Zpívání bhadžanů v Praze 2021

  • od října 2021 zpívání od 18.30 - 20.30 -- cca 1x do měsíce nepravidelně
  • Místo konání: Klub MalýVelký strom - Dobrovskeho 16, Praha 7, zast. tramvaje Letenské naměstí
  • Datum nejbližšího zpívání: POZOR -- ZMĚNA TERMÍNU! (ODLOŽENO O TÝDEN) -- NA 8.10.2021
  • Program: Zpívání bhadžanů tradice Navnath Sampradája, meditace a čtení textů těchto mistrů, diskuse.
  • Sraz:  v 18:25
  • Vstupné: zdarma
  • Info: Aleš 777050958 a Martin 725219468

Další informace o bhadžanech


Nová kniha:

Átma-bódha neboli „Poznání Já“ je krátké dílo shrnující základní principy učení advaita-védánty. Tradičně bývá připisována Ádi Šankaráčárjovi (8. stol.), ale o jeho autorství se vedou spory. Jestli byl autorem skutečně Ádi Šankaráčárja nebo někdo jiný není pro nás asi až tak podstatné. Důležitý je obsah tohoto textu, kterému je i tradičně přikládána vysoká hodnota. Také Ramana Maharši přeložil tento text ze sanskrtu do tamilštiny (resp. opravil existující tamilský překlad). Překlad ze sanskrtu - David Dostal. Kniha vyšla jen v elektronické podobě a je volně ke stažení: PDF, EPUB, MOBI


proste_budte_n.jpgKniha Jsem nezrozen přeložená z anglického originálu I am Unborn vznikla z poznámek prof. Damodara Lunda během jeho návštěv Šrí Nisargadatta Maharadže v letech 1979–1980. Manželka Kamala Lund (rovněž oddaná Šrí Maharadžovi) svolila, aby je do knižní podoby upravil Vidžaj Deshpande, a to pod podmínkou, že bude kniha na internetu zdarma dostupná.


proste_budte_n.jpgKniha Prostě buďte! se skládá ze tří částí (Sebepoznání a Seberealizace; Zápisky Jean Dunn; Vědomí a Absolutno) a každá předkládá učení Šrí Nisargadatta Maharadže, které nám zprostředkovala Jeho oddaná žačka Jean Dunn. Maharadže navštívila po letech meditací strávených v Ramanášramu a účastnila se Jeho každodenních promluv až do roku 1981, kdy Maharadž opustil tělo. Vztah Jean Dunn s Maharadžem je dokonalým příkladem opravdového vztahu Gurua a žáka, který se zakládá na naprosté víře ve slova Sadgurua a touze po Pravdě. Třetí část této knihy obsahuje vrcholné promluvy Šrí Nisargadatta Maharadže, které Jean Dunn s Maharadžovym požehnáním přepsala z magnetofonových pásků a vydala knižně.
Tištěný titul je možné si objednat na e-mailech: gabinastefanikov@yahoo.com (Gabriela Adámková), alesadamek@centrum.cz (Aleš Adámek). Cena 240 Kč + poštovné.Audio/Video ukázka:

Nisargadatta Maharádž - Citáty a fotky

Články

10. dubna 1981 – Dění můžeme pouze pozorovat, nikoli se ptát na jakýkoliv důvod, že se tak děje (z knihy Před vědomím)

1. 6. 2021 - advaita

Maharadž: Dění můžeme pouze pozorovat, nikoli se ptát na jakýkoliv důvod, že se tak děje. Pokud bychom měli na vybranou, zda přijmout tělesné vědomí, kdo by byl hloupý natolik, aby jej přijal? Je tomu tak pouze proto, že zde nebyla žádná volba, vše se přihodilo spontánně. Je nutno přijmout i utrpení, neboť je součástí celkového fungování a není tu žádná entita, která si může vybírat.

10. dubna 1981

Maharadž: Neprojevené existuje věčně, ale toto projevené poznání (vědění) vyvstává a odchází. Nyní nemám žádnou individualitu – co je dostupné, je pouze vědomí, k jehož vyjádření je k dispozici tento hmotný nástroj. Toto vědomí není velmi žádoucí, je to nedokonalý stav. Pro fungování Univerzálního vědomí neplatí zákon příčiny a následku či pohnutky. Proč se něco přihodí právě v onu konkrétní dobu nelze v tomto duálním stavu vysvětlit. Dění můžeme pouze pozorovat, nikoli se ptát na jakýkoliv důvod, že se tak děje. Pokud bychom měli na vybranou, zda přijmout tělesné vědomí, kdo by byl hloupý natolik, aby jej přijal? Je tomu tak pouze proto, že zde nebyla žádná volba, vše se přihodilo spontánně. Je nutno přijmout i utrpení, neboť je součástí celkového fungování a není tu žádná entita, která si může vybírat.

Nezbyl zde žádný pocit individuality. Nicméně dokud je tělo součástí celkového fungování, pak vše, co se přihodí v tomto veškerém dění, musí být vytrpěno. V celkovém dění je mnoho utrpení – toto tělo je jednou z milionů forem a musí nutně zakusit část z celkového utrpení, které sdílí se všemi formami.

Tazatel: Snažím se to pochopit.

Maharadž: Držíte se entity, která se to snaží pochopit. To vše je jen za účelem komunikace. Kdo je ta entita, která se snaží to pochopit? Vykonáváte mnoho činností kvůli určitým konceptům, které vás těší, abyste vyhověli konceptům, jež ve vás spontánně vyvstaly. Celý proces komunikace, vysvětlování atd., bude pokračovat tak dlouho, dokud bude dostupná vědomá přítomnost. A toto vše je zde jen pro uspokojení konceptu „já jsem“. Vy, Absolutno, ale tímto primárním konceptem „já jsem“ nejste. Říkám vám toto vše a vám se to zřejmě líbí, užíváte si to – ale vstřebat či pochopit, co říkám, je pro vás téměř nemožné. Jsem si jistý, že jste nepochopili jasně to, co vám říkám. Toto jsou dvě vážené osobnosti, znalci práva. Chodí sem a naslouchají mým promluvám; mohou zde však uplatnit své právnické znalosti?

Z knihy Před vědomím

Překlad: Gabriela Adámková