Zpívání bhadžanů v Praze 2021

  • od října 2021 zpívání od 18.30 - 20.30 -- cca 1x do měsíce nepravidelně
  • Místo konání: Klub MalýVelký strom - Dobrovskeho 16, Praha 7, zast. tramvaje Letenské naměstí
  • Datum nejbližšího zpívání: POZOR -- ZMĚNA TERMÍNU! (ODLOŽENO O TÝDEN) -- NA 8.10.2021
  • Program: Zpívání bhadžanů tradice Navnath Sampradája, meditace a čtení textů těchto mistrů, diskuse.
  • Sraz:  v 18:25
  • Vstupné: zdarma
  • Info: Aleš 777050958 a Martin 725219468

Další informace o bhadžanech


Nová kniha:

Átma-bódha neboli „Poznání Já“ je krátké dílo shrnující základní principy učení advaita-védánty. Tradičně bývá připisována Ádi Šankaráčárjovi (8. stol.), ale o jeho autorství se vedou spory. Jestli byl autorem skutečně Ádi Šankaráčárja nebo někdo jiný není pro nás asi až tak podstatné. Důležitý je obsah tohoto textu, kterému je i tradičně přikládána vysoká hodnota. Také Ramana Maharši přeložil tento text ze sanskrtu do tamilštiny (resp. opravil existující tamilský překlad). Překlad ze sanskrtu - David Dostal. Kniha vyšla jen v elektronické podobě a je volně ke stažení: PDF, EPUB, MOBI


proste_budte_n.jpgKniha Jsem nezrozen přeložená z anglického originálu I am Unborn vznikla z poznámek prof. Damodara Lunda během jeho návštěv Šrí Nisargadatta Maharadže v letech 1979–1980. Manželka Kamala Lund (rovněž oddaná Šrí Maharadžovi) svolila, aby je do knižní podoby upravil Vidžaj Deshpande, a to pod podmínkou, že bude kniha na internetu zdarma dostupná.


proste_budte_n.jpgKniha Prostě buďte! se skládá ze tří částí (Sebepoznání a Seberealizace; Zápisky Jean Dunn; Vědomí a Absolutno) a každá předkládá učení Šrí Nisargadatta Maharadže, které nám zprostředkovala Jeho oddaná žačka Jean Dunn. Maharadže navštívila po letech meditací strávených v Ramanášramu a účastnila se Jeho každodenních promluv až do roku 1981, kdy Maharadž opustil tělo. Vztah Jean Dunn s Maharadžem je dokonalým příkladem opravdového vztahu Gurua a žáka, který se zakládá na naprosté víře ve slova Sadgurua a touze po Pravdě. Třetí část této knihy obsahuje vrcholné promluvy Šrí Nisargadatta Maharadže, které Jean Dunn s Maharadžovym požehnáním přepsala z magnetofonových pásků a vydala knižně.
Tištěný titul je možné si objednat na e-mailech: gabinastefanikov@yahoo.com (Gabriela Adámková), alesadamek@centrum.cz (Aleš Adámek). Cena 240 Kč + poštovné.Audio/Video ukázka:

Nisargadatta Maharádž - Citáty a fotky

Články

4. dubna 1981 – Zkušenost Džňánina je totožná s vaším stavem před zrozením (z knihy Před vědomím)

25. 5. 2021 - advaita

Tazatel: Lidé sem stále chodí, aniž by plně pochopili, co Maharadž je. Proč je tomu tak?
Maharadž: Je to spojení poznání a principu, jenž poznání transcenduje. Mezi nimi je přitažlivost. Proto sem jezdí lidé z celého světa. Já jsem neuchopitelný, nemůžete mi nic přidat ani ze mne odebrat. Já jsem úplný, kompletní ve všech ohledech. Pokud mi něco provedete, budete muset trpět sami. Jste-li na mně naštvaní, musíte si to vytrpět. Jestliže mi něco uděláte, obrátí se to proti vám. Když plivnete směrem k obloze, plivanec dopadne jen na vás.

4. dubna 1981

Tazatel: Je realizovaný člověk neustále ve stavu blaženosti?

Maharadž: Ten, kdo překročil myšlenku těla, ánandu (blaženost) nepotřebuje. Když jste neměl zkušenost těla, byl jste v plně blaženém stavu. Tento stav, který je před vaším zrozením, nemůže být přirovnáván k hlubokému spánku, nachází se za ním. Zkušenost Džňánina je totožná s vaším stavem před zrozením; to je kompletní stav.

Tazatel: Jak Tím mohu být?

Maharadž: Jste v tomto stavu neustále, je to stav před ztotožněním se s tělem, ale vy jste zmaten kvůli tělesnému vědomí.

Tazatel: Tělo je zde.

Maharadž: Neklaďte otázky a jen naslouchejte. Potřebujete společnost světců, abyste pochopili, co vám zde říkám. Toto poznání nemůže být pochopeno intelektem.

Tazatel: Je ve věčném stavu sat-čit-ánanda?

Maharadž: Potravinová esence je sattva, její vlastností je vědomí, a uvnitř něho je sat-čit-ánanda (bytí-vědomí-blaženost). Věčný stav je před vědomím.

Tazatel: Četl jsem, že hlavní příčinou narození je naše vlastní touha se narodit. Jak se to slučuje se stavem před zrozením?

Maharadž: Vaše zrození je výsledkem touhy vašich rodičů.

Tazatel: Jak se mohu uvolnit ze svázanosti?

Maharadž: Žádná svázanost neexistuje, je fiktivní. Budete-li se obracet směrem k vědomí, všechny otázky budou vaším „Já“ rozpuštěny.

Tazatel: Co je to za překážku, která mi brání v uvědomění si toho, co říkáte?

Maharadž: Jedinou překážkou je neustálá vzpomínka na to, že jste tělo.

Tazatel: Lidé sem stále chodí, aniž by plně pochopili, co Maharadž je. Proč je tomu tak?

Maharadž: Je to spojení poznání a principu, jenž poznání transcenduje.

Mezi nimi je přitažlivost. Proto sem jezdí lidé z celého světa. Já jsem neuchopitelný, nemůžete mi nic přidat ani ze mne odebrat. Já jsem úplný, kompletní ve všech ohledech. Pokud mi něco provedete, budete muset trpět sami. Jste-li na mně naštvaní, musíte si to vytrpět. Jestliže mi něco uděláte, obrátí se to proti vám. Když plivnete směrem k obloze, plivanec dopadne jen na vás.

Tazatel: Z čeho je vytvořen hmotný svět?

Maharadž: Hmotný svět je vytvořen z projeveného vědomí – z věčného Parabrahman, věčného Brahman, v němž tato hra neustále probíhá. V této hře jste celistvý, nevyvstává zde žádná oddělená entita. V těle je příchuť „já jsem“ a jakmile tělo odejde, odejde i tato příchuť. Máte-li problém, obracíte se ke knihám. Proč neprozkoumáte sebe sama – zjistěte, co jste. Vše, co je viděno či zakoušeno v této hře pěti elementů, je pouhá zábava, a pro tuto zábavu či pobavení je mysl velmi důležitá.

Tazatel: Co jsou Brahma, Višnu a ostatní Bohové?

Maharadž: Jsou pouhými jevy ve vědomí. Každý jev má svou délku trvání. Tato doba může trvat miliony let, ale jsou to jen jevy, a mají přidělenou dobu trvání své existence. Znalec poznání není žádným způsobem dotčen individuálními touhami, strachy atd.

Z knihy Před vědomím

Překlad: Gabriela Adámková