Zpívání bhadžanů v Praze 2022

  • zpívání od 18.30 - 20.30 -- cca 1x do měsíce nepravidelně
  • Místo konání: Klub MalýVelký strom - Dobrovskeho 16, Praha 7, zast. tramvaje Letenské naměstí
  • Datum nejbližšího zpívání: DUBEN: 22.4.2022
  • Program: Zpívání bhadžanů tradice Navnath Sampradája, meditace a čtení textů těchto mistrů, diskuse.
  • Sraz:  v 18:25
  • Vstupné: zdarma
  • Info: Aleš 777050958 a Martin 725219468

Další informace o bhadžanech


Nová kniha:

Átma-bódha neboli „Poznání Já“ je krátké dílo shrnující základní principy učení advaita-védánty. Tradičně bývá připisována Ádi Šankaráčárjovi (8. stol.), ale o jeho autorství se vedou spory. Jestli byl autorem skutečně Ádi Šankaráčárja nebo někdo jiný není pro nás asi až tak podstatné. Důležitý je obsah tohoto textu, kterému je i tradičně přikládána vysoká hodnota. Také Ramana Maharši přeložil tento text ze sanskrtu do tamilštiny (resp. opravil existující tamilský překlad). Překlad ze sanskrtu - David Dostal. Kniha vyšla jen v elektronické podobě a je volně ke stažení: PDF, EPUB, MOBI


proste_budte_n.jpgKniha Jsem nezrozen přeložená z anglického originálu I am Unborn vznikla z poznámek prof. Damodara Lunda během jeho návštěv Šrí Nisargadatta Maharadže v letech 1979–1980. Manželka Kamala Lund (rovněž oddaná Šrí Maharadžovi) svolila, aby je do knižní podoby upravil Vidžaj Deshpande, a to pod podmínkou, že bude kniha na internetu zdarma dostupná.


proste_budte_n.jpgKniha Prostě buďte! se skládá ze tří částí (Sebepoznání a Seberealizace; Zápisky Jean Dunn; Vědomí a Absolutno) a každá předkládá učení Šrí Nisargadatta Maharadže, které nám zprostředkovala Jeho oddaná žačka Jean Dunn. Maharadže navštívila po letech meditací strávených v Ramanášramu a účastnila se Jeho každodenních promluv až do roku 1981, kdy Maharadž opustil tělo. Vztah Jean Dunn s Maharadžem je dokonalým příkladem opravdového vztahu Gurua a žáka, který se zakládá na naprosté víře ve slova Sadgurua a touze po Pravdě. Třetí část této knihy obsahuje vrcholné promluvy Šrí Nisargadatta Maharadže, které Jean Dunn s Maharadžovym požehnáním přepsala z magnetofonových pásků a vydala knižně.
Tištěný titul je možné si objednat na e-mailech: gabinastefanikov@yahoo.com (Gabriela Adámková), alesadamek@centrum.cz (Aleš Adámek). Cena 240 Kč + poštovné.Audio/Video ukázka:

Nisargadatta Maharádž - Citáty a fotky

Články

41. výročí odchodu z těla Šrí Nisargadatta Maharadže

5. 9. 2022 - advaita

Maharadž: Ti, kdo si přejí, aby se Pravda, kterou učí Guru, stala jejich vlastní zkušeností, musí začít tím, že pevně uvěří jeho slovům. Guru říká, že nejsme tím, za koho se považujeme. Vy jste Brahman, Univerzální vědomí, ve kterém se vaše osobnost pouze zdánlivě jeví. Tato cesta je tedy poznáním ryzího uvědomění, které přebývá uvnitř nás neboli jóga uvnitř přebývajícího principu. Naše ztotožnění s tělem může vést k vijóze neboli oddělení od skutečnosti. Abychom poznali Já, musí nám být zřejmá naše jednota s Já. Jako výmluvu, aby se vyhnuli této cestě poznání, lidé uvádějí mnohé překážky. Tyto překážky však vytváří mysl, neexistují mimo ni. Naše vlastní koncepty nás zavádějí. Například, ztotožnění s tělem je představa, která vzniká čistě z nevědomosti o naší pravé podstatě. Toto mylné pochopení dává vzniknout celému vesmíru plnému nesprávných konceptů. Náš pocit bytí obsahuje pravé poznání. Místo toho, abychom se ztotožnili s ním, ztotožňujeme se s tělem.

Vše, co lze pochopit myslí a vykonat tělem, je objektem. Předmětem této kapitoly je Ten, kdo je osvobozen od světských objektů tužeb a připoutaností. To, o čem zde hovoříme, je Brahman, které je mimo jakýkoliv objekt. Je obtížné jednat jako Brahman.

Nelze se jej dotknout smysly, ani jej nelze uchopit myslí. V této sféře není nikdo nadřazený ani podřízený. Tato označení se nacházejí v oblasti komplexu těla a mysli, který je v Já nepřítomen. To, o čem hovoříme, je mimo toto vše. Činnosti a modlitby, které se zde provádějí, jsou v souladu s tímto pochopením. Bhadžany nebo modlitby konané zde jsou na Sadgurua, který je skutečný a věčný.

