Zpívání bhadžanů v Praze 2021

  • od října 2021 zpívání od 18.30 - 20.30 -- cca 1x do měsíce nepravidelně
  • Místo konání: Klub MalýVelký strom - Dobrovskeho 16, Praha 7, zast. tramvaje Letenské naměstí
  • Datum nejbližšího zpívání: POZOR -- ZMĚNA TERMÍNU! (ODLOŽENO O TÝDEN) -- NA 8.10.2021
  • Program: Zpívání bhadžanů tradice Navnath Sampradája, meditace a čtení textů těchto mistrů, diskuse.
  • Sraz:  v 18:25
  • Vstupné: zdarma
  • Info: Aleš 777050958 a Martin 725219468

Další informace o bhadžanech


Nová kniha:

Átma-bódha neboli „Poznání Já“ je krátké dílo shrnující základní principy učení advaita-védánty. Tradičně bývá připisována Ádi Šankaráčárjovi (8. stol.), ale o jeho autorství se vedou spory. Jestli byl autorem skutečně Ádi Šankaráčárja nebo někdo jiný není pro nás asi až tak podstatné. Důležitý je obsah tohoto textu, kterému je i tradičně přikládána vysoká hodnota. Také Ramana Maharši přeložil tento text ze sanskrtu do tamilštiny (resp. opravil existující tamilský překlad). Překlad ze sanskrtu - David Dostal. Kniha vyšla jen v elektronické podobě a je volně ke stažení: PDF, EPUB, MOBI


proste_budte_n.jpgKniha Jsem nezrozen přeložená z anglického originálu I am Unborn vznikla z poznámek prof. Damodara Lunda během jeho návštěv Šrí Nisargadatta Maharadže v letech 1979–1980. Manželka Kamala Lund (rovněž oddaná Šrí Maharadžovi) svolila, aby je do knižní podoby upravil Vidžaj Deshpande, a to pod podmínkou, že bude kniha na internetu zdarma dostupná.


proste_budte_n.jpgKniha Prostě buďte! se skládá ze tří částí (Sebepoznání a Seberealizace; Zápisky Jean Dunn; Vědomí a Absolutno) a každá předkládá učení Šrí Nisargadatta Maharadže, které nám zprostředkovala Jeho oddaná žačka Jean Dunn. Maharadže navštívila po letech meditací strávených v Ramanášramu a účastnila se Jeho každodenních promluv až do roku 1981, kdy Maharadž opustil tělo. Vztah Jean Dunn s Maharadžem je dokonalým příkladem opravdového vztahu Gurua a žáka, který se zakládá na naprosté víře ve slova Sadgurua a touze po Pravdě. Třetí část této knihy obsahuje vrcholné promluvy Šrí Nisargadatta Maharadže, které Jean Dunn s Maharadžovym požehnáním přepsala z magnetofonových pásků a vydala knižně.
Tištěný titul je možné si objednat na e-mailech: gabinastefanikov@yahoo.com (Gabriela Adámková), alesadamek@centrum.cz (Aleš Adámek). Cena 240 Kč + poštovné.Audio/Video ukázka:

Nisargadatta Maharádž - Citáty a fotky

Články

´Nesprávné myšlení´ způsobuje vznik iluze (z knihy Amrut laja 2)

18. 6. 2021 - advaita

Siddharaméšvar Maharadž: Radosti a útrapy v tomto světě ve skutečnosti nezávisí na hmotných věcech, nýbrž závisí na myšlení člověka. Všechny věci jsou nepřetržitě vystaveny nesčetným změnám, a proto jsou neskutečné, kdežto to, co je skutečné, se nikdy nemění a nepodléhá zničení. Skutečnost není ovlivněna minulostí, přítomností ani budoucností, zatímco iluze může být zničena myšlenkou, a tím je dokázána její neskutečnost.

