Zpívání bhadžanů v Praze 2021

  • od října 2021 zpívání od 18.30 - 20.30 -- cca 1x do měsíce nepravidelně
  • Místo konání: Klub MalýVelký strom - Dobrovskeho 16, Praha 7, zast. tramvaje Letenské naměstí
  • Datum nejbližšího zpívání: POZOR -- ZMĚNA TERMÍNU! (ODLOŽENO O TÝDEN) -- NA 8.10.2021
  • Program: Zpívání bhadžanů tradice Navnath Sampradája, meditace a čtení textů těchto mistrů, diskuse.
  • Sraz:  v 18:25
  • Vstupné: zdarma
  • Info: Aleš 777050958 a Martin 725219468

Další informace o bhadžanech


Nová kniha:

Átma-bódha neboli „Poznání Já“ je krátké dílo shrnující základní principy učení advaita-védánty. Tradičně bývá připisována Ádi Šankaráčárjovi (8. stol.), ale o jeho autorství se vedou spory. Jestli byl autorem skutečně Ádi Šankaráčárja nebo někdo jiný není pro nás asi až tak podstatné. Důležitý je obsah tohoto textu, kterému je i tradičně přikládána vysoká hodnota. Také Ramana Maharši přeložil tento text ze sanskrtu do tamilštiny (resp. opravil existující tamilský překlad). Překlad ze sanskrtu - David Dostal. Kniha vyšla jen v elektronické podobě a je volně ke stažení: PDF, EPUB, MOBI


proste_budte_n.jpgKniha Jsem nezrozen přeložená z anglického originálu I am Unborn vznikla z poznámek prof. Damodara Lunda během jeho návštěv Šrí Nisargadatta Maharadže v letech 1979–1980. Manželka Kamala Lund (rovněž oddaná Šrí Maharadžovi) svolila, aby je do knižní podoby upravil Vidžaj Deshpande, a to pod podmínkou, že bude kniha na internetu zdarma dostupná.


proste_budte_n.jpgKniha Prostě buďte! se skládá ze tří částí (Sebepoznání a Seberealizace; Zápisky Jean Dunn; Vědomí a Absolutno) a každá předkládá učení Šrí Nisargadatta Maharadže, které nám zprostředkovala Jeho oddaná žačka Jean Dunn. Maharadže navštívila po letech meditací strávených v Ramanášramu a účastnila se Jeho každodenních promluv až do roku 1981, kdy Maharadž opustil tělo. Vztah Jean Dunn s Maharadžem je dokonalým příkladem opravdového vztahu Gurua a žáka, který se zakládá na naprosté víře ve slova Sadgurua a touze po Pravdě. Třetí část této knihy obsahuje vrcholné promluvy Šrí Nisargadatta Maharadže, které Jean Dunn s Maharadžovym požehnáním přepsala z magnetofonových pásků a vydala knižně.
Tištěný titul je možné si objednat na e-mailech: gabinastefanikov@yahoo.com (Gabriela Adámková), alesadamek@centrum.cz (Aleš Adámek). Cena 240 Kč + poštovné.Audio/Video ukázka:

Nisargadatta Maharádž - Citáty a fotky

Články

8. června 1981 – Láska bytí neznamená lásku jedince (z knihy Před vědomím)

20. 7. 2021 - advaita

Maharadž: Vy tu jste před vznikem jakákoliv myšlenky. Všechny myšlenky atd., které vyvstávají, jsou pouze pohyby ve vědomí. Jakmile vyvstane vědomí, následuje vše ostatní – svět i všechno dění ve světě. Pouze to pozorujte. Prostě se to děje, není zde individualita, která by to pozorovala. Pozorování se děje univerzálnímu vědomí, jeho celkovému projevu. To, co říkám, zapůsobí pouze na jednoho z milionu, neboť zcela popírám individualitu.

8. června 1981

Maharadž: Lidé ve skutečnosti nechápou to, co říkám. Rozumí tomu jen částečně a vytvářejí si své vlastní koncepty, ale opravdové Sebepoznání tu není. Představte si třeba semínko, z něhož má vyrůst velký strom. Pokud semínko rozříznete, musíte v něm být schopen uvidět strom. Strom, který jsem získal, je v principu semeno, které se nazývá semeno zrození. Jakmile jsem ho rozlomením otevřel, získal jsem Sebepoznání. Jaký jiný kapitál mám kromě tohoto Sebepoznání? Potkal jsem mnoho takzvaných džňáninů, ale opravdového, který spatřil strom v semenu, jsem dosud neviděl. Co se děje s intelektem v pokročilém věku? V případě ztráty intelektu ve stáří je stále přítomen svědek. Jak lze popsat tohoto svědka?

Tazatel: Neustále ve mně vyvstávají myšlenky a emoce, které mě vyrušují. Co mám dělat?

Maharadž: Vy tu jste před vznikem jakákoliv myšlenky. Všechny myšlenky atd., které vyvstávají, jsou pouze pohyby ve vědomí. Jakmile vyvstane vědomí, následuje vše ostatní – svět i všechno dění ve světě. Pouze to pozorujte. Prostě se to děje, není zde individualita, která by to pozorovala. Pozorování se děje univerzálnímu vědomí, jeho celkovému projevu. To, co říkám, zapůsobí pouze na jednoho z milionu, neboť zcela popírám individualitu.

Tazatel: Existuje mnoho lidí, kteří jsou věčně nespokojení, neustále něco hledají a nikdy nejsou spokojeni. Proč je tomu tak?

Maharadž: Nikdy nebudete spokojen, dokud nezjistíte, že jste tím, co hledáte. Pokud chcete poznání jako individualita, tak jej zde nezískáte. Jestli jste s tímto poznáním spokojen, můžete opět přijít a v tichosti tu posedět. Nedokážete-li přijmout toto popření sebe sama, můžete odejít. Pochopím to a nijak se mě to nedotkne. Jaký můžete mít strach z něčeho, co se vlastně nikdy nestalo – z dítěte neplodné ženy? Je to vymyšlené, nereálné. Pokud chce někdo něco získat od této falešné představy (halucinace), pak co je to? Není to snad hledání skutečného v něčem zcela neskutečném?

Tazatel: Kdyby to bylo skutečné, pak bychom s tím mohli něco dělat.

Maharadž: Správně. Něco vidíte, to je pravda, ale to, co vidíte, je iluze, sen. To, co vidíme ve snu, se zdá být skutečné, ale víme, že to skutečné není. I přes pochopení toho všeho je velmi obtížné vzdát se ztotožnění s mužem či ženou. Poznání nemůžete získat bez formy. K tomu, aby Absolutno Sebe samo projevilo, je zapotřebí hmota. Projevené či neprojevené Absolutno nejsou dvěma – je to pouze vyjádření Absolutna. Podobně jako je stín a to, co stín vrhá. Láska bytí neznamená lásku jedince. Je to přirozenost celého univerzálního vědomí.

Z knihy Před vědomím

Překlad: Gabriela Adámková