Zpívání bhadžanů v Praze 2022

  • zpívání od 18.30 - 20.30 -- cca 1x do měsíce nepravidelně
  • Místo konání: Klub MalýVelký strom - Dobrovskeho 16, Praha 7, zast. tramvaje Letenské naměstí
  • Datum nejbližšího zpívání: DUBEN: 22.4.2022
  • Program: Zpívání bhadžanů tradice Navnath Sampradája, meditace a čtení textů těchto mistrů, diskuse.
  • Sraz:  v 18:25
  • Vstupné: zdarma
  • Info: Aleš 777050958 a Martin 725219468

Další informace o bhadžanech


Nová kniha:

Átma-bódha neboli „Poznání Já“ je krátké dílo shrnující základní principy učení advaita-védánty. Tradičně bývá připisována Ádi Šankaráčárjovi (8. stol.), ale o jeho autorství se vedou spory. Jestli byl autorem skutečně Ádi Šankaráčárja nebo někdo jiný není pro nás asi až tak podstatné. Důležitý je obsah tohoto textu, kterému je i tradičně přikládána vysoká hodnota. Také Ramana Maharši přeložil tento text ze sanskrtu do tamilštiny (resp. opravil existující tamilský překlad). Překlad ze sanskrtu - David Dostal. Kniha vyšla jen v elektronické podobě a je volně ke stažení: PDF, EPUB, MOBI


proste_budte_n.jpgKniha Jsem nezrozen přeložená z anglického originálu I am Unborn vznikla z poznámek prof. Damodara Lunda během jeho návštěv Šrí Nisargadatta Maharadže v letech 1979–1980. Manželka Kamala Lund (rovněž oddaná Šrí Maharadžovi) svolila, aby je do knižní podoby upravil Vidžaj Deshpande, a to pod podmínkou, že bude kniha na internetu zdarma dostupná.


proste_budte_n.jpgKniha Prostě buďte! se skládá ze tří částí (Sebepoznání a Seberealizace; Zápisky Jean Dunn; Vědomí a Absolutno) a každá předkládá učení Šrí Nisargadatta Maharadže, které nám zprostředkovala Jeho oddaná žačka Jean Dunn. Maharadže navštívila po letech meditací strávených v Ramanášramu a účastnila se Jeho každodenních promluv až do roku 1981, kdy Maharadž opustil tělo. Vztah Jean Dunn s Maharadžem je dokonalým příkladem opravdového vztahu Gurua a žáka, který se zakládá na naprosté víře ve slova Sadgurua a touze po Pravdě. Třetí část této knihy obsahuje vrcholné promluvy Šrí Nisargadatta Maharadže, které Jean Dunn s Maharadžovym požehnáním přepsala z magnetofonových pásků a vydala knižně.
Tištěný titul je možné si objednat na e-mailech: gabinastefanikov@yahoo.com (Gabriela Adámková), alesadamek@centrum.cz (Aleš Adámek). Cena 240 Kč + poštovné.Audio/Video ukázka:

Nisargadatta Maharádž - Citáty a fotky

Články

64. Jediné, co existuje, je Paramátman (z knihy Amrut laja 2)

5. 11. 2021 - advaita

Siddharaméšvar Maharadž: Jak jednat v této neskutečné světské existenci je téma, o kterém se diskutuje v této přednášce. Přestupky, vážné či malé, by měly být prominuty. Nikdy nechovejte nenávist k někomu, kdo čelí nepříznivé kritice. Nezapomeňte, že ten, kdo neukáže na vaše chyby a kdo je tudíž ignoruje, je váš nepřítel, zatímco ten, kdo vás za ně kritizuje a kárá, je váš přítel. Proto světec Tukarám řekl: ´Vaši bližní by měli být vaši nejostřejší kritici.´ Kritik vám zajisté pomáhá zlepšit to, na co poukazuje. Pokud zjistíte, že to změnit nejde, nechte ho být. Intelekt člověka se v důsledku působení okolí a okolností neustále mění. Nechte lidi, ať si vás kritizují, jak je jim libo. Nebuďte z jejich kritiky sklíčení, a energicky žijte dál. Pouze pak získáte ´povznášející stav´. Zcela se zbavte všech zlých úmyslů a zaujatosti. Měli byste všem odpustit a zahodit vleklé vzpomínky ze své mysli. Nejprve byste měli vystopovat příčinu svých útrap a pak pracovat na jejím odstranění.

Dasboadh: Dášaka 11, kap. 5, verš 4 a 5

Adepte, poslouchej. Je třeba, abys pomocí velkého úsilí odstranil všelijaké pochybnosti. Buď natolik silný, abys dokázal odpustit křivdu, ať už velkou či malou. Poznej mysl druhých a vyviň nezaujatost. Statečně řiď svůj každodenní život a buď spravedlivý a umravněný.

