Zpívání bhadžanů v Praze 2021

  • od října 2021 zpívání od 18.30 - 20.30 -- cca 1x do měsíce nepravidelně
  • Místo konání: Klub MalýVelký strom - Dobrovskeho 16, Praha 7, zast. tramvaje Letenské naměstí
  • Datum nejbližšího zpívání: POZOR -- ZMĚNA TERMÍNU! (ODLOŽENO O TÝDEN) -- NA 8.10.2021
  • Program: Zpívání bhadžanů tradice Navnath Sampradája, meditace a čtení textů těchto mistrů, diskuse.
  • Sraz:  v 18:25
  • Vstupné: zdarma
  • Info: Aleš 777050958 a Martin 725219468

Další informace o bhadžanech


Nová kniha:

Átma-bódha neboli „Poznání Já“ je krátké dílo shrnující základní principy učení advaita-védánty. Tradičně bývá připisována Ádi Šankaráčárjovi (8. stol.), ale o jeho autorství se vedou spory. Jestli byl autorem skutečně Ádi Šankaráčárja nebo někdo jiný není pro nás asi až tak podstatné. Důležitý je obsah tohoto textu, kterému je i tradičně přikládána vysoká hodnota. Také Ramana Maharši přeložil tento text ze sanskrtu do tamilštiny (resp. opravil existující tamilský překlad). Překlad ze sanskrtu - David Dostal. Kniha vyšla jen v elektronické podobě a je volně ke stažení: PDF, EPUB, MOBI


proste_budte_n.jpgKniha Jsem nezrozen přeložená z anglického originálu I am Unborn vznikla z poznámek prof. Damodara Lunda během jeho návštěv Šrí Nisargadatta Maharadže v letech 1979–1980. Manželka Kamala Lund (rovněž oddaná Šrí Maharadžovi) svolila, aby je do knižní podoby upravil Vidžaj Deshpande, a to pod podmínkou, že bude kniha na internetu zdarma dostupná.


proste_budte_n.jpgKniha Prostě buďte! se skládá ze tří částí (Sebepoznání a Seberealizace; Zápisky Jean Dunn; Vědomí a Absolutno) a každá předkládá učení Šrí Nisargadatta Maharadže, které nám zprostředkovala Jeho oddaná žačka Jean Dunn. Maharadže navštívila po letech meditací strávených v Ramanášramu a účastnila se Jeho každodenních promluv až do roku 1981, kdy Maharadž opustil tělo. Vztah Jean Dunn s Maharadžem je dokonalým příkladem opravdového vztahu Gurua a žáka, který se zakládá na naprosté víře ve slova Sadgurua a touze po Pravdě. Třetí část této knihy obsahuje vrcholné promluvy Šrí Nisargadatta Maharadže, které Jean Dunn s Maharadžovym požehnáním přepsala z magnetofonových pásků a vydala knižně.
Tištěný titul je možné si objednat na e-mailech: gabinastefanikov@yahoo.com (Gabriela Adámková), alesadamek@centrum.cz (Aleš Adámek). Cena 240 Kč + poštovné.Audio/Video ukázka:

Nisargadatta Maharádž - Citáty a fotky

Články

52. Iluze je To, co Není (z knihy Amrut laja 2)

30. 7. 2021 - advaita

Siddharaméšvar Maharadž: Jestliže řeknete, že mája (iluze) neexistuje, tak to vypadá, jako by byla přímo před vámi, a když řeknete, že existuje, tak to také není pravda. Není ani Brahman, ani odlišná od Brahman. Není ani skutečná, ani neskutečná. Slovo mája doslova znamená to, co není (má-ne; ja-to). Slovo ‚ne‘ vždy vyjadřuje nepřítomnost pravdy. Není skutečná, a je proto nepopsatelná. Nepopsatelný objekt je vždy pomíjivý jev. Mája je ve své přirozenosti iluzorní. Všechny objekty v ní jsou přeludné. Existují pouze ve vaší představivosti. Objekty, které se mění každou minutu, jsou iluzorní. To, co je skutečné, se nikdy nestane falešné, a to co je falešné, se nikdy nepřemění ve skutečné. Nepopsatelné objekty jsou iluzorní a iluzorní objekty jsou pomíjivé a pomíjivé objekty podléhají změně a zkáze.

