Zpívání bhadžanů v Praze 2022

  • zpívání od 18.30 - 20.30 -- cca 1x do měsíce nepravidelně
  • Místo konání: Klub MalýVelký strom - Dobrovskeho 16, Praha 7, zast. tramvaje Letenské naměstí
  • Datum nejbližšího zpívání: DUBEN: 22.4.2022
  • Program: Zpívání bhadžanů tradice Navnath Sampradája, meditace a čtení textů těchto mistrů, diskuse.
  • Sraz:  v 18:25
  • Vstupné: zdarma
  • Info: Aleš 777050958 a Martin 725219468

Další informace o bhadžanech


Nová kniha:

Átma-bódha neboli „Poznání Já“ je krátké dílo shrnující základní principy učení advaita-védánty. Tradičně bývá připisována Ádi Šankaráčárjovi (8. stol.), ale o jeho autorství se vedou spory. Jestli byl autorem skutečně Ádi Šankaráčárja nebo někdo jiný není pro nás asi až tak podstatné. Důležitý je obsah tohoto textu, kterému je i tradičně přikládána vysoká hodnota. Také Ramana Maharši přeložil tento text ze sanskrtu do tamilštiny (resp. opravil existující tamilský překlad). Překlad ze sanskrtu - David Dostal. Kniha vyšla jen v elektronické podobě a je volně ke stažení: PDF, EPUB, MOBI


proste_budte_n.jpgKniha Jsem nezrozen přeložená z anglického originálu I am Unborn vznikla z poznámek prof. Damodara Lunda během jeho návštěv Šrí Nisargadatta Maharadže v letech 1979–1980. Manželka Kamala Lund (rovněž oddaná Šrí Maharadžovi) svolila, aby je do knižní podoby upravil Vidžaj Deshpande, a to pod podmínkou, že bude kniha na internetu zdarma dostupná.


proste_budte_n.jpgKniha Prostě buďte! se skládá ze tří částí (Sebepoznání a Seberealizace; Zápisky Jean Dunn; Vědomí a Absolutno) a každá předkládá učení Šrí Nisargadatta Maharadže, které nám zprostředkovala Jeho oddaná žačka Jean Dunn. Maharadže navštívila po letech meditací strávených v Ramanášramu a účastnila se Jeho každodenních promluv až do roku 1981, kdy Maharadž opustil tělo. Vztah Jean Dunn s Maharadžem je dokonalým příkladem opravdového vztahu Gurua a žáka, který se zakládá na naprosté víře ve slova Sadgurua a touze po Pravdě. Třetí část této knihy obsahuje vrcholné promluvy Šrí Nisargadatta Maharadže, které Jean Dunn s Maharadžovym požehnáním přepsala z magnetofonových pásků a vydala knižně.
Tištěný titul je možné si objednat na e-mailech: gabinastefanikov@yahoo.com (Gabriela Adámková), alesadamek@centrum.cz (Aleš Adámek). Cena 240 Kč + poštovné.Audio/Video ukázka:

Nisargadatta Maharádž - Citáty a fotky

Články

Tělo je potravou vašeho pocitu bytí

11. 8. 2022 - advaita

Maharadž: Veškerá flora i fauna, od červů po lidské bytosti, všechna těla jsou vytvořena z pěti elementů, včetně sattvy země. Vědomí v živých bytostech se projevuje jako pocit bytí, pocit „já existuji“. Vše kolem nás se mění, stárne a zaniká, ale toto vědomí se nemění. Je třeba pochopit počátek vědomí sebe. Co umožňuje vznik pocitu bytí? Jak to poznat? Poznat to je stejné jako učinit sebe sama posvátným. To je završeno poznáním naší pravé podstaty. K tomu je třeba ztratit připoutanost k mysli, což znamená vtáhnout náš pocit bytí do sebe sama. Tento stav je plný štěstí. Jestliže tuto zkušenost nelze nijak popsat, říká se, že to je stav samádhi. Mysl zde pořád existuje, ale její rozrušení je umlčeno. Tento stav se sebou přináší skutečné štěstí v životě. Je to život bez zmatků způsobených rozrušenou myslí; v tomto stavu si trvale uvědomujeme, že nejsme ovlivněni proměnami, vzestupy a pády života. Stav, v němž je mysl tichá a zbavená neklidu, je znám jako unmani.

Tělo je potravou vašeho pocitu bytí

Vše, co existuje, není nic než Parabrahman. Říká se mu též vastu – to, co existuje. Nazýváme Ho Bohem, a abychom uspokojili mysl, popisujeme Jeho cnosti a kvality mnoha způsoby. Ale Parabrahman neboli Paramátman je bez počátku, a lidské bytosti přišly teprve nedávno. Proto jej nedokážeme dostatečně popsat.

Múla mája neboli primární nevědomost vyvstává z projevu. Z tohoto pak vzniká chybná totožnost s tělem a vnější svět. Pět elementů a tři guny vznikají z máji souběžně. Zdrojem je Parabrahman, které lze přirovnat k filmovému plátnu, na němž se odehrává tato show. To, co vidíme jako vesmír, není nic než hra této máji, iluze. Jak tedy můžeme popsat Brahman jazykem a slovníkem tohoto iluzorního vesmíru?

