Zpívání bhadžanů v Praze 2022

  • zpívání od 18.30 - 20.30 -- cca 1x do měsíce nepravidelně
  • Místo konání: Klub MalýVelký strom - Dobrovskeho 16, Praha 7, zast. tramvaje Letenské naměstí
  • Datum nejbližšího zpívání: DUBEN: 22.4.2022
  • Program: Zpívání bhadžanů tradice Navnath Sampradája, meditace a čtení textů těchto mistrů, diskuse.
  • Sraz:  v 18:25
  • Vstupné: zdarma
  • Info: Aleš 777050958 a Martin 725219468

Další informace o bhadžanech


Nová kniha:


Jóga Vásištha, nebo též Mahá Rámajána, je starý indický text pojednávající o tom, jak mudrc Vasištha předává princi Rámovi učení o podstatě jedince, světa a Bytí vůbec. Text je plný rozmanitých příběhů, které mají Rámovi ukázat cestu k pochopení či nazření Skutečnosti a naplnění života. Jde o překlad z anglické verze od Svámího Vénkatéšánandy (zkrácené ze sanskrtského originálu přibližně na třetinu) doplněný sanskrtským slovníkem a vysvětlivkami. Kniha má téměř osm set stran, je vázána v pevné vazbě a obsahuje barevné ilustrace. V podobném rozsahu toto dílo dosud česky nevyšlo. Všechny další podrobnosti o knize najdete na stránkách www.samhita.cz.


Átma-bódha neboli „Poznání Já“ je krátké dílo shrnující základní principy učení advaita-védánty. Tradičně bývá připisována Ádi Šankaráčárjovi (8. stol.), ale o jeho autorství se vedou spory. Jestli byl autorem skutečně Ádi Šankaráčárja nebo někdo jiný není pro nás asi až tak podstatné. Důležitý je obsah tohoto textu, kterému je i tradičně přikládána vysoká hodnota. Také Ramana Maharši přeložil tento text ze sanskrtu do tamilštiny (resp. opravil existující tamilský překlad). Překlad ze sanskrtu - David Dostal. Kniha vyšla jen v elektronické podobě a je volně ke stažení: PDF, EPUB, MOBI


proste_budte_n.jpgKniha Jsem nezrozen přeložená z anglického originálu I am Unborn vznikla z poznámek prof. Damodara Lunda během jeho návštěv Šrí Nisargadatta Maharadže v letech 1979–1980. Manželka Kamala Lund (rovněž oddaná Šrí Maharadžovi) svolila, aby je do knižní podoby upravil Vidžaj Deshpande, a to pod podmínkou, že bude kniha na internetu zdarma dostupná.


proste_budte_n.jpgKniha Prostě buďte! se skládá ze tří částí (Sebepoznání a Seberealizace; Zápisky Jean Dunn; Vědomí a Absolutno) a každá předkládá učení Šrí Nisargadatta Maharadže, které nám zprostředkovala Jeho oddaná žačka Jean Dunn. Maharadže navštívila po letech meditací strávených v Ramanášramu a účastnila se Jeho každodenních promluv až do roku 1981, kdy Maharadž opustil tělo. Vztah Jean Dunn s Maharadžem je dokonalým příkladem opravdového vztahu Gurua a žáka, který se zakládá na naprosté víře ve slova Sadgurua a touze po Pravdě. Třetí část této knihy obsahuje vrcholné promluvy Šrí Nisargadatta Maharadže, které Jean Dunn s Maharadžovym požehnáním přepsala z magnetofonových pásků a vydala knižně.
Tištěný titul je možné si objednat na e-mailech: gabinastefanikov@yahoo.com (Gabriela Adámková), alesadamek@centrum.cz (Aleš Adámek). Cena 240 Kč + poštovné.Audio/Video ukázka:

Nisargadatta Maharádž - Citáty a fotky

Články

To, co je narozeno, musí zemřít

10. 11. 2022 - advaita

Maharadž: Vědění o sobě neboli pocit bytí tudíž není vaší věčnou podstatou. Naše pravá podstata je od tohoto všeho zcela stranou. Díky této moudrosti se můžete nadále držet svého pocitu bytí, a zároveň zůstávat světem nedotčeni. Je to semeno vědomí, které je zodpovědné za toto dění v důsledku času. Den značí slunce neboli světlo, které není ničím jiným než našim pocitem bytí. V tomto smyslu trvá první den člověka po dobu např. sta let. Toto vědomí neboli světlo je jemné, avšak stejnorodé a nepřerušené jako prostor. Díky semenu viditelného světa víme, kdy je ráno. Toto semeno není věčné a musí mít kvality vycházení a zapadání. Kvůli nevědomosti semene si myslíme, že jsme tělo, a to nás vede k životu plnému potřeb a obav.

To, co je narozeno, musí zemřít

Bůh avizuje, že vše, co se děje, je dáno silou času. Říká: „Je to má síla.“ To je to, co je známo jako Prakrti a Puruša. Semínko celého projevu je uvnitř nás v podobě nepatrného vědomí sebe, pocitu „já existuji“. Právě tento pocit bytí nám umožňuje přemýšlet o Bohu a o světě. Je to takzvaná sankhja (duální) forma Prakrti a Puruši. To vše je spontánní, bez tvořitele. Ze stavu ne-vědění o sobě se objevilo vědění o sobě. Roste, stárne a zůstává do doby, než člověk završí svou vymezenou délku života.

Stejně jako den začíná východem slunce, naše bdění začíná s vyvstáním vědění o sobě neboli uvědoměním „já jsem“ a vnějšího světa. Ale tak jako musí skončit den, musí skončit i vědění o sobě poté, co vyprší jeho časový cyklus. To, co je narozeno, musí zemřít.

Vědění o sobě neboli pocit bytí tudíž není vaší věčnou podstatou. Naše pravá podstata je od tohoto všeho zcela stranou. Díky této moudrosti se můžete nadále držet svého pocitu bytí, a zároveň zůstávat světem nedotčeni.

Je to semeno vědomí, které je zodpovědné za toto dění v důsledku času. Den značí slunce neboli světlo, které není ničím jiným než našim pocitem bytí. V tomto smyslu trvá první den člověka po dobu např. sta let. Toto vědomí neboli světlo je jemné, avšak stejnorodé a nepřerušené jako prostor. Díky semenu viditelného světa víme, kdy je ráno. Toto semeno není věčné a musí mít kvality vycházení a zapadání. Kvůli nevědomosti semene si myslíme, že jsme tělo, a to nás vede k životu plnému potřeb a obav.

Přednáška Šrí Nisargadatta Maharadže

Překlad: Gabriela Adámková

Používáme soubory cookies

Soubory cookies využíváme k analýze návštěvnosti, zapamatování preferencí a zlepšování použitelnosti webu. Souhlas udělíte kliknutím na tlačítko "Souhlasím".

Nastavení Souhlasím

Souhlas můžete také odmítnout.