Zpívání bhadžanů v Praze 2021

  • od října 2021 zpívání od 18.30 - 20.30 -- cca 1x do měsíce nepravidelně
  • Místo konání: Klub MalýVelký strom - Dobrovskeho 16, Praha 7, zast. tramvaje Letenské naměstí
  • Datum nejbližšího zpívání: PROSINEC: 10.12.2021
  • Program: Zpívání bhadžanů tradice Navnath Sampradája, meditace a čtení textů těchto mistrů, diskuse.
  • Sraz:  v 18:25
  • Vstupné: zdarma
  • Info: Aleš 777050958 a Martin 725219468

Další informace o bhadžanech


Nová kniha:

Átma-bódha neboli „Poznání Já“ je krátké dílo shrnující základní principy učení advaita-védánty. Tradičně bývá připisována Ádi Šankaráčárjovi (8. stol.), ale o jeho autorství se vedou spory. Jestli byl autorem skutečně Ádi Šankaráčárja nebo někdo jiný není pro nás asi až tak podstatné. Důležitý je obsah tohoto textu, kterému je i tradičně přikládána vysoká hodnota. Také Ramana Maharši přeložil tento text ze sanskrtu do tamilštiny (resp. opravil existující tamilský překlad). Překlad ze sanskrtu - David Dostal. Kniha vyšla jen v elektronické podobě a je volně ke stažení: PDF, EPUB, MOBI


proste_budte_n.jpgKniha Jsem nezrozen přeložená z anglického originálu I am Unborn vznikla z poznámek prof. Damodara Lunda během jeho návštěv Šrí Nisargadatta Maharadže v letech 1979–1980. Manželka Kamala Lund (rovněž oddaná Šrí Maharadžovi) svolila, aby je do knižní podoby upravil Vidžaj Deshpande, a to pod podmínkou, že bude kniha na internetu zdarma dostupná.


proste_budte_n.jpgKniha Prostě buďte! se skládá ze tří částí (Sebepoznání a Seberealizace; Zápisky Jean Dunn; Vědomí a Absolutno) a každá předkládá učení Šrí Nisargadatta Maharadže, které nám zprostředkovala Jeho oddaná žačka Jean Dunn. Maharadže navštívila po letech meditací strávených v Ramanášramu a účastnila se Jeho každodenních promluv až do roku 1981, kdy Maharadž opustil tělo. Vztah Jean Dunn s Maharadžem je dokonalým příkladem opravdového vztahu Gurua a žáka, který se zakládá na naprosté víře ve slova Sadgurua a touze po Pravdě. Třetí část této knihy obsahuje vrcholné promluvy Šrí Nisargadatta Maharadže, které Jean Dunn s Maharadžovym požehnáním přepsala z magnetofonových pásků a vydala knižně.
Tištěný titul je možné si objednat na e-mailech: gabinastefanikov@yahoo.com (Gabriela Adámková), alesadamek@centrum.cz (Aleš Adámek). Cena 240 Kč + poštovné.Audio/Video ukázka:

Nisargadatta Maharádž - Citáty a fotky

Články

66. Džňánin je za činnostmi, bhadžany (z knihy Amrut laja 2)

26. 11. 2021 - advaita

Siddharaméšvar Maharadž: Vaše práce je vykonána ve chvíli, kdy si uvědomíte svou ´pravou přirozenost´, neboli ´svarúpu´. Vydatný pokrm, který jogíni jedí, je samotné obětování Pánu. Poté, co si uvědomíte Já, se stane váš každý krok ve své podstatě posvátný. Jogíni existují ve formě svého vlastního Já. Měli byste nejprve znát hodnosti a poznat tak důstojníka, abyste ho náležitě pozdravili. V případě Já to platí stejně. Já musí být nejprve poznáno a uvědomněno. Poté  bude zajisté následovat nevyhnutelné nabídnutí pozdravu. Jakmile si uvědomíte Já, úspěšně překročíte oceán světské existence.

Dasboadh: Dášaka 11, kapitola 9, verš 8

Jaká je přirozenost Paramátman, Nejvyššího Pána? Jenom správným myšlením to můžete zjistit. S použitím správného myšlení dokážete úspěšně  přeplavat oceán světa.

Musíte přijít na to, jakým způsobem existuje Paramátman uvnitř nás. Uvědomte si ´Já jsem On.´ Je to Šrí Hari (Pán Višnu), jenž je skutečný a základní zakusitel, tudíž z toho vyplývá, že vše, co prožijeme, nakonec věnujeme Jemu. Džňáninové říkají, že skutečným zakusitelem všeho je ´Poznání´, a proto džňánin není ani konatel, ani zakusitel všech činností. Činy nevědomých lidí se zrcadlí na jejich hrubých tělech, ale džňánin není nijak postižen plody svých činů. Poznat správně věci znamená být schopen vidět věci takové, jaké ve skutečnosti jsou. Ten, kdo si myslí, že jeho tělo je konatel činností, je individualita (džíva), a ten, kdo si myslí, že Pán Hari je konatel, je Bůh (Šiva).

Zpívat bhadžany věnované Pánu, značí být si Ho po celou dobu vědom. Pravý význam kirtanu je zpěv oslavných písní chvály, které líčí kvality Pána. Pět vitálních dechů (prán), mysl, pět smyslových orgánů a pět orgánů činnosti tvoří dohromady 16 prvků, a jestliže každý z nich provádí tisíc činností, pak celkový úhrn činností dosahuje počtu šestnácti tisíc. To je těch šestnáct tisíc družek (královen) Pána Krišny, skutečného Já.

Pán Krišna, Já, leží s nimi, a přesto jimi není nijak dotčen. To je význam sdělení, že i když má Krišna šestnáct tisíc žen, přesto žije nepřetržitě v celibátu. Jinými slovy není ničím dotčen a je od všeho oddělen. Říká se, že džíva musí postoupit 8,4 miliónů zrodů ve všech živočišných druzích. V jazyce Marathi je to připodobněno k ´84 obdobím (lakša)´, což se dá vysvětlit tak, že pokud budete pevně zaměřovat svou pozornost (lakša) na osmičlennou Praktiti (energii, skládající se z pěti elementů a třech gun), pak se můžete vyhnout zrození v jednom ze čtyř způsobů příchodu na svět.

Říká se, že Pán Panduranga tancoval, zatímco světec Namdév zpíval kirtany (zpěvy). To znamená, že Já, sídlící v každém srdci, je každému lehce zjevné. Právě během zpěvu kirtanů to je snadno pochopitelné. To poukazuje na fakt, že tam, kde písma neuspěla v popisu Já a rozhodla se tudíž uchýlit ke znegování všeho ve formě ´neti, neti´, tam se naopak těm, kdo dosáhli Já, podařilo dokázat, že Brahman je jedinou existující entitou a svět je ´neexistující´.

Vaše práce je vykonána ve chvíli, kdy si uvědomíte svou ´pravou přirozenost´, neboli ´svarúpu´. Vydatný pokrm, který jogíni jedí, je samotné obětování Pánu. Poté, co si uvědomíte Já, se stane váš každý krok ve své podstatě posvátný. Jogíni existují ve formě svého vlastního Já. Měli byste nejprve znát hodnosti a poznat tak důstojníka, abyste ho náležitě pozdravili. V případě Já to platí stejně. Já musí být nejprve poznáno a uvědomněno. Poté  bude zajisté následovat nevyhnutelné nabídnutí pozdravu. Jakmile si uvědomíte Já, úspěšně překročíte oceán světské existence.

Datum neuveden

Z knihy Amrut laja 2

Překlad: Aleš Adámek