Zpívání bhadžanů v Praze 2021

  • od října 2021 zpívání od 18.30 - 20.30 -- cca 1x do měsíce nepravidelně
  • Místo konání: Klub MalýVelký strom - Dobrovskeho 16, Praha 7, zast. tramvaje Letenské naměstí
  • Datum nejbližšího zpívání: LISTOPAD: 19.11.2021
  • Program: Zpívání bhadžanů tradice Navnath Sampradája, meditace a čtení textů těchto mistrů, diskuse.
  • Sraz:  v 18:25
  • Vstupné: zdarma
  • Info: Aleš 777050958 a Martin 725219468

Další informace o bhadžanech


Nová kniha:

Átma-bódha neboli „Poznání Já“ je krátké dílo shrnující základní principy učení advaita-védánty. Tradičně bývá připisována Ádi Šankaráčárjovi (8. stol.), ale o jeho autorství se vedou spory. Jestli byl autorem skutečně Ádi Šankaráčárja nebo někdo jiný není pro nás asi až tak podstatné. Důležitý je obsah tohoto textu, kterému je i tradičně přikládána vysoká hodnota. Také Ramana Maharši přeložil tento text ze sanskrtu do tamilštiny (resp. opravil existující tamilský překlad). Překlad ze sanskrtu - David Dostal. Kniha vyšla jen v elektronické podobě a je volně ke stažení: PDF, EPUB, MOBI


proste_budte_n.jpgKniha Jsem nezrozen přeložená z anglického originálu I am Unborn vznikla z poznámek prof. Damodara Lunda během jeho návštěv Šrí Nisargadatta Maharadže v letech 1979–1980. Manželka Kamala Lund (rovněž oddaná Šrí Maharadžovi) svolila, aby je do knižní podoby upravil Vidžaj Deshpande, a to pod podmínkou, že bude kniha na internetu zdarma dostupná.


proste_budte_n.jpgKniha Prostě buďte! se skládá ze tří částí (Sebepoznání a Seberealizace; Zápisky Jean Dunn; Vědomí a Absolutno) a každá předkládá učení Šrí Nisargadatta Maharadže, které nám zprostředkovala Jeho oddaná žačka Jean Dunn. Maharadže navštívila po letech meditací strávených v Ramanášramu a účastnila se Jeho každodenních promluv až do roku 1981, kdy Maharadž opustil tělo. Vztah Jean Dunn s Maharadžem je dokonalým příkladem opravdového vztahu Gurua a žáka, který se zakládá na naprosté víře ve slova Sadgurua a touze po Pravdě. Třetí část této knihy obsahuje vrcholné promluvy Šrí Nisargadatta Maharadže, které Jean Dunn s Maharadžovym požehnáním přepsala z magnetofonových pásků a vydala knižně.
Tištěný titul je možné si objednat na e-mailech: gabinastefanikov@yahoo.com (Gabriela Adámková), alesadamek@centrum.cz (Aleš Adámek). Cena 240 Kč + poštovné.Audio/Video ukázka:

Nisargadatta Maharádž - Citáty a fotky

Články

1. července 1981 – Odhoďte všechny koncepty a buďte sami sebou (z knihy Před vědomím)

21. 9. 2021 - advaita

Maharadž: Začněte s tímto: narodí se dítě, toto dítě nezná samo sebe, poté nastanou pocity hladu a žízně atd. To jsou fyzické záležitosti, související se životem, ale uvnitř se ještě nevyvinulo poznání sebe sama, nebo zatím ještě nedozrálo. Po jednom či dvou letech začne dítě poznávat samo sebe, matku atd. Vědění sama sebe u dítěte začalo poté, kdy poznalo sama sebe. Před tím tu byla nevědomost, třebaže je to nevědění, nevědomost to je. Poté dítě získá poznání „já jsem“: neví kým je, ale ví, že je něčím. Později začne dítě shromažďovat koncepty a představy o sobě, jimiž jej krmí všichni okolo něj. Na základě toho si začne vytvářet určité koncepty a představy o sobě a o druhých. Mysl se vyvinula. V průběhu dne dochází ke stavům hlubokého spánku a bdění. V bdělém stavu a v jakémkoliv stavu mysli poznáváte svět spolu s nahromaděnými koncepty a poté upadnete do hlubokého spánku. Teď, čistě technicky, je možné nazývat hluboký spánek stavem nevědění. To ale není stejný stav nevědění, za nímž se nachází Absolutno.

1. července 1981

Tazatel: Hluboký spánek je stav nevědění. Absolutno je za stavy vědění a nevědí. Nerozumím tomu.