Co znamená modlitba? Je to potvrzení Pravdy, kterou jsme vstřebali ze slov Gurua. Tato slova jsou slova Pravdy. I naše činnosti ve světě jsou řízeny slovy Gurua. Učení Gurua nelze vyložit našim světským (přízemním) myšlením, protože interpretovat můžeme jen to, co jsme schopni pochopit.

Místo, odkud vycházejí slova Gurua, nemá začátek, prostředek ani konec. Nemáme zkušenost, že jsme v přítomnosti skutečného a věčného. Tato učení jsou nesmrtelná a přesahující chápání běžných lidí. Naše pevná víra v to, že jsme tělo, nám znesnadňuje uchopit skutečnost, na kterou poukazuje Guru. V důsledku toho žijeme ve světě a zapomínáme na svou pravou podstatu.

Ti, kdo si přejí, aby se Pravda, kterou učí Guru, stala jejich vlastní zkušeností, musí začít tím, že pevně uvěří jeho slovům. Guru říká, že nejsme tím, za koho se považujeme. Vy jste Brahman, Univerzální vědomí, ve kterém se vaše osobnost pouze zdánlivě jeví. Tato cesta je tedy poznáním ryzího uvědomění, které přebývá uvnitř nás neboli jóga uvnitř přebývajícího principu. Naše ztotožnění s tělem může vést k vijóze neboli oddělení od skutečnosti. Abychom poznali Já, musí nám být zřejmá naše jednota s Já.

Jako výmluvu, aby se vyhnuli této cestě poznání, lidé uvádějí mnohé překážky. Tyto překážky však vytváří mysl, neexistují mimo ni. Naše vlastní koncepty nás zavádějí. Například, ztotožnění s tělem je představa, která vzniká čistě z nevědomosti o naší pravé podstatě. Toto mylné pochopení dává vzniknout celému vesmíru plnému nesprávných konceptů. Náš pocit bytí obsahuje pravé poznání. Místo toho, abychom se ztotožnili s ním, ztotožňujeme se s tělem.

Naše vědění o sobě, pocit bytí, je klíčem k léčbě této nemoci. Guru nás vede od tohoto vodítka k naší pravé podstatě. To je mantra neboli slova poučení, které nám uděluje Guru. Teprve když žák uchopí vnitřní význam slov Gurua a pozná jejich odhalení jakožto svou vlastní zkušenost, dojde k probuzení. Poté, co Guruova slova splní svůj úkol, zmizí. To se děje, jakmile se usadíme v pocitu bytí a poznáme, co je.

Jak se tato zkušenost stále více upevňuje, usazuje se i pochopení naší pravé podstaty a odhaluje její bezčasovou podstatu. Nakonec to není poznání, ale čas, který se setkává se svým koncem. S koncem času zmizí i strach ze smrti, neboť ten je způsoben nevědomostí, která je zažehnána probuzením. Strach ze smrti je způsoben nevědomostí, a pro Džńánina žádná smrt neexistuje; jeho vědomí sebe se stane ne-vědomím (sebe). Jakmile se ukotvíte v pocitu bytí, utišíte se a význam slov Gurua se stane jasným. Pak naše existence, která je před těmito slovy, vyjeví sebe samu.

Pouhé naslouchání Guruovi nestačí. Člověk musí být těmito slovy proměněn. Vaše mysl by na vás měla ztratit svůj vliv tím, že odhodíte tělesnou totožnost. Musíte se osvobodit od vlivu slov, protože ta ovládají vaše chybné plány do budoucna.

Osobnost člověka je souborem cností a vlastností neboli gun. Díky pochopení Guruových slov se tyto guny stávají nirgunou, tj. zbavené všech vlastností. Nicméně pouhé naslouchání slovům Gurua nestačí. Je třeba poznat Pravdu za těmito slovy a zakusit jejich vnitřní význam na základě své vlastní analýzy a intuitivní zkušenosti. Aby k tomu došlo, je nutné odstranit připoutanost k tělu a musí se zmenšit pevná víra v diktát mysli.

Ten, kdo pochopil svou pravou podstatu, se povznese nad tělo, mysl a pránu a přemůže zlé účinky minulosti, přítomnosti a budoucnosti. Taková bytost okamžitě realizuje svou pravou podstatu.

Nevědomá osoba je ovládána slovy, která slyší, ale Džňánin je přesvědčen, že není ani tělem, ani vitálním dechem, ani myslí, a dokonce ani vědomím sebe. Proto nemá ani minulost, ani budoucnost. Pozorování se mu děje vždy v „nyní“. Ví, že všechna slova pochází ze Sadgurua, který je zodpovědný za veškeré dění. Džňánin říká, že nic nedělá.

Přednáška Šrí Nisargadatta Maharadže

Překlad: Gabriela Adámková

Používáme soubory cookies

Soubory cookies využíváme k analýze návštěvnosti, zapamatování preferencí a zlepšování použitelnosti webu. Souhlas udělíte kliknutím na tlačítko "Souhlasím".

Nastavení Souhlasím

Souhlas můžete také odmítnout.