy nezapomínejte vidět tento odraz Guruovy milosti. Jakmile poznáte její důležitost, celý vesmír se stane vaší rodinou. I když ji poznáte jen jednou, stanete se součástí univerzální rodiny.

Přínos Guruovy laskavé milosti

Každá lidská bytost se neúnavně zaplétá do kolotoče vztahů. Tento neduh připoutaností způsobuje pocit neúplnosti a vyléčit ho je možné jedině díky milosti Sadgurua. Kde můžeme takovou milost nalézt? Odraz Guruovy milosti můžeme zakusit okamžitě, když zavřeme oči. Je to odraz spokojenosti a klidu. Toto je přínos Guruovy laskavé milosti. Je známa jako sahadža vastha, přirozený stav bytí. Nikdy nezapomínejte vidět tento odraz Guruovy milosti. Jakmile poznáte její důležitost, celý vesmír se stane vaší rodinou. I když ji poznáte jen jednou, stanete se součástí univerzální rodiny.

To, co nyní považujete za požitek štěstí, je pouze mylná představa. Jediným skutečným štěstím je blaženost z přebývání ve své pravé podstatě. Toto štěstí není závislé na ničem vnějším. Jakmile činorodý pocit bytí zapomene na sebe sama, je zde pravý odpočinek. Věnujte mu pozornost tím způsobem, že ho budete považovat za Boha (Íšvaru).

Stejně jako dokáže jediné zrnko kukuřice zaseté do úrodné půdy přinést mnohonásobně větší úrodu, věnujete-li pozornost čirému pocitu bytí, může přinést ohromné výsledky v poznání samotného Boha. Vědomí si je vědomo všeho, co se nachází v jeho oblasti. Ale jak může pocit bytí, intelekt a mysl poznat to, co je svědkem nepřítomnosti pocitu bytí? Pocit bytí se přihodí, ale jeho znalec existuje věčně. Když se v dítěti objeví čirý pocit bytí, zpočátku si není vědomo sebe sama; zpočátku nic neví, nemá ani vědomí o své existenci.

Po devíti měsících embryonálního stavu je přivedeno na svět jako forma, která má stav pocitu bytí. V této formě je utrpení nevyhnutelné. Jelikož je tento stav výsledkem pěti elementů, i takzvaná spokojenost má bolest, kterou nemá nikdo pod kontrolou, protože sám kontrolor je pouhým produktem pěti elementů. Tudíž není nic, co je třeba udělat. Jen to zřete a pochopte takové, jaké to je…. jako džňánu neboli vědomí Vesmíru.

Džňánin neboli realizovaná bytost zná vědomí sebe, pocit bytí. Znalec tohoto vědomí nemá žádné rituály, náboženské obřady či omezení, které by musel dodržovat. Jakmile je poznána džňána, nastává klid a není zde žádná další diskuse o tomto tématu nebo uvažování nad tímto tématem. To, co je Džňáninem viděno, je světlo znalce vědomí sebe. On nic nedělá, ale všechny věci se dějí skrze něj. Ať si uvědomuje cokoliv, jeho přítomnost je vždy v pozadí. Koncept smrti pro něj neexistuje, jelikož tento koncept se rodí z pouhých řečí. Je to pouhá povídačka, zcela nepravdivá.

Abychom realizovali svou pravou podstatu a abychom ztratili své jméno a formu, musíme se stát menšími než atom. Veškerá hmota je součástí vesmíru. Pravá forma vašeho těla je rovněž tímto vesmírem a rozhodně nemůže být tím, kým jste. Tělo je jen námi zkonzumovanou potravou a je pouhým produktem pěti elementů. Kde je uvnitř těchto pěti hrubých elementů místo pro nás? Pokud se považujete za hrubé tělo, mohli byste se stejně tak považovat za vesmír, protože oba jsou produkty pěti elementů. Vaše podmíněnost vyvolává silný pocit přesvědčení, že jste hrubým tělem. Konečným poznáním naší pravé podstaty je paramartha džňána, cesta Sebepoznání.

Ten, kdo nevěděl nic o své existenci, si najednou začal uvědomovat celý vesmír. Jakmile se přihodilo zrození, bylo to jako probuzení se z hlubokého spánku nebo zapomnění. Skrytý pocit bytí byl najednou aktivován. V tomto pocitu bytí neboli bdělém stavu se spánek děje jako zapomnění. Bdění a hluboký spánek spolu s pocitem bytí vytvářejí pocit nepřetržitého bytí.

Tento stav je málo užitečný, jelikož je přechodnou fází – prostě se objevil, takže musí také jednoho dne odejít. Tento stav vyjadřování a projevování se jako entita je kvůli sebelásce. Třebaže je tato adžňána neboli nevědomost přítomna v počátečních fázích života, časem dozrává, a nakonec během života zazáří jako džňána. Pravý znalec této džňány si není vědom sebe sama, ale přesto je jeho (vědomí sebe) osvětlovatelem. Džňánin je znalec vědomí sebe bez snahy ho poznat.

Osvícená bytost je přítelem nirguny neboli toho bez atributů. Tělo má pocit bytí, který je udržován potravou. Bezforemný pocit bytí je pouhý projev, ale forma se přihodí díky konzumaci potravy, jež tvoří osobu, protože potrava vyživuje pránu.

Musíte uchopit svou pravou podstatu pomocí meditace. Meditace je užitečná, ale my místo abychom ji praktikovali, trávíme čas obavami, což vede k dalším překážkám na duchovní cestě. Jakmile se mysl oddá cestě požitků, není z ní úniku. Ovládne celý váš život.

Tělo není vaší pravou podstatou; je to jen oběť Nejvyššímu Já. Vy nejste touto obětí, jste svědkem stavů bdění a spánku. Bez pocitu bytí by ste nevěděli o Brahman ani iluzi. Díky pocitu bytí spolu s pěti elementy existuje univerzální poznání, které je poznáním Brahman. Pocit bytí je produktem konzumované potravy a nikoli duchovních rituálů jako je např. půst.

Toto tělo vyvstalo z nicoty. To, co se rodí, není osoba, ale jen shluk radostí a bolestí. O nenarozeném se řekne, že se narodilo, a tak život pokračuje. Pro všechny praktické důvody je Pán Ráma velice přítomen. Avšak ve skutečnosti vše, co existuje, je věčný, neprojevený klid neboli Paramátman, které je uctíváno i Pánem Šankarou.

Přednáška Šrí Nisargadatta Maharadže

Překlad: Gabriela Adámková

Používáme soubory cookies

Soubory cookies využíváme k analýze návštěvnosti, zapamatování preferencí a zlepšování použitelnosti webu. Souhlas udělíte kliknutím na tlačítko "Souhlasím".

Nastavení Souhlasím

Souhlas můžete také odmítnout.