Zpívání bhadžanů v Praze 2021

  • od října 2021 zpívání od 18.30 - 20.30 -- cca 1x do měsíce nepravidelně
  • Místo konání: Klub MalýVelký strom - Dobrovskeho 16, Praha 7, zast. tramvaje Letenské naměstí
  • Datum nejbližšího zpívání: POZOR -- ZMĚNA TERMÍNU! (ODLOŽENO O TÝDEN) -- NA 8.10.2021
  • Program: Zpívání bhadžanů tradice Navnath Sampradája, meditace a čtení textů těchto mistrů, diskuse.
  • Sraz:  v 18:25
  • Vstupné: zdarma
  • Info: Aleš 777050958 a Martin 725219468

Další informace o bhadžanech


Nová kniha:

Átma-bódha neboli „Poznání Já“ je krátké dílo shrnující základní principy učení advaita-védánty. Tradičně bývá připisována Ádi Šankaráčárjovi (8. stol.), ale o jeho autorství se vedou spory. Jestli byl autorem skutečně Ádi Šankaráčárja nebo někdo jiný není pro nás asi až tak podstatné. Důležitý je obsah tohoto textu, kterému je i tradičně přikládána vysoká hodnota. Také Ramana Maharši přeložil tento text ze sanskrtu do tamilštiny (resp. opravil existující tamilský překlad). Překlad ze sanskrtu - David Dostal. Kniha vyšla jen v elektronické podobě a je volně ke stažení: PDF, EPUB, MOBI


proste_budte_n.jpgKniha Jsem nezrozen přeložená z anglického originálu I am Unborn vznikla z poznámek prof. Damodara Lunda během jeho návštěv Šrí Nisargadatta Maharadže v letech 1979–1980. Manželka Kamala Lund (rovněž oddaná Šrí Maharadžovi) svolila, aby je do knižní podoby upravil Vidžaj Deshpande, a to pod podmínkou, že bude kniha na internetu zdarma dostupná.


proste_budte_n.jpgKniha Prostě buďte! se skládá ze tří částí (Sebepoznání a Seberealizace; Zápisky Jean Dunn; Vědomí a Absolutno) a každá předkládá učení Šrí Nisargadatta Maharadže, které nám zprostředkovala Jeho oddaná žačka Jean Dunn. Maharadže navštívila po letech meditací strávených v Ramanášramu a účastnila se Jeho každodenních promluv až do roku 1981, kdy Maharadž opustil tělo. Vztah Jean Dunn s Maharadžem je dokonalým příkladem opravdového vztahu Gurua a žáka, který se zakládá na naprosté víře ve slova Sadgurua a touze po Pravdě. Třetí část této knihy obsahuje vrcholné promluvy Šrí Nisargadatta Maharadže, které Jean Dunn s Maharadžovym požehnáním přepsala z magnetofonových pásků a vydala knižně.
Tištěný titul je možné si objednat na e-mailech: gabinastefanikov@yahoo.com (Gabriela Adámková), alesadamek@centrum.cz (Aleš Adámek). Cena 240 Kč + poštovné.Audio/Video ukázka:

Nisargadatta Maharádž - Citáty a fotky

Články

44. Vzdát se tělesného vědomí (z knihy Amrut laja 2)

28. 5. 2021 - advaita

Siddharaméšvar Maharadž: Když je mysl nasměrována k Já, zjistí, že je všudypřítomné. Aspiranti, kteří chtějí zakusit Já, se musejí vzdát jakékoliv myšlenky na tělo a soustředit se výhradně na Já. Vědomí (připoutanost) těla musí být překonáno, pak již aspirant nemá žádné motivy či impulsy. Může nadále provádět své každodenní činnosti, jeho činy však nevykazují vědomí tělesné totožnosti. To znamená, že se přestal považovat za konatele při vykonávání tělesných činností a každodenních úkonů. Právě jako se suchý list nechá snadno odvát větrem, tak by mělo být odhozeno tělesné vědomí. Člověk by se měl vzdát závislosti na těle. Teprve pak objeví své pravé Já.

44. Vzdát se tělesného vědomí

Z promluv ke knize Eknathi Bhagwat od světce Eknatha

Zanechání chybného ztotožňování s tělem, následované nezaujatostí světským životem, byste měli dosáhnout pomocí těla, mysli a řeči. Neustálým uvědomováním Já začne chřadnout naléhavá připoutanost ke světskému životu, a tím se dostává pravá přirozenost (svarúpa) do popředí, až je nakonec realizována. Mysl se pak zbaví ega a zapomene na tělo.

Když je mysl nasměrována k Já, zjistí, že je všudypřítomné. Aspiranti, kteří chtějí zakusit Já, se musejí vzdát jakékoliv myšlenky na tělo a soustředit se výhradně na Já. Vědomí (připoutanost) těla musí být překonáno, pak již aspirant nemá žádné motivy či impulsy. Může nadále provádět své každodenní činnosti, jeho činy však nevykazují vědomí tělesné totožnosti. To znamená, že se přestal považovat za konatele při vykonávání tělesných činností a každodenních úkonů.

Právě jako se suchý list nechá snadno odvát větrem, tak by mělo být odhozeno tělesné vědomí. Člověk by se měl vzdát závislosti na těle. Teprve pak objeví své pravé Já. Můžeme sami sebe povznést a uskutečnit vlastní osvobození, ale jestliže zůstaneme zcela ponořeni výhradně do světských záležitostí, jsme to my sami, kdo je zodpovědný za svůj vlastní ubohý stav. Odkládání je běžným zvykem, kterého bychom se měli zbavit. Jestliže se člověk nechce zbavit tělesného vědomí a odkládá to stále na zítřek, neudělá to nikdy. Zítřek nikdy nepřichází. Tímto způsobem si přivodíme svou zkázu. Jestliže jste se nikdy nepokusili prozkoumat vlastní stín, uvidíte, že v momentě, kdy se o to pokusíte, váš stín zmizí. Podobným způsobem, v momentě, kdy překonáte vědomí těla, bude iluze zničena.

Džňánin chápe a zakouší, že tělo je neskutečné. Dokonce když džňánin říká ´udělal jsem toto, udělal jsem tamto´, zůstává nedotčen jakýmkoliv výsledkem, poněvadž jeho ztotožnění s tělem již neexistuje. Pochopil vše. Jeho ego je úplně zničeno, a on není již nikdy dotčen pýchou. Vědomí těla ovlivňuje lidské jednání, takže když se člověk stále víc a víc ztotožňuje s tělesným vědomím, stane se nakonec nabubřelý pýchou. Člověk by měl prozkoumat a zjistit, kolik má tělesného vědomí a kolik vědomí Já, a v jakém poměru.

25. 9. 1933

Z knihy Amrut laja 2

Překlad: Aleš Adámek