Zpívání bhadžanů v Praze 2022

  • zpívání od 18.30 - 20.30 -- cca 1x do měsíce nepravidelně
  • Místo konání: Klub MalýVelký strom - Dobrovskeho 16, Praha 7, zast. tramvaje Letenské naměstí
  • Datum nejbližšího zpívání: DUBEN: 22.4.2022
  • Program: Zpívání bhadžanů tradice Navnath Sampradája, meditace a čtení textů těchto mistrů, diskuse.
  • Sraz:  v 18:25
  • Vstupné: zdarma
  • Info: Aleš 777050958 a Martin 725219468

Další informace o bhadžanech


Nová kniha:

Átma-bódha neboli „Poznání Já“ je krátké dílo shrnující základní principy učení advaita-védánty. Tradičně bývá připisována Ádi Šankaráčárjovi (8. stol.), ale o jeho autorství se vedou spory. Jestli byl autorem skutečně Ádi Šankaráčárja nebo někdo jiný není pro nás asi až tak podstatné. Důležitý je obsah tohoto textu, kterému je i tradičně přikládána vysoká hodnota. Také Ramana Maharši přeložil tento text ze sanskrtu do tamilštiny (resp. opravil existující tamilský překlad). Překlad ze sanskrtu - David Dostal. Kniha vyšla jen v elektronické podobě a je volně ke stažení: PDF, EPUB, MOBI


proste_budte_n.jpgKniha Jsem nezrozen přeložená z anglického originálu I am Unborn vznikla z poznámek prof. Damodara Lunda během jeho návštěv Šrí Nisargadatta Maharadže v letech 1979–1980. Manželka Kamala Lund (rovněž oddaná Šrí Maharadžovi) svolila, aby je do knižní podoby upravil Vidžaj Deshpande, a to pod podmínkou, že bude kniha na internetu zdarma dostupná.


proste_budte_n.jpgKniha Prostě buďte! se skládá ze tří částí (Sebepoznání a Seberealizace; Zápisky Jean Dunn; Vědomí a Absolutno) a každá předkládá učení Šrí Nisargadatta Maharadže, které nám zprostředkovala Jeho oddaná žačka Jean Dunn. Maharadže navštívila po letech meditací strávených v Ramanášramu a účastnila se Jeho každodenních promluv až do roku 1981, kdy Maharadž opustil tělo. Vztah Jean Dunn s Maharadžem je dokonalým příkladem opravdového vztahu Gurua a žáka, který se zakládá na naprosté víře ve slova Sadgurua a touze po Pravdě. Třetí část této knihy obsahuje vrcholné promluvy Šrí Nisargadatta Maharadže, které Jean Dunn s Maharadžovym požehnáním přepsala z magnetofonových pásků a vydala knižně.
Tištěný titul je možné si objednat na e-mailech: gabinastefanikov@yahoo.com (Gabriela Adámková), alesadamek@centrum.cz (Aleš Adámek). Cena 240 Kč + poštovné.Audio/Video ukázka:

Nisargadatta Maharádž - Citáty a fotky

Články

Láska být odchází s realizací Já

21. 7. 2022 - advaita

Maharadž: Zkušenost, že existuji v těle, nenáleží tělu nebo mysli, ale ryzímu uvědomění, jež se také nazývá Bůh či Vasudéva. Vůně (vasu) tohoto vědění o sobě je tu díky Paramátman – Nejvyššímu Já. Z hlediska Absolutna je zkušenost vnějšího světa pouhým bdělým snem. Vědění o sobě je zdrojem stavů tzv. bdění a snění. Kde není snění, neexistuje žádný vnější svět. Kde je zkušenost „já jsem“, zaručeně se objeví svět. Jakmile je individualitě odhalena pravá podstata, nezůstává již sádhakou neboli hledajícím, který potřebuje za účelem sjednocení s Já dále hledat.

Od nejnižší formy života jako je červ, až po tu nejvyvinutější, lidskou bytost, se všichni radují z fenoménu žití. Činí tak ale s představou, že tělo je jejich pravá podstata. Mysl, intelekt, ego a vědomí „já“ objevující se uvnitř nás jsou aspekty životní síly (prány). Znalec prány je vskutku bezejmenný a nepopsatelný.

Ten, kdo pevně věří učení realizovaného Mistra a poznává pravdu jako svou vlastní intuitivní zkušenost, je na správné cestě k osvobození. Je vždy bezčasé Já. Stejně jako člověku není potřeba připomínat, že je mužem či ženou, tak by neměl potřebovat připomínat, že je neměnným principem, který je svědkem všech jevů, včetně vlastní individuality. S hluboce zakořeněným pochopením své pravé podstaty byste měli přebývat ve všech aspektech života.

Opakováním mantry (Já jsem To) dojde k jejímu sjednocení s pránou. Primárním poznáním je ryzí poznání existence – pocit „já existuji“. Jakmile se toto poznání chopí jména a formy, zdědí rovněž zrození a smrt. Skutečný aspirant, opravdový hledající tohoto poznání, není spoután jmény a formami, protože je usazen v ryzím uvědomění před myslí. To, co je před pocitem bytí, je známé jako Nirguna – To, co je prosté všech kvalit.

Zkušenost, že existuji v těle, nenáleží tělu nebo mysli, ale ryzímu uvědomění, jež se také nazývá Bůh či Vasudéva. Vůně (vasu) tohoto vědění o sobě je tu díky Paramátman – Nejvyššímu Já. Z hlediska Absolutna je zkušenost vnějšího světa pouhým bdělým snem. Vědění o sobě je zdrojem stavů tzv. bdění a snění. Kde není snění, neexistuje žádný vnější svět. Kde je zkušenost „já jsem“, zaručeně se objeví svět. Jakmile je individualitě odhalena pravá podstata, nezůstává již sádhakou neboli hledajícím, který potřebuje za účelem sjednocení s Já dále hledat. Zkušenost bytí, „já jsem“, je časově omezená, protože potřebuje pomíjivé tělo, jež není nic než produkt pěti elementů, které jsou pro zachování těla nezbytné. Znalec této pravdy transcenduje čas. Nepřetržité uvědomování našeho pocitu bytí jakožto Boha je skutečným uctíváním Boha, jedinou užitečnou sádhanou. Naše láska být je kvůli nevědomosti. Tato nevědomost nakonec skončí a stává se poznáním Já.

Přednáška Šrí Nisargadatta Maharadže

Překlad: Gabriela Adámková

Používáme soubory cookies

Soubory cookies využíváme k analýze návštěvnosti, zapamatování preferencí a zlepšování použitelnosti webu. Souhlas udělíte kliknutím na tlačítko "Souhlasím".

Nastavení Souhlasím

Souhlas můžete také odmítnout.