Běžně vyvstává pochybnost: ´Říká se, že Já je všeprostupující. Pokud má Já prostoupit objekt, neměl by tu však v první řadě nějaký objekt být? A pokud nic neexistuje, co je možné vidět či poznat?´

Paramátman nic nevidí. Je to proto, že tu nic neexistuje, z toho důvodu otázka prostoupení (vidění) nevyvstává. Když se Paramátman snaží vidět něco a rozlišuje, musí sestoupit dolů z ´neuchopitelného stavu´ a přijít do stavu Poznání. Říkáte-li ´já jsem to a to´, pak se ztotožňujete s tělem, a v tu chvíli se rodí připoutanost. Připoutanost je tím, co je myšleno pojmem ´být prostoupen´. Paramátman ani ničím neproniká, ani není pronikán. Světec Agasti došel k závěru, že voda všech oceánů nezaplní dostatečně ani hrst ruky.  Jak to je možné? Právě tomu se říká pochybnost. Musíte o tom přemýšlet. Aspiranti by měli vědět, že pokud cokoliv bude považováno za existující, pak to dává podnět k pochybnostem. Jestliže zde nic není, pak otázka pochybností nikdy nevyvstane.

Když o tom budete rozjímat, dojdete k závěru, že světec Agasti odbyl všechny světské věci tím, že je prohlásil za neskutečné. Proto pro něho navždy přestaly existovat. Oceán světských věcí tu již nebyl. Světský život tím, že pro něj přestal existovat, nezaplnil ani hrst jeho dlaně. Měli byste cítit, že tu není nic než ´Já´. Dualita je tímto způsobem vyhlazena a vysvitne pocit Jednoty. Světské záležitosti ztratí svůj význam. ´Nejzazší Pravda´ je vznešená a jemná a myšlení je jediný prostředek, kterým ji lze uchopit. Skutečnost, že světské záležitosti jsou iluzorní, je snadno dokazatelná samotnou myšlenkou. Potom zjistíme, že oceán světské existence není ani natolik velký, aby zaplnil hrst ruky. Stručně řečeno, veškerý světský projev přestává být pro Džňánina nadále zajímavý.

Jak jednat v této neskutečné světské existenci je téma, o kterém se diskutuje v této přednášce. Přestupky, vážné či malé, by měly být prominuty. Nikdy nechovejte nenávist k někomu, kdo čelí nepříznivé kritice. Nezapomeňte, že ten, kdo neukáže na vaše chyby a kdo je tudíž ignoruje, je váš nepřítel, zatímco ten, kdo vás za ně kritizuje a kárá, je váš přítel. Proto světec Tukarám řekl: ´Vaši bližní by měli být vaši nejostřejší kritici.´ Kritik vám zajisté pomáhá zlepšit to, na co poukazuje. Pokud zjistíte, že to změnit nejde, nechte ho být.

Intelekt člověka se v důsledku působení okolí a okolností neustále mění. Nechte lidi, ať si vás kritizují, jak je jim libo. Nebuďte z jejich kritiky sklíčení, a energicky žijte dál. Pouze pak získáte ´povznášející stav´. Zcela se zbavte všech zlých úmyslů a zaujatosti. Měli byste všem odpustit a zahodit vleklé vzpomínky ze své mysli. Nejprve byste měli vystopovat příčinu svých útrap a pak pracovat na jejím odstranění.

Poznat mysl druhých znamená poznat to, co je potěší a snažit se učinit je šťastnými. Měli byste zůstat nepřipoutáni, vědomi si faktu, že vše (ať jsou to urážky či poklony), je v této iluzi neskutečné. Měli byste od toho stát stranou. Měli byste horlivě toužit po poznání Já a pohotově za ním jít. Nepromarněte jedinou minutu bez usilování získat poznání Já. Zapomenout na Já je přečin.

Aspirant se musí naučit chápat, co se skrývá za náznaky. Měli byste být schopni pochopit, čeho se týkají Mistrovy náznaky a chovat se podle toho. Ten, jehož intelekt je bystrý, to dokáže. Ten, jehož mysl stále funguje na hrubé úrovni, to chápat nebude, ani kdyby se mu to vysvětlilo několikrát.

Datum neuveden

Z knihy Amrut laja 2

Překlad: Aleš Adámek

Používáme soubory cookies

Soubory cookies využíváme k analýze návštěvnosti, zapamatování preferencí a zlepšování použitelnosti webu. Souhlas udělíte kliknutím na tlačítko "Souhlasím".

Nastavení Souhlasím

Souhlas můžete také odmítnout.