Zpívání bhadžanů v Praze 2021

  • od října 2021 zpívání od 18.30 - 20.30 -- cca 1x do měsíce nepravidelně
  • Místo konání: Klub MalýVelký strom - Dobrovskeho 16, Praha 7, zast. tramvaje Letenské naměstí
  • Datum nejbližšího zpívání: POZOR -- ZMĚNA TERMÍNU! (ODLOŽENO O TÝDEN) -- NA 8.10.2021
  • Program: Zpívání bhadžanů tradice Navnath Sampradája, meditace a čtení textů těchto mistrů, diskuse.
  • Sraz:  v 18:25
  • Vstupné: zdarma
  • Info: Aleš 777050958 a Martin 725219468

Další informace o bhadžanech


Nová kniha:

Átma-bódha neboli „Poznání Já“ je krátké dílo shrnující základní principy učení advaita-védánty. Tradičně bývá připisována Ádi Šankaráčárjovi (8. stol.), ale o jeho autorství se vedou spory. Jestli byl autorem skutečně Ádi Šankaráčárja nebo někdo jiný není pro nás asi až tak podstatné. Důležitý je obsah tohoto textu, kterému je i tradičně přikládána vysoká hodnota. Také Ramana Maharši přeložil tento text ze sanskrtu do tamilštiny (resp. opravil existující tamilský překlad). Překlad ze sanskrtu - David Dostal. Kniha vyšla jen v elektronické podobě a je volně ke stažení: PDF, EPUB, MOBI


proste_budte_n.jpgKniha Jsem nezrozen přeložená z anglického originálu I am Unborn vznikla z poznámek prof. Damodara Lunda během jeho návštěv Šrí Nisargadatta Maharadže v letech 1979–1980. Manželka Kamala Lund (rovněž oddaná Šrí Maharadžovi) svolila, aby je do knižní podoby upravil Vidžaj Deshpande, a to pod podmínkou, že bude kniha na internetu zdarma dostupná.


proste_budte_n.jpgKniha Prostě buďte! se skládá ze tří částí (Sebepoznání a Seberealizace; Zápisky Jean Dunn; Vědomí a Absolutno) a každá předkládá učení Šrí Nisargadatta Maharadže, které nám zprostředkovala Jeho oddaná žačka Jean Dunn. Maharadže navštívila po letech meditací strávených v Ramanášramu a účastnila se Jeho každodenních promluv až do roku 1981, kdy Maharadž opustil tělo. Vztah Jean Dunn s Maharadžem je dokonalým příkladem opravdového vztahu Gurua a žáka, který se zakládá na naprosté víře ve slova Sadgurua a touze po Pravdě. Třetí část této knihy obsahuje vrcholné promluvy Šrí Nisargadatta Maharadže, které Jean Dunn s Maharadžovym požehnáním přepsala z magnetofonových pásků a vydala knižně.
Tištěný titul je možné si objednat na e-mailech: gabinastefanikov@yahoo.com (Gabriela Adámková), alesadamek@centrum.cz (Aleš Adámek). Cena 240 Kč + poštovné.Audio/Video ukázka:

Nisargadatta Maharádž - Citáty a fotky

Články

56. Všechna jména jsou neskutečná (z knihy Amrut laja 2)

27. 8. 2021 - advaita

Siddharaméšvar Maharadž: Objekty, které lze zničit ´správným myšlením´, jsou nejenom nepodstatné (neskutečné), ale především nikdy neexistovaly. Všechny objekty, které mají své jméno a formu, jsou zničeny správným myšlením (vivéka, neboli rozlišování mezi skutečným a neskutečným). Jména jsou neskutečná, a z toho důvodu všechny objekty, které vlastní jména, jsou neskutečné a odsouzené k zániku. Vše, co vyvstává z prachu, není nic než prach. Co je jídlo? Je to různě zformovaný prach, pocházející ze země. Všechny objekty včetně našich těl jsou utvořeny z prachu. Kovy jsou také další obměny stejného prachu. Jednomu základnímu objektu (prachu) bylo přiděleno velké množství rozličných jmen, jen pro usnadnění praktického života. Tato jména nejsou nic než koncepty, které vymysleli lidé. Všech osm světů (svět slov, představ, myšlenek, atd.) je neskutečných. Všechno to jsou jen vymyšlené koncepty. Jakmile si to začnete uvědomovat, váš ´takzvaný´ svět se zbourá jako dům z karet.

Z promluv ke knize Jóga Vasišta

Objekty, které lze zničit ´správným myšlením´, jsou nejenom nepodstatné (neskutečné), ale především nikdy neexistovaly. Všechny objekty, které mají své jméno a formu, jsou zničeny správným myšlením (vivéka, neboli rozlišování mezi skutečným a neskutečným). Jména jsou neskutečná, a z toho důvodu všechny objekty, které vlastní jména, jsou neskutečné a odsouzené k zániku. Vše, co vyvstává z prachu, není nic než prach. Co je jídlo? Je to různě zformovaný prach, pocházející ze země. Všechny objekty včetně našich těl jsou utvořeny z prachu. Kovy jsou také další obměny stejného prachu. Jednomu základnímu objektu (prachu) bylo přiděleno velké množství rozličných jmen, jen pro usnadnění praktického života. Tato jména nejsou nic než koncepty, které vymysleli lidé. Všech osm světů (svět slov, představ, myšlenek, atd.) je neskutečných. Všechno to jsou jen vymyšlené koncepty. Jakmile si to začnete uvědomovat, váš ´takzvaný´ svět se zbourá jako dům z karet.

V dávných textech (Puránách) se praví, že Bhasmasura, žák Pána Šivy poté, co získal Sebeuvědomění, každého a vše spálil v ohni, a přeměnil tak v popel, jenž pak natřel na Pána Šivu. Stručně řečeno to znamená, že po realizaci je vše popel a nic než popel, a že Bhasmasura vše obrátil ve formu Šivy. Purány byly sepsány proto, aby nám pomohly zjistit, zdali bylo Poznání správně pochopeno. Brahman je taktéž znám jako Vizionář (jasnovidec), svědek, životní energie, Síla, atd. To vše jsou jen jména, a tudíž neskutečná.

Co je tedy Parabrahman? Parabrahman je To, co přesahuje Brahman. Je to jedna jediná Pravda. Je bezejmenný, a proto skutečný. Všechny radosti a bolesti, které jsme dosud zakoušeli, nebyly nic jiného než koncepty. Stejně jako pohybující se mrak vrhá stín, který netrvá na určitém místě dlouho, tak i tento pomíjivý, krátkodobý (stále se měnící) svět, letmo probíhá jako pohybující se obrázek přes Já. Kdo si uvědomil tuto snovou kvalitu světa, získává Parabrahman.

2. 10. 1933

Z knihy Amrut laja 2

Překlad: Aleš Adámek