Zpívání bhadžanů v Praze 2021

  • od října 2021 zpívání od 18.30 - 20.30 -- cca 1x do měsíce nepravidelně
  • Místo konání: Klub MalýVelký strom - Dobrovskeho 16, Praha 7, zast. tramvaje Letenské naměstí
  • Datum nejbližšího zpívání: POZOR -- ZMĚNA TERMÍNU! (ODLOŽENO O TÝDEN) -- NA 8.10.2021
  • Program: Zpívání bhadžanů tradice Navnath Sampradája, meditace a čtení textů těchto mistrů, diskuse.
  • Sraz:  v 18:25
  • Vstupné: zdarma
  • Info: Aleš 777050958 a Martin 725219468

Další informace o bhadžanech


Nová kniha:

Átma-bódha neboli „Poznání Já“ je krátké dílo shrnující základní principy učení advaita-védánty. Tradičně bývá připisována Ádi Šankaráčárjovi (8. stol.), ale o jeho autorství se vedou spory. Jestli byl autorem skutečně Ádi Šankaráčárja nebo někdo jiný není pro nás asi až tak podstatné. Důležitý je obsah tohoto textu, kterému je i tradičně přikládána vysoká hodnota. Také Ramana Maharši přeložil tento text ze sanskrtu do tamilštiny (resp. opravil existující tamilský překlad). Překlad ze sanskrtu - David Dostal. Kniha vyšla jen v elektronické podobě a je volně ke stažení: PDF, EPUB, MOBI


proste_budte_n.jpgKniha Jsem nezrozen přeložená z anglického originálu I am Unborn vznikla z poznámek prof. Damodara Lunda během jeho návštěv Šrí Nisargadatta Maharadže v letech 1979–1980. Manželka Kamala Lund (rovněž oddaná Šrí Maharadžovi) svolila, aby je do knižní podoby upravil Vidžaj Deshpande, a to pod podmínkou, že bude kniha na internetu zdarma dostupná.


proste_budte_n.jpgKniha Prostě buďte! se skládá ze tří částí (Sebepoznání a Seberealizace; Zápisky Jean Dunn; Vědomí a Absolutno) a každá předkládá učení Šrí Nisargadatta Maharadže, které nám zprostředkovala Jeho oddaná žačka Jean Dunn. Maharadže navštívila po letech meditací strávených v Ramanášramu a účastnila se Jeho každodenních promluv až do roku 1981, kdy Maharadž opustil tělo. Vztah Jean Dunn s Maharadžem je dokonalým příkladem opravdového vztahu Gurua a žáka, který se zakládá na naprosté víře ve slova Sadgurua a touze po Pravdě. Třetí část této knihy obsahuje vrcholné promluvy Šrí Nisargadatta Maharadže, které Jean Dunn s Maharadžovym požehnáním přepsala z magnetofonových pásků a vydala knižně.
Tištěný titul je možné si objednat na e-mailech: gabinastefanikov@yahoo.com (Gabriela Adámková), alesadamek@centrum.cz (Aleš Adámek). Cena 240 Kč + poštovné.Audio/Video ukázka:

Nisargadatta Maharádž - Citáty a fotky

Články

9. května 1981 – Džňánin nemůže předat poznání nikomu (z knihy Před vědomím)

22. 6. 2021 - advaita

Maharadž: Přitažlivost k tomuto místu je spontánní, a nelze ji pochopit intelektuálně. Pokud jste jasně pochopili, co jsem zde řekl, pak to bude mít ten účinek, že i vaše konání v každodenním životě bude bez určitého záměru.

9. května 1981

Tazatel: Pokud je tu nemoc způsobující bolest, trpí jí Džňánin stejně jako kdokoliv jiný?

Maharadž: V případě Džňánina mysl a intelekt nefungují. Neregistrují, co (kdo) trpí, ale utrpení je dokonce ještě silnější, protože v případě individuality je tím, co trpí, tělo. Zatímco v případě Džňánina je to vědomí, které trpí, a tak cokoliv, co je zakoušeno ve vědomí, se mnohonásobně zvýrazní. Tím se ale nemusíte zabývat, protože to je ojedinělý případ. Stav Džňánina je stav naprosto oddělený od těla a mysli. Pro jedince je jistá míra oddělenosti od těla radostným stavem – stavem, na který se těší a přijímá jej. U Džňánina je však oddělenost od těla daleko větší a naprostá, tudíž je vyloučen jakýkoliv efekt tohoto stavu, ať už příjemný či jiný. Výsledek je ten, že zde nejsou žádné touhy či chtění. Nevím o druhých – toto je způsob, ve kterém to prožívám.

Tazatel: Může mi Maharadž předat poznání?

Maharadž: Pochopte: Džňánin nemůže předat poznání nikomu. Jediné, co může udělat, je poukázat na to, co je vaší pravou podstatou. Nevím, proč jsou sem lidé za těchto nabízených podmínek přitahováni. Není zde nic, co bych mohl příchozím dát. Přitažlivost k tomuto místu je spontánní, a nelze ji pochopit intelektuálně. Pokud jste jasně pochopili, co jsem zde řekl, pak to bude mít ten účinek, že i vaše konání v každodenním životě bude bez určitého záměru. Věci budou pokračovat bez záměru či úmyslného konání, podobně jako se točí kuličky v kuličkovém ložisku. V mém případě vykonává tělo během dne běžné činnosti; věci se dějí jako obvykle a nic není odmítáno. Za celý den nevyvstane zájem pochopit to, co se děje. Dnes ráno do osmi hodin u mě intelekt nefungoval. Nyní si uvědomuji slabý záchvěv intelektu. Žádný Džňánin vám neodhalí toto tajemství, které je v jeho životě. Nejen že nebude mít žádné touhy či očekávání, ale dokonce ani nebude mít zájem „být, existovat“. Přitažlivost vědomí k pocitu být zde není. K tomu, aby měl člověk naděje, očekávání atd., musí mít nějakou podobu, identitu.

Z knihy Před vědomím

Překlad: Gabriela Adámková