Z promluv ke knize Jóga Vasišta

Jestliže řeknete, že mája (iluze) neexistuje, tak to vypadá, jako by byla přímo před vámi, a když řeknete, že existuje, tak to také není pravda. Není ani Brahman, ani odlišná od Brahman. Není ani skutečná, ani neskutečná. Slovo mája doslova znamená to, co není (má-ne; ja-to). Slovo ‚ne‘ vždy vyjadřuje nepřítomnost pravdy. Není skutečná, a je proto nepopsatelná. Nepopsatelný objekt je vždy pomíjivý jev. Mája je ve své přirozenosti iluzorní. Všechny objekty v ní jsou přeludné. Existují pouze ve vaší představivosti. Objekty, které se mění každou minutu, jsou iluzorní. To, co je skutečné, se nikdy nestane falešné, a to co je falešné, se nikdy nepřemění ve skutečné. Nepopsatelné objekty jsou iluzorní a iluzorní objekty jsou pomíjivé a pomíjivé objekty podléhají změně a zkáze.

Všechny tyto vnímatelné objekty se podobají klamné představě strašáka. Jsou příčinou radostí a smutků. Jsou prchavé. Mája se objeví tehdy, když si ji neuvědomujeme jako iluzi a zničena je poté, kdy je poznána. Nikdy nebude zničena, aniž by se o ní předtím nerozjímalo. Je tu proto, že jsme hloupí a pyšníme se tělesnou totožností, a tudíž nerozpoznáme své pravé Já. Iluze nevyžaduje ani podporu myšlenek, chce-li se před námi objevit. Začala se objevovat právě z toho důvodu, že jsme považovali její existenci za samozřejmou.

Nejen že je iluze neskutečná, ale nezaslouží si ani, aby se nad ní kvůli dokazování hloubalo, že je neskutečná. Musíme o ní přemýšlet, protože jsme neustále měli za to, že je přítomná. Z toho důvodu si pomožte svým myšlením, abyste ji zlikvidovali. Iluze se označuje pěti-proudovým tokem. Chrání individuální vědomí a zastírá Já svým pěti-proudovým tokem. Někteří ji nazývají ´patero utrpením´. Pěti-proudovým tokem se myslí nevědomost, egoismus, zlost, nenávist a chtivost (neukojitelná žádostivost), a ve skutečnosti to je pouze citový postoj vnitřního vědomí (ega).

Nevědomost je ztráta paměti. Je to nedbání (zapomnění) své pravé přirozenosti (svarúpa). Je to stav, při kterém zapomeneme své Já, a soustředíme se na něco jiného. Právě tento klam nás nutí zapomínat na Já, a nehledět si své vlastní existence. I když kvůli nevědomosti zapomínáte na Já, přesto jste po celou dobu pouze a jenom Já.

Pýcha představuje opačný pocit, protějšek toho, co ve skutečnosti je. Nastane v případě, je-li něco vysvětlováno zcela odlišně než jak to ve skutečnosti je. Právě důsledkem tohoto klamného pocitu se můžete dopustit něčeho divného, jako třeba že židli budete označovat jako osla. V mysli nikdy neuznáte To, co Je opravdu skutečné, protože mysl je podmíněná. Potom věci nazýváte opačně; tedy to, co existuje v jedné formě, máte za to, že je v jiné formě. Myšlenka ´já jsem tělo´ je sama o sobě pýchou. Právě důsledkem tohoto pocitu zapomínáte na své pravé Já, a jste drženi tělesným vědomím. Je to kvůli ztotožnění s tělem. Je to proto, že věříme, že jsme tělo.

30 9. 1933 ráno

Z knihy Amrut laja 2

Překlad: Aleš Adámek