Zpívání bhadžanů v Praze 2021

  • od října 2021 zpívání od 18.30 - 20.30 -- cca 1x do měsíce nepravidelně
  • Místo konání: Klub MalýVelký strom - Dobrovskeho 16, Praha 7, zast. tramvaje Letenské naměstí
  • Datum nejbližšího zpívání: POZOR -- ZMĚNA TERMÍNU! (ODLOŽENO O TÝDEN) -- NA 8.10.2021
  • Program: Zpívání bhadžanů tradice Navnath Sampradája, meditace a čtení textů těchto mistrů, diskuse.
  • Sraz:  v 18:25
  • Vstupné: zdarma
  • Info: Aleš 777050958 a Martin 725219468

Další informace o bhadžanech


Nová kniha:

Átma-bódha neboli „Poznání Já“ je krátké dílo shrnující základní principy učení advaita-védánty. Tradičně bývá připisována Ádi Šankaráčárjovi (8. stol.), ale o jeho autorství se vedou spory. Jestli byl autorem skutečně Ádi Šankaráčárja nebo někdo jiný není pro nás asi až tak podstatné. Důležitý je obsah tohoto textu, kterému je i tradičně přikládána vysoká hodnota. Také Ramana Maharši přeložil tento text ze sanskrtu do tamilštiny (resp. opravil existující tamilský překlad). Překlad ze sanskrtu - David Dostal. Kniha vyšla jen v elektronické podobě a je volně ke stažení: PDF, EPUB, MOBI


proste_budte_n.jpgKniha Jsem nezrozen přeložená z anglického originálu I am Unborn vznikla z poznámek prof. Damodara Lunda během jeho návštěv Šrí Nisargadatta Maharadže v letech 1979–1980. Manželka Kamala Lund (rovněž oddaná Šrí Maharadžovi) svolila, aby je do knižní podoby upravil Vidžaj Deshpande, a to pod podmínkou, že bude kniha na internetu zdarma dostupná.


proste_budte_n.jpgKniha Prostě buďte! se skládá ze tří částí (Sebepoznání a Seberealizace; Zápisky Jean Dunn; Vědomí a Absolutno) a každá předkládá učení Šrí Nisargadatta Maharadže, které nám zprostředkovala Jeho oddaná žačka Jean Dunn. Maharadže navštívila po letech meditací strávených v Ramanášramu a účastnila se Jeho každodenních promluv až do roku 1981, kdy Maharadž opustil tělo. Vztah Jean Dunn s Maharadžem je dokonalým příkladem opravdového vztahu Gurua a žáka, který se zakládá na naprosté víře ve slova Sadgurua a touze po Pravdě. Třetí část této knihy obsahuje vrcholné promluvy Šrí Nisargadatta Maharadže, které Jean Dunn s Maharadžovym požehnáním přepsala z magnetofonových pásků a vydala knižně.
Tištěný titul je možné si objednat na e-mailech: gabinastefanikov@yahoo.com (Gabriela Adámková), alesadamek@centrum.cz (Aleš Adámek). Cena 240 Kč + poštovné.Audio/Video ukázka:

Nisargadatta Maharádž - Citáty a fotky

Články

58. Nevědomost se ztratí díky ´správnému myšlení´ (z knihy Amrut laja 2)

10. 9. 2021 - advaita

Siddharaméšvar Maharadž: Všechny objekty, které se sice zdají existovat, avšak po použití ´správného myšlení´ (rozlišení mezi skutečným a neskutečným) se ztratí, jsou v podstatě neskutečné. Všechny viditelné objekty, které mají jméno a formu, jsou neskutečné. Vše, co je viditelné a představitelné, je pomíjivé. Je-li příčina dočasná, pak je i její následek také dočasný. Jelikož jsou smyslové orgány samy o sobě neskutečné, jsou i zkušenosti, získané prostřednictvím nich, rovněž neskutečné. Tato velká podívaná, nazývající se iluze, je pouhý trik očí. Je to prachobyčejný klam. Veškerá iluze je výsledkem sloučení smyslových orgánů a myšlenek.

