Zpívání bhadžanů v Praze 2022

  • zpívání od 18.30 - 20.30 -- cca 1x do měsíce nepravidelně
  • Místo konání: Klub MalýVelký strom - Dobrovskeho 16, Praha 7, zast. tramvaje Letenské naměstí
  • Datum nejbližšího zpívání: DUBEN: 22.4.2022
  • Program: Zpívání bhadžanů tradice Navnath Sampradája, meditace a čtení textů těchto mistrů, diskuse.
  • Sraz:  v 18:25
  • Vstupné: zdarma
  • Info: Aleš 777050958 a Martin 725219468

Další informace o bhadžanech


Nová kniha:

Átma-bódha neboli „Poznání Já“ je krátké dílo shrnující základní principy učení advaita-védánty. Tradičně bývá připisována Ádi Šankaráčárjovi (8. stol.), ale o jeho autorství se vedou spory. Jestli byl autorem skutečně Ádi Šankaráčárja nebo někdo jiný není pro nás asi až tak podstatné. Důležitý je obsah tohoto textu, kterému je i tradičně přikládána vysoká hodnota. Také Ramana Maharši přeložil tento text ze sanskrtu do tamilštiny (resp. opravil existující tamilský překlad). Překlad ze sanskrtu - David Dostal. Kniha vyšla jen v elektronické podobě a je volně ke stažení: PDF, EPUB, MOBI


proste_budte_n.jpgKniha Jsem nezrozen přeložená z anglického originálu I am Unborn vznikla z poznámek prof. Damodara Lunda během jeho návštěv Šrí Nisargadatta Maharadže v letech 1979–1980. Manželka Kamala Lund (rovněž oddaná Šrí Maharadžovi) svolila, aby je do knižní podoby upravil Vidžaj Deshpande, a to pod podmínkou, že bude kniha na internetu zdarma dostupná.


proste_budte_n.jpgKniha Prostě buďte! se skládá ze tří částí (Sebepoznání a Seberealizace; Zápisky Jean Dunn; Vědomí a Absolutno) a každá předkládá učení Šrí Nisargadatta Maharadže, které nám zprostředkovala Jeho oddaná žačka Jean Dunn. Maharadže navštívila po letech meditací strávených v Ramanášramu a účastnila se Jeho každodenních promluv až do roku 1981, kdy Maharadž opustil tělo. Vztah Jean Dunn s Maharadžem je dokonalým příkladem opravdového vztahu Gurua a žáka, který se zakládá na naprosté víře ve slova Sadgurua a touze po Pravdě. Třetí část této knihy obsahuje vrcholné promluvy Šrí Nisargadatta Maharadže, které Jean Dunn s Maharadžovym požehnáním přepsala z magnetofonových pásků a vydala knižně.
Tištěný titul je možné si objednat na e-mailech: gabinastefanikov@yahoo.com (Gabriela Adámková), alesadamek@centrum.cz (Aleš Adámek). Cena 240 Kč + poštovné.Audio/Video ukázka:

Nisargadatta Maharádž - Citáty a fotky

Články

Život nám byl vnucen múla májou

23. 6. 2022 - advaita

Maharadž: Nutkání odhalit svou pravou podstatu je vždy ukryto v našem potenciálu. Avšak naše hluboce zakořeněné přesvědčení o tom, že tělo je skutečné, nás od snahy o nalezení Já odvádí. Našim pevným přesvědčením by mělo být to, že nic v této džungli života není hodno naší důvěry. Předejte svou domněnku, že jste ta a ta osoba, chodidlům Gurua. Ten, kdo pozná Pravdu o své pravé podstatě, nemůže vidět nepravdu a ani žádné chyby u ostatních.

Člověk, který pozná, že objekty vnímané smysly nejsou trvalé, je připraven k zřeknutí se. Takový aspirant pěstuje odpoutanost a nemá smyslnou povahu. Přirozeně tíhne k poznání Pravdy o sobě samém, neboť je již deprimován zkušenostmi života a vnějším světem. Jen takový oddaný dokáže snadno poznat pravdu o sobě neboli poznání Brahman. Realizuje Brahman, aniž by ho hledal.

Nutkání odhalit svou pravou podstatu je vždy ukryto v našem potenciálu. Avšak naše hluboce zakořeněné přesvědčení o tom, že tělo je skutečné, nás od snahy o nalezení Já odvádí. Našim pevným přesvědčením by mělo být to, že nic v této džungli života není hodno naší důvěry. Předejte svou domněnku, že jste ta a ta osoba, chodidlům Gurua. Ten, kdo pozná Pravdu o své pravé podstatě, nemůže vidět nepravdu a ani žádné chyby u ostatních. I když nějakou chybu spatří, je odpuštěna, protože toto zdání světa přišlo, aniž by někdo něco udělal. Bez toho, abychom se na této hře podíleli, jsme obviněni z toho, že jsme se narodili.

Pokud ztratíte vazbu na vlastní tělo, proč vnímat ostatní těla jako skutečná? Proč v nich opět vidět chyby? V běžném chodu je vše odpuštěno. Pokud člověk nevidí ve své pozemské existenci žádnou realitu, proč by soudil nebo obviňoval někoho jiného? Přehlédne a promine chyby všech, protože nikdo se nerodí z vlastní vůle. Život nám byl vnucen múla májou neboli primární iluzí.

Dualita světa ustupuje čitánandě neboli blaženosti vědomého bytí. V nedualní Advaitě žádná čitánanda neexistuje. To, co nám bylo vnuceno v matčině lůně, se nyní stalo zdrojem síly našeho vědomí. Abychom to poznali a toto poznání si zasloužili, je nezbytné odpoutat se od světa. Taková bytost se spokojí s tím, co jí život poskytne. Jedině služba Guruovi vás vybaví nástrojem pro tuto sádhanu. Ale služba Guruovi není snadná. Může vzkvétat pouze tehdy, když se zřeknete představy, že jste osoba. Jedině ten, kdo je nakloněn odříkání a je znechucen světskými lákadly, může sloužit Guruovi. V tomto těle vydržíte jen tak dlouho, dokud přetrvává jemný ryzí život sattvy vložen do matčina lůna před vaším narozením. Vaše zásluha být svým vlastním Mistrem závisí na úplnosti vaší víry v Gurua.

Přednáška Šrí Nisargadatta Maharadže

Překlad: Gabriela Adámková

Používáme soubory cookies

Soubory cookies využíváme k analýze návštěvnosti, zapamatování preferencí a zlepšování použitelnosti webu. Souhlas udělíte kliknutím na tlačítko "Souhlasím".

Nastavení Souhlasím

Souhlas můžete také odmítnout.