Zpívání bhadžanů v Praze 2021

  • od října 2021 zpívání od 18.30 - 20.30 -- cca 1x do měsíce nepravidelně
  • Místo konání: Klub MalýVelký strom - Dobrovskeho 16, Praha 7, zast. tramvaje Letenské naměstí
  • Datum nejbližšího zpívání: POZOR -- ZMĚNA TERMÍNU! (ODLOŽENO O TÝDEN) -- NA 8.10.2021
  • Program: Zpívání bhadžanů tradice Navnath Sampradája, meditace a čtení textů těchto mistrů, diskuse.
  • Sraz:  v 18:25
  • Vstupné: zdarma
  • Info: Aleš 777050958 a Martin 725219468

Další informace o bhadžanech


Nová kniha:

Átma-bódha neboli „Poznání Já“ je krátké dílo shrnující základní principy učení advaita-védánty. Tradičně bývá připisována Ádi Šankaráčárjovi (8. stol.), ale o jeho autorství se vedou spory. Jestli byl autorem skutečně Ádi Šankaráčárja nebo někdo jiný není pro nás asi až tak podstatné. Důležitý je obsah tohoto textu, kterému je i tradičně přikládána vysoká hodnota. Také Ramana Maharši přeložil tento text ze sanskrtu do tamilštiny (resp. opravil existující tamilský překlad). Překlad ze sanskrtu - David Dostal. Kniha vyšla jen v elektronické podobě a je volně ke stažení: PDF, EPUB, MOBI


proste_budte_n.jpgKniha Jsem nezrozen přeložená z anglického originálu I am Unborn vznikla z poznámek prof. Damodara Lunda během jeho návštěv Šrí Nisargadatta Maharadže v letech 1979–1980. Manželka Kamala Lund (rovněž oddaná Šrí Maharadžovi) svolila, aby je do knižní podoby upravil Vidžaj Deshpande, a to pod podmínkou, že bude kniha na internetu zdarma dostupná.


proste_budte_n.jpgKniha Prostě buďte! se skládá ze tří částí (Sebepoznání a Seberealizace; Zápisky Jean Dunn; Vědomí a Absolutno) a každá předkládá učení Šrí Nisargadatta Maharadže, které nám zprostředkovala Jeho oddaná žačka Jean Dunn. Maharadže navštívila po letech meditací strávených v Ramanášramu a účastnila se Jeho každodenních promluv až do roku 1981, kdy Maharadž opustil tělo. Vztah Jean Dunn s Maharadžem je dokonalým příkladem opravdového vztahu Gurua a žáka, který se zakládá na naprosté víře ve slova Sadgurua a touze po Pravdě. Třetí část této knihy obsahuje vrcholné promluvy Šrí Nisargadatta Maharadže, které Jean Dunn s Maharadžovym požehnáním přepsala z magnetofonových pásků a vydala knižně.
Tištěný titul je možné si objednat na e-mailech: gabinastefanikov@yahoo.com (Gabriela Adámková), alesadamek@centrum.cz (Aleš Adámek). Cena 240 Kč + poštovné.Audio/Video ukázka:

Nisargadatta Maharádž - Citáty a fotky

Články

26. června 1981 (ráno) – Toto „vy jste“ nebo „já jsem“ nemá žádné rodiče (z knihy Před vědomím)

14. 9. 2021 - advaita

Maharadž: Z úrovně těla a mysli bude vše sobectví, ale jakmile poznáte význam „Já“, zbavíte se totožnosti s tělem, a nejste již více tělesnou osobou. Proto již nadále nejste osobností a není zde žádný význam pro já. V tomto stavu není prostor pro sobectví. Na světě je mnoho inteligentních lidí, jeden lepší než druhý, ale nejsou schopni vzdát se své totožnosti s formou; tudíž v nich přetrvává sobectví. K tomu, abyste se nyní vzdali sobectví, musíte se vzdát totožnosti s tělem (formou). Proto musíte být jako prostor. Když jste jako prostor, nemáte žádnou formu, identitu.

26. června 1981 (ráno)

