Zpívání bhadžanů v Praze 2022

  • zpívání od 18.30 - 20.30 -- cca 1x do měsíce nepravidelně
  • Místo konání: Klub MalýVelký strom - Dobrovskeho 16, Praha 7, zast. tramvaje Letenské naměstí
  • Datum nejbližšího zpívání: DUBEN: 22.4.2022
  • Program: Zpívání bhadžanů tradice Navnath Sampradája, meditace a čtení textů těchto mistrů, diskuse.
  • Sraz:  v 18:25
  • Vstupné: zdarma
  • Info: Aleš 777050958 a Martin 725219468

Další informace o bhadžanech


Nová kniha:

Átma-bódha neboli „Poznání Já“ je krátké dílo shrnující základní principy učení advaita-védánty. Tradičně bývá připisována Ádi Šankaráčárjovi (8. stol.), ale o jeho autorství se vedou spory. Jestli byl autorem skutečně Ádi Šankaráčárja nebo někdo jiný není pro nás asi až tak podstatné. Důležitý je obsah tohoto textu, kterému je i tradičně přikládána vysoká hodnota. Také Ramana Maharši přeložil tento text ze sanskrtu do tamilštiny (resp. opravil existující tamilský překlad). Překlad ze sanskrtu - David Dostal. Kniha vyšla jen v elektronické podobě a je volně ke stažení: PDF, EPUB, MOBI


proste_budte_n.jpgKniha Jsem nezrozen přeložená z anglického originálu I am Unborn vznikla z poznámek prof. Damodara Lunda během jeho návštěv Šrí Nisargadatta Maharadže v letech 1979–1980. Manželka Kamala Lund (rovněž oddaná Šrí Maharadžovi) svolila, aby je do knižní podoby upravil Vidžaj Deshpande, a to pod podmínkou, že bude kniha na internetu zdarma dostupná.


proste_budte_n.jpgKniha Prostě buďte! se skládá ze tří částí (Sebepoznání a Seberealizace; Zápisky Jean Dunn; Vědomí a Absolutno) a každá předkládá učení Šrí Nisargadatta Maharadže, které nám zprostředkovala Jeho oddaná žačka Jean Dunn. Maharadže navštívila po letech meditací strávených v Ramanášramu a účastnila se Jeho každodenních promluv až do roku 1981, kdy Maharadž opustil tělo. Vztah Jean Dunn s Maharadžem je dokonalým příkladem opravdového vztahu Gurua a žáka, který se zakládá na naprosté víře ve slova Sadgurua a touze po Pravdě. Třetí část této knihy obsahuje vrcholné promluvy Šrí Nisargadatta Maharadže, které Jean Dunn s Maharadžovym požehnáním přepsala z magnetofonových pásků a vydala knižně.
Tištěný titul je možné si objednat na e-mailech: gabinastefanikov@yahoo.com (Gabriela Adámková), alesadamek@centrum.cz (Aleš Adámek). Cena 240 Kč + poštovné.Audio/Video ukázka:

Nisargadatta Maharádž - Citáty a fotky

Články

72. ´Svarúpa´a ´Sebe-vyjádření´ (z knihy Amrut laja 2)

14. 1. 2022 - advaita

Siddharaméšvar Maharadž: Říkat ´Já sám jsem Brahman´ naznačuje, že ten, kdo to říká, je dosud ve snovém stavu. Tento makrokosmos, stejně jako sen, existuje kvůli vašemu vlastnímu rozhodnutí. Je to vaše vlastní rozhodnutí, váš koncept. Svět vůbec neexistuje pro toho, kdo využívá správné uvažování. Zapomenete na bahno, ze kterého se postaví zeď, a začnete toto bahno považovat za ´zeď´. Dokonce i koncept bahna samotného je klamný. Znamená to, že nenahlížíte na samotnou podstatu, ale jste ovlivněni tvarem, který na sebe vezme.

Nehybný je objekt, proměnlivé je Já, a ustavičné (nepřerušované) je čiré Brahman. Pečlivé zvážení vám rychle pomůže spojit se s Já.