A přesto vesmír poskytuje vodítka k této Skutečnosti. Pět elementů, které v sobě nemají vědomí sebe, a které tvoří tento vesmír, jej rovněž automaticky řídí, aniž by potřebovaly činnost Brahman. Protože je pět elementů bez vědomí sebe, vše, co se děje, je spontánní.

Veškerá flora i fauna, od červů po lidské bytosti, všechna těla jsou vytvořena z pěti elementů, včetně sattvy země. Vědomí v živých bytostech se projevuje jako pocit bytí, pocit „já existuji“. Vše kolem nás se mění, stárne a zaniká, ale toto vědomí se nemění. Je třeba pochopit počátek vědomí sebe. Co umožňuje vznik pocitu bytí? Jak to poznat? Poznat to je stejné jako učinit sebe sama posvátným.

To je završeno poznáním naší pravé podstaty. K tomu je třeba ztratit připoutanost k mysli, což znamená vtáhnout náš pocit bytí do sebe sama. Tento stav je plný štěstí. Jestliže tuto zkušenost nelze nijak popsat, říká se, že to je stav samádhi. Mysl zde pořád existuje, ale její rozrušení je umlčeno. Tento stav se sebou přináší skutečné štěstí v životě. Je to život bez zmatků způsobených rozrušenou myslí; v tomto stavu si trvale uvědomujeme, že nejsme ovlivněni proměnami, vzestupy a pády života. Stav, v němž je mysl tichá a zbavená neklidu, je znám jako unmani. Zatímco hluboké uvolnění mysli během spánku, které je navozeno jógou, je známo jako jóganidra.

Jakmile je poznán zdroj vědomí sebe, pak i když bytost umírá, zůstává tímto procesem nevyrušena. Ví, že to, co vyvstane, také zanikne.

Radujeme se z věcí, které dokáže mysl pochopit. Je však třeba být svědkem toho, co pozoruje veškeré toto chápání a zalíbení. To, co osvětluje mysl a intelekt, musí být rozpoznáno jako naše pravá podstata.

To, že existujete vy a já, je satja, fakt uvnitř působiště mithja, neskutečného. Skutečnost je všudypřítomná a dostupná každému, ale ne všem je zřejmá. Skutečnost je věčná, nekonečná, a přesto si neuvědomuje samu sebe. Svou vlastní přítomnost – uvědomění „já existuji“ – dokáže rozpoznat jedině tehdy, když má pocit bytí. Pravda je věčná a nekonečná, ale není si vědoma své existence. Někdy je svědkem své existence, je však nedotčena pamětí. Od všech jiných zkušeností se liší.

Brahman je Absolutno a věčně neduální. Pět elementů dává vznik zdánlivé dualitě Puruši, Nekonečného Uvědomění, a Prakrti, vesmíru a všemu v něm. Z tohoto všeho vyvstávají živé bytosti s gunami, kvalitami. Tyto kvality uschopňují jedince pozorovat veškeré dění. Není však zde ani zisk, ani ztráta. To naše totožnost s tělem přináší pocit zisku či ztráty.

Guny rozechvějí vesmír, avšak Ryzí Uvědomění, to, co je prostě svědkem těchto událostí, nemá v tomto dění ve vesmíru nic co získat či ztratit. Vesmír je odsouzen k zániku, ale Svědek vesmíru je nesmrtelný a věčný.

Máme za to, že konáme díky své mysli. Nicméně k činnostem dochází v důsledku mentálních modifikací, které probíhají za přítomnosti vědomí sebe, zatímco znalec vědomí sebe je věčný. Znalec tohoto faktu získává milost ze síly vědomí. Jedincova totožnost s tělem je příčinou bezmoci a strachu. Je nezbytné poznat, že jsme znalcem vědomí sebe, díky kterému víme, že „my jsme“. Náš pocit bytí je neustále obklopen světem a k činnostem dochází kvůli mentálním modifikacím. Vaše dětské vědomí s vámi zůstává až do konce, a pak zmizí.

Bdělý stav je pryč, a vy se rozpustíte v pravém a věčném stavu – v tom, co existovalo před objevením vědomí sebe. Nesmíte se ztotožňovat s tělem, musíte však vědět, že tělo je potravou vašeho pocitu bytí. Pak existence nabude smysl a vaše vědomí se stane ničím nerušené.

Pravým zájmem o sebe se míní poznat naše Já a přebývat v tomto uvědomění. Kdo tak činí, ztrácí v životě všechen strach. Všemožné nepodložené obavy, které vás během života trápí, zmizí, pokud setrváte ve stavu, který tu byl před vaším zrozením, a zůstane i poté, co tělo opustíte. Spřátelte si toto bezforemné dětské vědomí a opakujte Džaj Guru. Jeho milost pak osvítí váš pocit bytí a vykoření zlo nevědomosti. Takový Guru, který je ve skutečnosti bezforemné Já, je Pánem tohoto vesmíru. Nikdy na to nezapomeňte. Je bezforemným gopálou, pastevcem, který se stará o celý vesmír.

Přednáška Šrí Nisargadatta Maharadže

Překlad: Gabriela Adámková

Používáme soubory cookies

Soubory cookies využíváme k analýze návštěvnosti, zapamatování preferencí a zlepšování použitelnosti webu. Souhlas udělíte kliknutím na tlačítko "Souhlasím".

Nastavení Souhlasím

Souhlas můžete také odmítnout.