Zpívání bhadžanů v Praze 2021

  • od října 2021 zpívání od 18.30 - 20.30 -- cca 1x do měsíce nepravidelně
  • Místo konání: Klub MalýVelký strom - Dobrovskeho 16, Praha 7, zast. tramvaje Letenské naměstí
  • Datum nejbližšího zpívání: POZOR -- ZMĚNA TERMÍNU! (ODLOŽENO O TÝDEN) -- NA 8.10.2021
  • Program: Zpívání bhadžanů tradice Navnath Sampradája, meditace a čtení textů těchto mistrů, diskuse.
  • Sraz:  v 18:25
  • Vstupné: zdarma
  • Info: Aleš 777050958 a Martin 725219468

Další informace o bhadžanech


Nová kniha:

Átma-bódha neboli „Poznání Já“ je krátké dílo shrnující základní principy učení advaita-védánty. Tradičně bývá připisována Ádi Šankaráčárjovi (8. stol.), ale o jeho autorství se vedou spory. Jestli byl autorem skutečně Ádi Šankaráčárja nebo někdo jiný není pro nás asi až tak podstatné. Důležitý je obsah tohoto textu, kterému je i tradičně přikládána vysoká hodnota. Také Ramana Maharši přeložil tento text ze sanskrtu do tamilštiny (resp. opravil existující tamilský překlad). Překlad ze sanskrtu - David Dostal. Kniha vyšla jen v elektronické podobě a je volně ke stažení: PDF, EPUB, MOBI


proste_budte_n.jpgKniha Jsem nezrozen přeložená z anglického originálu I am Unborn vznikla z poznámek prof. Damodara Lunda během jeho návštěv Šrí Nisargadatta Maharadže v letech 1979–1980. Manželka Kamala Lund (rovněž oddaná Šrí Maharadžovi) svolila, aby je do knižní podoby upravil Vidžaj Deshpande, a to pod podmínkou, že bude kniha na internetu zdarma dostupná.


proste_budte_n.jpgKniha Prostě buďte! se skládá ze tří částí (Sebepoznání a Seberealizace; Zápisky Jean Dunn; Vědomí a Absolutno) a každá předkládá učení Šrí Nisargadatta Maharadže, které nám zprostředkovala Jeho oddaná žačka Jean Dunn. Maharadže navštívila po letech meditací strávených v Ramanášramu a účastnila se Jeho každodenních promluv až do roku 1981, kdy Maharadž opustil tělo. Vztah Jean Dunn s Maharadžem je dokonalým příkladem opravdového vztahu Gurua a žáka, který se zakládá na naprosté víře ve slova Sadgurua a touze po Pravdě. Třetí část této knihy obsahuje vrcholné promluvy Šrí Nisargadatta Maharadže, které Jean Dunn s Maharadžovym požehnáním přepsala z magnetofonových pásků a vydala knižně.
Tištěný titul je možné si objednat na e-mailech: gabinastefanikov@yahoo.com (Gabriela Adámková), alesadamek@centrum.cz (Aleš Adámek). Cena 240 Kč + poštovné.Audio/Video ukázka:

Nisargadatta Maharádž - Citáty a fotky

Články

13. dubna 1981 – Dokud nemáte respekt a lásku ke Guruovi, proces osvobození od všech konceptů nebude urychlen

8. 6. 2021 - advaita

Tazatel: Guru vysvětluje, že připoutanost ke Guruovi je také koncept. Jak se ho zbavit? Sádhaka chce splácet svůj vděk Gurouvi neustále.
Maharadž: Takto mluví začátečník – je tu dualita. Sádhaka považuje Gurua za někoho od sebe odlišného, proto chce vyjádřit svůj vděk. Sádhaka je také Guru, Džňánin, není zde rozdíl. Já stále vykonávám pro svého Gurua pudžu. Musí být zachována pro poučení (vedení) ostatních. Dokud nemáte respekt a lásku ke Guruovi, proces osvobození od všech konceptů nebude urychlen. Choďte sem, jen pokud chápete, co vám říkám. Když nikdo nepřijde, nebudu nešťastný. Vše, co se musí stát, se již stalo.

13. dubna 1981

Tazatel: Žák je oddán Guruovi; není toto dualita?

Maharadž: Ve světě vždy existuje dualita. Projev se může odehrávat jedině v dualitě kvůli totožnosti s tělem a myslí. Nejsou-li Guru a žák ztotožněni s tělem, kde pak vzniká otázka duality? Žák a Guru jsou pouze poznáním a poznání nenáleží žádná forma či tvar.

Tazatel: Přijali jsme to, že nejsme tělem, že jsme se nikdy nenarodili a nemůžeme zemřít, ale zdá se, že něco chybí; co to je?

Maharadž: Uveďte mi příklad toho, kdo si to vyslechl a přijal. Považuji ty, co mi naslouchají, za poznání. Zvíře žije jen pro utišení hladu; je toto veškerým smyslem vaší přítomnosti zde? Po těch všech dnech, co mi nasloucháte, ve vás musí dojít k nějaké změně. Musíte poznat, že nejste formou, ale vědomím, které dává formě schopnost vnímat. Přihodila se tato změna?

Tazatel: Guru vysvětluje, že připoutanost ke Guruovi je také koncept. Jak se ho zbavit? Sádhaka chce splácet svůj vděk Gurouvi neustále.

Maharadž: Takto mluví začátečník – je tu dualita. Sádhaka považuje Gurua za někoho od sebe odlišného, proto chce vyjádřit svůj vděk. Sádhaka je také Guru, Džňánin, není zde rozdíl. Já stále vykonávám pro svého Gurua pudžu. Musí být zachována pro poučení (vedení) ostatních. Dokud nemáte respekt a lásku ke Guruovi, proces osvobození od všech konceptů nebude urychlen. Choďte sem, jen pokud chápete, co vám říkám. Když nikdo nepřijde, nebudu nešťastný. Vše, co se musí stát, se již stalo.

Z knihy Před vědomím

Překlad: Gabriela Adámková