Hudební nota vyjadřuje zvuk, bod vytváří tvar a malba zachycuje barvu. ´A´ je první slabika a mezi samohláskami je zvuk ´a´ prvním tónem. Bod je zakulacený tvar a značí nulu. Každý objekt je vytvořen z bodů, a je tudíž nulou. Všechny objekty, které mají tvar, barvu a zvuk, vytvářejí ´Iluzi´ a to, co je ojedinělé tím, že postrádá všechny tyto kvality, je Brahman. Vy, vaše já, je za zvukem, tvarem a barvou. Vy jste Skutečnost, svarúpa. Těla jsou vytvarována z elementů. Tělo je osminásobný projev (prakrti) v činnosti. Obsahuje osm základních prvků, tedy pět elementů a tři guny. Projev funguje pomocí těchto osmi prvků.

Parabrahman by mohl být popsán jako prostor. Avšak prostor může být vnímán. Proto, i když je Parabrahman jako prostor, přesto není jako prostor. To, jak vznikl mikrokosmos a makrokosmos, bylo vysvětleno již dřív. Také vám bylo řečeno, jak došlo k zániku. Zatímco mikrokosmos (individuální) a makrokosmos (univerzální) podstupují vznik a zánik, my (Skutečnost, Parabrahman) tu existujeme ustavičně. Iluze může či nemusí existovat, avšak ten, kdo pochopil Brahman, nadále jako Brahman existuje.

Říkat ´Já sám jsem Brahman´ naznačuje, že ten, kdo to říká, je dosud ve snovém stavu. Tento makrokosmos, stejně jako sen, existuje kvůli vašemu vlastnímu rozhodnutí. Je to vaše vlastní rozhodnutí, váš koncept. Svět vůbec neexistuje pro toho, kdo využívá správné uvažování. Zapomenete na bahno, ze kterého se postaví zeď, a začnete toto bahno považovat za ´zeď´. Dokonce i koncept bahna samotného je klamný. Znamená to, že nenahlížíte na samotnou podstatu, ale jste ovlivněni tvarem, který na sebe vezme.

Ti, kdo mají mdlý intelekt, nedokáží vnímat Brahman. Vaše ´pravá forma´ (svarúpa), zbavená jak vědomí, tak nevědomí, je čirý Brahman. Jen ten, kdo přemýšlí tímto způsobem a odevzdá se Satguruovi, přijde na to, že je Brahman. Říkat, že objekty, mysl, tělo, řeč, to vše náleží Bohu a nikomu jinému, je ´hrubé sebe-vyjádření´. Toto neustále měnící se ´Já´, jež je Bytí-Vědomí-Blaženost (Sat-čit-ánanda), je samo o sobě Pánem vesmíru (Džagadíša). Všechny živé bytosti jsou Jeho součástí. To znamená, že všechny bytosti jsou Skutečnost. Tvrdíte-li toto, pak se jedná o ´dynamické sebe-vyjádření´. Fakt, že ´On je nejvyšší´, je dynamické sebe- vyjádření.

Samotná životní energie (čaitanja) je pouze ve formě snu, tak jako sen i ona je odsouzena k zániku. Bůh, jenž je věčný, je jedinou pravdou, a říkáte-li toto, pak se jedná o ´pravé sebe-vyjádření´. Také se to nazývá Věčné Já. Pokud má být On nazván ´Parabrahman´, pak musíte přestat existovat. Proto by ´já´ nemělo existovat.

Sebe-poznání značí ´dokonalý pohled´. Vidět vše na základě předem nastolených zvyků vnímání je tím, co se nazývá ´nedokonalý pohled´. Dva lidé vešli do chrámu Pána Vithoby. Jeden při pohledu na kamenný idol řekl: ´Pohlédni na Pána Vithobu.´ Druhý na to odvětil: ´Kde je Pán Vithoba´? Jak může být toto Pán Vithoba? Toto je kámen.´ Ten, kdo vše důkladně prošetří v průběhu nahlížení na věci, zjistí, že vše je jedno. Vy také pomalu dojdete k závěru, že vše je jedno. Pokud trochu uvažujete, přijdete k tomuto zjištění. Sebe-prohlášení je prohlášení Já, takže to je vaše vlastní prohlášení. Doposud jste se soustředili na prohlášení iluze. Mistr to nyní vymazal.

Datum neuveden

Z knihy Amrut laja 2

Překlad: Aleš Adámek

Používáme soubory cookies

Soubory cookies využíváme k analýze návštěvnosti, zapamatování preferencí a zlepšování použitelnosti webu. Souhlas udělíte kliknutím na tlačítko "Souhlasím".

Nastavení Souhlasím

Souhlas můžete také odmítnout.