Maharadž: Pro vás se užitek z toho, že tu sedíte, nebude lišit od užitku, jež získáte sezením ve stínu čtyř či pěti listnatých stromů. Sedíte-li pod stromy, cítíte jistou dávku klidu a je vám dobře. Spočiňte v klidu. Moje učení vyvěrá z tohoto vědomí. Je jako velký strom poskytující stín pro uklidnění. Přicházíte sem, sednete si, a cítíte se uvolněni, ale nejste schopni sdělit, co to vlastně je. V tomto stavu to nelze vysvětlit slovy. Aram – znamená hovorově uvolnit se – jste ve stavu uvolněnosti. Ale hlubší význam toho uvolnění je libování si v „Já“. Spočívání a ustálení v Já – to je důvod, proč se v hlubokém aram (uvolnění), cítíme uvolněni a šťastni. Tento stav, ve kterém právě přebýváte, nejste schopni vysvětlit slovy. Stav uvolněnosti, který je zde poskytován díky stinnému stavu, je každému dostupný v době před zrozením, v momentu zrození, a právě nyní. Cokoliv si v tomto stavu vyslechnete, nikdy nezapomenete. Vraťme se však ještě jednou k včerejšímu rozhovoru. Z prostoru vychází slova a díky slovům existuje význam za slovy. Slova, která vycházejí zde, dostala význam. Pojem Swartha. Swa znamená „Já“ a artha symbolizuje význam. Slovo Swartha má velký význam. Swartha znamená sobectví a swa značí význam „Já“. Swartha – světské já. Slova mají význam v praktickém světě, kde vám pomůžou zaujímat sobecký postoj a být sebestřední. Ale slova, která vycházejí zde, vám dají význam vašeho „Já“, které nemá žádný význam. Tady budete zredukováni do ničeho. Kde je otázka sobectví, jste-li zredukováni do ničeho? Toto „vy jste“ nebo „já jsem“ nemá žádné rodiče. (Matka se synem, kteří přišli, ověnčili Maharadže a rozdali všem prasád.)

Maharadž: Hluboký stav prostých, nevinných lidí dozrává tímto způsobem. Tato žena se modlila, aby její syn prošel u zkoušek. Její vlastní víra zapracovala. Pokud si zde libujete v tomto stavu uvolnění a pokud se s tímto stavem sjednotíte, tak transcendujete i tento stav. Budete se nacházet před stavem uvolnění, ve stavu před zrozením Bohů. S tímto pochopením dělejte to, co máte rádi. Vykonávejte své běžné světské povinnosti, přesto buďte obezřetní. Když pochopíte význam swa – „Já“ – nezbude žádné místo pro swartha – sobectví. Co je to sobectví? Swartha (sobectví) je jakýkoliv význam, vyvozený z vašich světských činností, kdy jste ztotožněni s tělem, kdy se považujete za muže či ženu a pojíte se s myslí. Z úrovně těla a mysli bude vše sobectví, ale jakmile poznáte význam „Já“, zbavíte se totožnosti s tělem, a nejste již více tělesnou osobou. Proto již nadále nejste osobností a není zde žádný význam pro já. V tomto stavu není prostor pro sobectví. Na světě je mnoho inteligentních lidí, jeden lepší než druhý, ale nejsou schopni vzdát se své totožnosti s formou; tudíž v nich přetrvává sobectví. K tomu, abyste se nyní vzdali sobectví, musíte se vzdát totožnosti s tělem (formou). Proto musíte být jako prostor. Když jste jako prostor, nemáte žádnou formu, identitu. Dejme tomu, že obchodník vydělával spousty peněz a prosperuje. Co si o sobě pomyslí na smrtelné posteli? Přirovná se k výši bankovního konta, k ziskům, které vydělal. Protože byl posedlý totožností obchodníka, je pro něj velice obtížné vzdát se tohoto postavení i v okamžiku smrti. Dříve jste žádnou formu neměli a nebudete ji mít ani později. Nyní se ale s jistou formou ztotožňujete. Když přijdete sem a posadíte se, osvojíte si přesvědčení, že jste bezforemní. Když se ztotožňujete s formou, jste spojeni se sobectvím. Čím více se budete ztotožňovat s formou, tím více budete posedlí připoutaností ke svým příbuzným. Kde by se vzal nějaký vztah k vnějšímu světu, jestliže zde není zakoušení pocitu „já jsem ten či onen“? Dříve jste tělo nezakoušeli, a nebudete jej zakoušet ani později. Nyní jej zakoušíte, ale je to pouze dočasný stav, který je zde v důsledku prostoru, vyjádření prostoru. Vy jste zde nikým. Jde o spontánní projev, který vyvstal z prostoru. Zakoušení se děje či funguje prostoru a náleží prostoru. Vy zde vůbec nejste. Prostor i hra, která se v něm odehrává, je spontánním vyjádřením. Nemůžete ji měnit, přizpůsobovat či nějak předělávat. Je to prostě dění – je to její přirozenost. Pochopte to pořádně, spočívejte v tom a pak přijde realizace. Nastane pouze ve chvíli, kdy dozraje čas. Jaké je vaše bohatství? Jste vědomí, prostřednictvím něhož je vyjádřen celý svět. Spočívejte v tomto bohatství. Nesestupujte zpět na úroveň těla a mysli. Musíte mít pevné přesvědčení, že nejste dotčeni žádným zrozením či smrtí. Jste jako prostor, nejen jako prostor, jste před prostorem. Skutečné „Já“ nemůže být nikdy ztraceno. Ať jste ztratili cokoliv, byla to pouze slova. Řekl jsem vám toho dost. Vše, co jste si vyslechli, si zapamatujte, uvažujte o tom, prozkoumejte to, a staňte se tím.

 

Z knihy Před vědomím

Překlad: Gabriela Adámková