58. Nevědomost se ztratí díky ´správnému myšlení´

 Z promluv ke knize Jóga Vasišta

 Všechny objekty, které se sice zdají existovat, avšak po použití ´správného myšlení´ (rozlišení mezi skutečným a neskutečným) se ztratí, jsou v podstatě neskutečné. Všechny viditelné objekty, které mají jméno a formu, jsou neskutečné. Vše, co je viditelné a představitelné, je pomíjivé. Je-li příčina dočasná, pak je i její následek také dočasný. Jelikož jsou smyslové orgány samy o sobě neskutečné, jsou i zkušenosti, získané prostřednictvím nich, rovněž neskutečné. Tato velká podívaná, nazývající se iluze, je pouhý trik očí. Je to prachobyčejný klam. Veškerá iluze je výsledkem sloučení smyslových orgánů a myšlenek.

Existuje mnoho divů a zázraků. Když vidíme krásnou sochu či obraz, naše mysl je potěšena, ale zvířata nejsou schopna rozpoznat či ocenit význam onoho předmětu a třeba ho i pošlapou. Říká se, že jeden muž bez sebemenších výčitek svědomí zničil a znesvětil mnoho soch Boha. Byl za to Bohem potrestán? Ne, přesto je běžné vidět lidi, jak se vyhýbají tomu, aby natáhli své nohy směrem k soše. Mnozí by s sebou trhli a zfackovali sami sebe jen při samotném pomyšlení na to.

Proč tomu tak je? Jsou to pouze myšlenky, které jsou za to zodpovědné. Například láska muže ke své ženě je zcela odlišná od lásky otce ke své dceři, či lásky ženy ke svému muži. To vše jsou jen bažiny mysli. Poznejte a buďte přesvědčeni o tom, že tento neskutečný svět prochází neustálou likvidací podobně jako kuličky kafru prodělávají neustálé spalování do konečného vyhoření a rozplynutí.

Někdo se může zeptat: ´Jak může být iluze nazvána neskutečnou, když je naprosto zjevná a snadno se objeví?´ Pochopte, že všechny vnímatelné objekty jsou pomíjivé. Vrozenou přirozeností a charakteristickým rysem klamu je být ´viditelný´. Příkladem je obraz v zrcadle, který je viditelný, ačkoliv je ve své přirozenosti měnlivý a odkázaný k zmizení. Nebo dalším příkladem je fata morgana, která je jasně patrná, a přesto je zcela neskutečná a samozřejmě dočasná. Stejně tak je celý svět jevů založen pouze na klamu (falešné představě). Použitím ´správného myšlení´ dojde k rozpuštění celého vesmíru.

Nevědomost dostává svět do popředí. Avšak stejně jako se po probuzení ztratí sen, tak po použití ´správného myšlení´ zmizí tento svět. Poznejte, že tělo je váš úhlavní nepřítel, a že vás vždy jen otravuje všelijakými nemocemi, starostmi apod. Kdyby bylo opravdu vždy tím, kým jsme ve skutečnosti my, či by nám opravdu náleželo, pak by nám nikdy nepřinášelo jakékoliv potíže. Tělo a spolu s ním i chybné ztotožnění s tělem ve smyslu ´toto tělo jsem já´, což si každý tak vroucně osvojuje, je vlastně váš nepřítel. Tím si buďte jisti. V této iluzi vám na počátku příbuzní falešně lichotí a různě vás přemlouvají, a pak vás zavalí svými útrapami. Navzdory skutečnosti, že nás naše tělo mučí a příbuzní trápí, chováme v mysli k iluzi nadále hlubokou lásku. To vše je kvůli nevědomosti. Džňánin se po probuzení a získání Sebepoznání upřímně kaje z dřívější nevědomosti, kdy považoval tělo za ´já´ a od chvíle, kdy má pochopení, začne brát tělo za nepřítele, nebo na ně pohlíží jako by bylo mrtvé.

Třebaže dojdete díky Poznání k probuzení, stejně se ještě musíte dostat za snové představy (touhy a imaginace). Myšlenky se neustále mění a jsou stále matoucí (klamné). Jsou tak vrtkavé, že dokáží proměnit vaše nejlepší přátele v zapřísáhlé nepřátele, či změní nepřátele v přátele. Já však není ani viděné, ani klamné. Myšlení může přimět Já k životu a také mu propůjčuje kvalitu ´Pravdy´. Nejen to, správně použitá myšlenka vám může přivodit zkušenost, že ´Já jsem On´.

3. 10. 1933 ráno

Z knihy Amrut laja 2

Překlad: Aleš Adámek