Zpívání bhadžanů v Praze 2021

  • od října 2021 zpívání od 18.30 - 20.30 -- cca 1x do měsíce nepravidelně
  • Místo konání: Klub MalýVelký strom - Dobrovskeho 16, Praha 7, zast. tramvaje Letenské naměstí
  • Datum nejbližšího zpívání: POZOR -- ZMĚNA TERMÍNU! (ODLOŽENO O TÝDEN) -- NA 8.10.2021
  • Program: Zpívání bhadžanů tradice Navnath Sampradája, meditace a čtení textů těchto mistrů, diskuse.
  • Sraz:  v 18:25
  • Vstupné: zdarma
  • Info: Aleš 777050958 a Martin 725219468

Další informace o bhadžanech


Nová kniha:

Átma-bódha neboli „Poznání Já“ je krátké dílo shrnující základní principy učení advaita-védánty. Tradičně bývá připisována Ádi Šankaráčárjovi (8. stol.), ale o jeho autorství se vedou spory. Jestli byl autorem skutečně Ádi Šankaráčárja nebo někdo jiný není pro nás asi až tak podstatné. Důležitý je obsah tohoto textu, kterému je i tradičně přikládána vysoká hodnota. Také Ramana Maharši přeložil tento text ze sanskrtu do tamilštiny (resp. opravil existující tamilský překlad). Překlad ze sanskrtu - David Dostal. Kniha vyšla jen v elektronické podobě a je volně ke stažení: PDF, EPUB, MOBI


proste_budte_n.jpgKniha Jsem nezrozen přeložená z anglického originálu I am Unborn vznikla z poznámek prof. Damodara Lunda během jeho návštěv Šrí Nisargadatta Maharadže v letech 1979–1980. Manželka Kamala Lund (rovněž oddaná Šrí Maharadžovi) svolila, aby je do knižní podoby upravil Vidžaj Deshpande, a to pod podmínkou, že bude kniha na internetu zdarma dostupná.


proste_budte_n.jpgKniha Prostě buďte! se skládá ze tří částí (Sebepoznání a Seberealizace; Zápisky Jean Dunn; Vědomí a Absolutno) a každá předkládá učení Šrí Nisargadatta Maharadže, které nám zprostředkovala Jeho oddaná žačka Jean Dunn. Maharadže navštívila po letech meditací strávených v Ramanášramu a účastnila se Jeho každodenních promluv až do roku 1981, kdy Maharadž opustil tělo. Vztah Jean Dunn s Maharadžem je dokonalým příkladem opravdového vztahu Gurua a žáka, který se zakládá na naprosté víře ve slova Sadgurua a touze po Pravdě. Třetí část této knihy obsahuje vrcholné promluvy Šrí Nisargadatta Maharadže, které Jean Dunn s Maharadžovym požehnáním přepsala z magnetofonových pásků a vydala knižně.
Tištěný titul je možné si objednat na e-mailech: gabinastefanikov@yahoo.com (Gabriela Adámková), alesadamek@centrum.cz (Aleš Adámek). Cena 240 Kč + poštovné.Audio/Video ukázka:

Nisargadatta Maharádž - Citáty a fotky

Články

15. června 1981 – Nedostatečnost intelektu by měla být dorovnána velmi silnou vírou (z knihy Před vědomím)

31. 8. 2021 - advaita

Maharadž: Cokoliv ráno řeknete a přijmete, budete opakovat, dokud neusnete; nikdo však nehloubá o tom, jak toto vše funguje, jak se to objevilo? Co jste? Prozkoumejte to. Pouze pár lidí je schopno to pochopit. To je důvod, proč posílám lidi pryč. Protože jen naslouchají slovům, a to nemá žádný smysl. Pokud tomu, co říkám, pevně uvěří, pak to v nich sepne.

15. června 1981


Maharadž: Jakmile se rozbřeskne poznání, jste Džňánin, nejste již více lidskou bytostí. Jste projevený Brahman, Čaitanja, dynamický projev Brahman.

Dříve byly vaše myšlenky spjaty s tělem a jeho příbuzenskými vztahy, ale jaké kvality budou vaše myšlenky, pokud se od těla a mysli odloučíte, a stabilizujete se ve stavu dynamického vědomí? Jestli zde nějaké myšlenky zůstanou, budou daleko jemnější. Přesto však je toto dynamické vědomí kvalitou potravinového těla. Dokud je zde tělo, je tu i vědomí.

Cokoliv ráno řeknete a přijmete, budete opakovat, dokud neusnete; nikdo však nehloubá o tom, jak toto vše funguje, jak se to objevilo? Co jste? Prozkoumejte to. Pouze pár lidí je schopno to pochopit. To je důvod, proč posílám lidi pryč. Protože jen naslouchají slovům, a to nemá žádný smysl. Pokud tomu, co říkám, pevně uvěří, pak to v nich sepne. Nedostatečnost intelektu by měla být dorovnána velmi silnou vírou.

Je tu bytí, je tu vědomí, a protože to je zde, je tu i svět. Pokud přetrvává pouze vědomí, pak to, co ostatní říkají, nechápu; je pociťována pouze vědomá přítomnost, ale nikoli přesné detaily toho, co se odehrává. Kvůli vědomé přítomnosti mne pokládáte za zde přítomného; jestliže tu vědomí nebude, řeknete, že zde nejsem.

Z knihy Před vědomím

Překlad: Gabriela Adámková