Maharadž: Začněte s tímto: narodí se dítě, toto dítě nezná samo sebe, poté nastanou pocity hladu a žízně atd. To jsou fyzické záležitosti, související se životem, ale uvnitř se ještě nevyvinulo poznání sebe sama, nebo zatím ještě nedozrálo. Po jednom či dvou letech začne dítě poznávat samo sebe, matku atd. Vědění sama sebe u dítěte začalo poté, kdy poznalo sama sebe. Před tím tu byla nevědomost, třebaže je to nevědění, nevědomost to je. Poté dítě získá poznání „já jsem“: neví kým je, ale ví, že je něčím. Později začne dítě shromažďovat koncepty a představy o sobě, jimiž jej krmí všichni okolo něj. Na základě toho si začne vytvářet určité koncepty a představy o sobě a o druhých. Mysl se vyvinula. V průběhu dne dochází ke stavům hlubokého spánku a bdění. V bdělém stavu a v jakémkoliv stavu mysli poznáváte svět spolu s nahromaděnými koncepty a poté upadnete do hlubokého spánku. Teď, čistě technicky, je možné nazývat hluboký spánek stavem nevědění. To ale není stejný stav nevědění, za nímž se nachází Absolutno.
Vraťme se ještě jednou k narozenému dítěti. Nejprve je tu nevědomost, poté poznání sebe sama, následuje shromažďování konceptů, které vyvrcholí setkáním s Guruem. Guru vám řekne: „Odhoďte všechny koncepty a buďte sami sebou.“ Když jste, tak prostě jen buďte. To je první krok – přebývat ve vědomí, že jste, beze slov – to je čiré poznání.
Když začalo dítě poznávat samo sebe, šlo tam také o poznání – ale to bylo obecné, objektivní poznávání, které je pro všechny stejné. To se nyní stává duchovním poznáním. Hledající, který pochopí to, co mu Guru sdělil, odhodí všechny koncepty. Spočívá ve stavu „já jsem“, v čirém bytí, což je první krok. Nejprve ze všeho je tu poznání „já jsem“, beze slov. S tímto poznáním dochází k uvědomění si světa. Nyní, když se hledající noří do meditace, toto poznání sebe sama přechází do stavu nevědění (zapomnění sebe sama). To je ten nejvyšší stav v posloupnosti, kdy je tu aspekt těla, protože tyto stavy vědění (poznání sebe sama) a nevědění jsou aspekty těla a tělo znamená vědomí, a v oblasti vědomí existují tyto dva stavy (vědění a nevědění). Absolutno transcenduje stavy vědění i nevědění. Stav nevědění je nejvyšším stavem v duchovní posloupnosti, ale cílem je transcendence obou stavů.
Tazatel: Myslel jsem si, že stav nevědění je Absolutno.

Maharadž: Stavy vědění (poznání sebe sama) a nevědění jsou jen vyjádřením tělesného vědomí. Když je tento potravinový nástroj, neboli tělo, spolu s vědomím, zcela transcendován, pak to, co zůstává, je Absolutno. Je tu světlo, je tu tma, ale co je v pozadí? Prostor. Prostor, který tu je, není ani světlem ani tmou, ale prostě je. Na to, abyste spočívali v prostoru, musíte transcendovat světlo a tmu. Podobně je nutné transcendovat vědění a nevědění, aspekty tělesného vědomí. Jestliže jste došel do tohoto stavu, pozorujete vědomí i nevědomí. To se nazývá přirozené samádhí, nebo sahadža samádhí. Přirozeně už v tomto stavu jste, ale tento psychosomatický nástroj těla a vědomí je pořád k dispozici. Ve chvíli, kdy někdo přijde, nástroj začne fungovat – jinak se navrátíte do Absolutna. Vezměme si jako příklad toto: Ve velké hale jsou dveře a v nich kukátko. Kukátko je vědomí, ale vy stojíte vzadu. Představte si, že od země odstartovala raketa: když jste ve vesmíru, cítíte, že jste se odlepili od země, ale není tomu tak – jste neustále pod vlivem zemské přitažlivosti. Musíte proniknout ještě dál do vesmíru, kde už nedochází k zemské přitažlivosti. A není myšlenka odchodu tam bezpředmětná? Není tomu tak. Vy už Absolutnem ve skutečnosti jste, a to vše jsou překrytí, která na vás byla navršena. Víte, že jste, ale zapomínáte, že jste. A toto zapomnění je stavem nevědění, jež je nejvyšším stavem. Nemůžete to nikdy popsat slovy. Tento stav nelze nikdy zachytit slovy. Pochopení je nezbytné a nikdy byste se neměli nechat zmást. Představte si, že žijete ve stavu vědění (poznání sebe sama): neměli byste si však myslet, že jste již džňánin jenom proto, že vaše poznání sebe sama získává v tomto stavu mnoho sil. Můžete si myslet, že jste džňánin, ale není tomu tak – je to jenom první krok. Na tomto stupni je mnoho lákadel. Když jste pouhým bytím, beze slov, jste mocní. Vzdejte se sil, nevlastněte je.

Z knihy Před vědomím,

Překlad: Gabriela Adámková