Zpívání bhadžanů v Praze 2021

  • od října 2021 zpívání od 18.30 - 20.30 -- cca 1x do měsíce nepravidelně
  • Místo konání: Klub MalýVelký strom - Dobrovskeho 16, Praha 7, zast. tramvaje Letenské naměstí
  • Datum nejbližšího zpívání: PROSINEC: 10.12.2021
  • Program: Zpívání bhadžanů tradice Navnath Sampradája, meditace a čtení textů těchto mistrů, diskuse.
  • Sraz:  v 18:25
  • Vstupné: zdarma
  • Info: Aleš 777050958 a Martin 725219468

Další informace o bhadžanech


Nová kniha:

Átma-bódha neboli „Poznání Já“ je krátké dílo shrnující základní principy učení advaita-védánty. Tradičně bývá připisována Ádi Šankaráčárjovi (8. stol.), ale o jeho autorství se vedou spory. Jestli byl autorem skutečně Ádi Šankaráčárja nebo někdo jiný není pro nás asi až tak podstatné. Důležitý je obsah tohoto textu, kterému je i tradičně přikládána vysoká hodnota. Také Ramana Maharši přeložil tento text ze sanskrtu do tamilštiny (resp. opravil existující tamilský překlad). Překlad ze sanskrtu - David Dostal. Kniha vyšla jen v elektronické podobě a je volně ke stažení: PDF, EPUB, MOBI


proste_budte_n.jpgKniha Jsem nezrozen přeložená z anglického originálu I am Unborn vznikla z poznámek prof. Damodara Lunda během jeho návštěv Šrí Nisargadatta Maharadže v letech 1979–1980. Manželka Kamala Lund (rovněž oddaná Šrí Maharadžovi) svolila, aby je do knižní podoby upravil Vidžaj Deshpande, a to pod podmínkou, že bude kniha na internetu zdarma dostupná.


proste_budte_n.jpgKniha Prostě buďte! se skládá ze tří částí (Sebepoznání a Seberealizace; Zápisky Jean Dunn; Vědomí a Absolutno) a každá předkládá učení Šrí Nisargadatta Maharadže, které nám zprostředkovala Jeho oddaná žačka Jean Dunn. Maharadže navštívila po letech meditací strávených v Ramanášramu a účastnila se Jeho každodenních promluv až do roku 1981, kdy Maharadž opustil tělo. Vztah Jean Dunn s Maharadžem je dokonalým příkladem opravdového vztahu Gurua a žáka, který se zakládá na naprosté víře ve slova Sadgurua a touze po Pravdě. Třetí část této knihy obsahuje vrcholné promluvy Šrí Nisargadatta Maharadže, které Jean Dunn s Maharadžovym požehnáním přepsala z magnetofonových pásků a vydala knižně.
Tištěný titul je možné si objednat na e-mailech: gabinastefanikov@yahoo.com (Gabriela Adámková), alesadamek@centrum.cz (Aleš Adámek). Cena 240 Kč + poštovné.Audio/Video ukázka:

Nisargadatta Maharádž - Citáty a fotky

Články

62. Stálé a stále se měnící (z knihy Amrut laja a2)

15. 10. 2021 - advaita

Siddharaméšvar Maharadž: Hříchy a zásluhy, zrození a smrt, atd. jsou jako dětské hrátky pro toho, kdo věří ve stálé Paramátman. Právě jako bere malé děcko svou hru velice vážně, přičemž dospělí se s ní odmítají vážně zabývat a pokládají ji jen za hru, podobně nevědomý džíva pokládá tento iluzorní svět za skutečný, zatímco džňáninové ho považují za neskutečný. Džňánin sám o sobě je stálý. Nikdy není dotčen světskými záležitostmi. Ten, kdo pořádně odkopl hříchy a zásluhy (podobně jako hráč ve fotbale, který odkopne míč), nemůže být ovlivněn činnostmi těla. Paramátman je navždy stálý a neměnný. Jak byste se mohli stát stále se měnícími, jestliže se soustředíte na stálý Paramátman a myslíte na Něj i během své smrti?

Dasboadh: Dášaka 11, kap. 2

Jedno je stálé, druhé je stále se měnící. Zatímco svět je upoután ve stále se měnícím, To, co je stálé, zůstává provždy stálé.

Ve světě jsou dva druhy objektů – ty stálé a ty stále se měnící. Parabrahman je stálý a iluze je stále se měnící. Já je Šiva. Toto Já je Védantisty označováno jako Já. Stálé zůstane provždy stálé. Není nijak vázáno časem (minulostí, přítomností nebo budoucností); proto je to ´Bezčasová Pravda´. Je to jediná pravda, která tu navždy zůstává ­- na počátku tvoření, během něho a po jeho ukončení.

Hříchy a zásluhy, zrození a smrt, atd. jsou jako dětské hrátky pro toho, kdo věří ve stálé Paramátman. Právě jako bere malé děcko svou hru velice vážně, přičemž dospělí se s ní odmítají vážně zabývat a pokládají ji jen za hru, podobně nevědomý džíva pokládá tento iluzorní svět za skutečný, zatímco džňáninové ho považují za neskutečný.

Džňánin sám o sobě je stálý. Nikdy není dotčen světskými záležitostmi. Ten, kdo pořádně odkopl hříchy a zásluhy (podobně jako hráč ve fotbale, který odkopne míč), nemůže být ovlivněn činnostmi těla. Paramátman je navždy stálý a neměnný. Jak byste se mohli stát stále se měnícími, jestliže se soustředíte na stálý Paramátman a myslíte na Něj i během své smrti?

Jaká je poslední myšlenka, takový je osud. V noci, když jdete spát, si musíte stanovit, že jste Tím, kdo realizoval Brahman. Pokud zaměstnáváte v mysli pocit, že jste tělo, budete provždy omezeni tělem. Pro jednou byste se měli pevně rozhodnout, že jste Brahman, a zakusit to. To by se mělo stát v jakoukoliv dobu vašeho života nebo by se to dokonce mohlo odehrát v průběhu vašeho umírání. Nejste nic než Brahman.

Toto Já není dítě, žena, ani muž. Každý mluví o ´Stálém´, ale nadále existuje v nestálém či stále se měnícím (ovlivněn světskými událostmi). Celý cyklus stálých změn není nic než cyklus světských událostí. Každý vyrostl v této iluzi a nakonec v ní zemře. Pouze pár jedinců uspělo v dosažení Stálého. Nejdůležitější věcí, kterou je třeba si podržet v mysli, je to, že ve Stálém nic neexistuje. Hříchy jsou neskutečné, stejně jako zásluhy. Všechny touhy, i touha vykonat dobrý čin, přemění člověka v hříšníka, neboť ho odvede pryč od jeho pravé přirozenosti.

Poznání Brahman vám pomáhá vyhrát nade všemi činnostmi (karmami) a tím vyhladí vaše hříchy a zásluhy. Naprosté odevzdání těla a mysli tomu, kdo získal poznání Brahman, vám může toto poznání přinést. Hříchy a zásluhy jsou zrozeny ve stále se měnícím a nakonec dojdou k zániku. Jsou-li lidské myšlenky a činy určovány falešnými představami, jakými jsou hříchy a zásluhy, pak chování těchto lidí přestane být harmonické.

5.3.1933

Z knihy Amrut laja 2

Překlad: Aleš Adámek