Z promluv ke knize Jóga Vasišta

Voda v řece teče nepřetržitě dál a na její místo se dostává jiná voda, avšak kdykoliv se podíváme na řeku, domníváme se, že je to stejná voda, kterou jsme viděli předtím. Podobným způsobem den přichází a odchází (dny nepřetržitě plynou), a svět se také neustále mění. Staré věci se zničí a nahradí novými, my však máme pocit, že jsou to tytéž věci, které jsme viděli předtím. Je to proto, že o tom nikdy ´nepřemýšlíme´. Pokaždé, když vidíme svět, vidíme jej pouze jak se jeví v té chvíli na tom místě, ale nám se zdá být stejný jako byl předtím. Pouze náležitým myšlením poznáte, že svět není nic než ztělesněný Brahman, nebo jinak řečeno vše, co je viděno, je iluze. Existovat jako představa z masa a krve (tělo) a být spojován s někým jako jeho nebo její otec, syn, matka atd. je skutečně troufalé, poněvadž to všechno jsou jen chybné koncepty. Bohužel, nikdo se nestydí uplatňovat nárok na takovéto tělo, které je pouze plné špíny a výkalů.

Vytvoření iluze s sebou přináší nekonečné utrpení a její zničení přináší nevyjádřitelnou radost. Iluze napomáhá světu v trvání, jelikož překrývá Já. Jak může být zničena? Právě jako si může být tlustý a zavalitý člověk jistý tím, že zemře dříve, tak je to i s iluzí. Třebaže je obrovská, lze ji snadno zničit ´správným myšlením´. Protože je to pouze nesprávné myšlení, které ji stvořilo.

´Náležité poznání´ pomáhá člověku utvrdit se a přemýšlet o tom, co skutečně existuje. Jestliže nahlížíte na vše s tímto poznáním, neuvidíte vůbec žádný svět. V okamžiku, kdy jste vyzbrojeni tímto poznáním, budete svědky toho, že svět je zničen. Za pomoci tohoto poznání je iluze ukončena a je získáno Já. Stejně jako palivo umožňuje ohni prudce hořet, tak ´nesprávné myšlení´ způsobuje vznik iluze. Opakování manter, rituálů atd. slouží pouze k podporování iluze. Bez ´správného myšlení´ nemůže být klam zničen. Neexistuje žádný prostředek, jenž by dokázal neskutečnost snu. Sen se stává nepravdivý poté, kdy se probudíte. Pouze prostřednictvím správného nahlížení, a poté pochopení, může být iluze zničena. Všechny ostatní metody jsou k ničemu. Stejně jako je falešná představa, která vidí v provazu hada, odstraněna správným nahlížením, tak je i iluzorní svět zničen pochopením.

Radosti a útrapy v tomto světě ve skutečnosti nezávisí na hmotných věcech, nýbrž závisí na myšlení člověka. Všechny věci jsou nepřetržitě vystaveny nesčetným změnám, a proto jsou neskutečné, kdežto to, co je skutečné, se nikdy nemění a nepodléhá zničení. Skutečnost není ovlivněna minulostí, přítomností ani budoucností, zatímco iluze může být zničena myšlenkou, a tím je dokázána její neskutečnost.

Brahman je zjevný a patrný. Září navěky. Je věčný. Je nekonečný. Není to jako s iluzí, poněvadž ´náležité poznání´ může iluzi odstranit a ve stejném okamžiku odhalit Brahman. Iluze není skutečná, nicméně se jeví jako existující, a proto se jí člověk zdráhá zcela vzdát. Její povaha je jakoby snová a nelze ji slovy snadno popsat.

V řeči používáme slova, abychom si řekli, zda-li věc ´je´ nebo ´není´, čímž říkáme, že něco je ´pravda´ nebo ´není pravda´. Ale co lze povědět o iluzi? Iluze je tím, co tu nebylo od počátku, co nikdy nezačalo a co je neskutečné. Přesto je zakoušena podobně jako přelud. V tomto světě, nemůže objekt současně existovat i neexistovat, nebo jinými slovy, nemůže být zároveň skutečným i neskutečným. Skutečnost nemůže být nikdy současně neskutečností, přesto je iluze podivně jedinečná, poněvadž nemůže být ani skutečností ani nemůže být úplně odmítnuta jako neskutečnost, i když povahou je neskutečná. Je nepopsatelná, ačkoliv vy ji také ani popisovat nemusíte. Její povaha je jako sen. V momentě, kdy řeknete, že sen je neskutečný, sen zmizí. Přesto přese všechno se stále objevuje.

Datum neuveden

Z knihy Amrut laja 2

Překlad: Aleš Adámek