Zpívání bhadžanů v Praze 2021

  • od října 2021 zpívání od 18.30 - 20.30 -- cca 1x do měsíce nepravidelně
  • Místo konání: Klub MalýVelký strom - Dobrovskeho 16, Praha 7, zast. tramvaje Letenské naměstí
  • Datum nejbližšího zpívání: POZOR -- ZMĚNA TERMÍNU! (ODLOŽENO O TÝDEN) -- NA 8.10.2021
  • Program: Zpívání bhadžanů tradice Navnath Sampradája, meditace a čtení textů těchto mistrů, diskuse.
  • Sraz:  v 18:25
  • Vstupné: zdarma
  • Info: Aleš 777050958 a Martin 725219468

Další informace o bhadžanech


Nová kniha:

Átma-bódha neboli „Poznání Já“ je krátké dílo shrnující základní principy učení advaita-védánty. Tradičně bývá připisována Ádi Šankaráčárjovi (8. stol.), ale o jeho autorství se vedou spory. Jestli byl autorem skutečně Ádi Šankaráčárja nebo někdo jiný není pro nás asi až tak podstatné. Důležitý je obsah tohoto textu, kterému je i tradičně přikládána vysoká hodnota. Také Ramana Maharši přeložil tento text ze sanskrtu do tamilštiny (resp. opravil existující tamilský překlad). Překlad ze sanskrtu - David Dostal. Kniha vyšla jen v elektronické podobě a je volně ke stažení: PDF, EPUB, MOBI


proste_budte_n.jpgKniha Jsem nezrozen přeložená z anglického originálu I am Unborn vznikla z poznámek prof. Damodara Lunda během jeho návštěv Šrí Nisargadatta Maharadže v letech 1979–1980. Manželka Kamala Lund (rovněž oddaná Šrí Maharadžovi) svolila, aby je do knižní podoby upravil Vidžaj Deshpande, a to pod podmínkou, že bude kniha na internetu zdarma dostupná.


proste_budte_n.jpgKniha Prostě buďte! se skládá ze tří částí (Sebepoznání a Seberealizace; Zápisky Jean Dunn; Vědomí a Absolutno) a každá předkládá učení Šrí Nisargadatta Maharadže, které nám zprostředkovala Jeho oddaná žačka Jean Dunn. Maharadže navštívila po letech meditací strávených v Ramanášramu a účastnila se Jeho každodenních promluv až do roku 1981, kdy Maharadž opustil tělo. Vztah Jean Dunn s Maharadžem je dokonalým příkladem opravdového vztahu Gurua a žáka, který se zakládá na naprosté víře ve slova Sadgurua a touze po Pravdě. Třetí část této knihy obsahuje vrcholné promluvy Šrí Nisargadatta Maharadže, které Jean Dunn s Maharadžovym požehnáním přepsala z magnetofonových pásků a vydala knižně.
Tištěný titul je možné si objednat na e-mailech: gabinastefanikov@yahoo.com (Gabriela Adámková), alesadamek@centrum.cz (Aleš Adámek). Cena 240 Kč + poštovné.Audio/Video ukázka:

Nisargadatta Maharádž - Citáty a fotky

Články

43. Přirozenost mysli (z knihy Amrut laja 2)

21. 5. 2021 - advaita

Siddharaméšvar Maharadž: Pán Ráma řekl svému Guruovi, světci Vasištovi, že světský život se stal jeho srdci nepřiměřeně blízký. Třebaže věděl, že by k němu neměl být připoután, stal se závislý na iluzi, protože láska k ní ho k tomu přinutila. Jak je pak možné  s jistotou překonat závislost na světském životě, jestliže láska k iluzi přitáhla myšlenky (čitta) Rámy k strádání jako magnet? Jakým způsobem lze zničit iluzi?

43. Přirozenost mysli

Z promluv ke knize Jóga Vasišta

Pán Ráma řekl svému Guruovi, světci Vasištovi, že světský život se stal jeho srdci nepřiměřeně blízký. Třebaže věděl, že by k němu neměl být připoután, stal se závislý na iluzi, protože láska k ní ho k tomu přinutila. Jak je pak možné  s jistotou překonat závislost na světském životě, jestliže láska k iluzi přitáhla myšlenky (čitta) Rámy k strádání jako magnet? Jakým způsobem lze zničit iluzi?

Je to samotná mysl, která je příčinou klamu. ´Mysl´ znamená říkat něco, tedy je to vyvstání či uplatnění myšlenky. Začne-li fungovat mysl, světský život s tím počne, a jakmile je mysl rozpuštěna, světský život skončí. Když mysl vyvstane, je vaše pravá přirozenost (svarúpa) zapomenuta. Rozpuštění mysli značí připomínání si své pravé přirozenosti. Individualita (džíva) vstoupila do cyklu 8,4 milionů zrodů, protože zapomněla na svou ´pravou přirozenost´. Čím víc v sobě vyvinete odpor k obyčejné světské existenci, tím těsněji se dostáváte ke své ´pravé přirozenosti´. Stejně jako dospělí lidé pokládají hrátky hrajících si dětí, při nichž se chlubí z vedoucího postavení, za nedůležité, tak i Džňáninové považují světský život za bezvýznamný a nepřikládají mu sebemenší důležitost. Pokud se chcete vymotat ze sítě iluze, pak máte v případě, jste-li podněcováni silnou touhou to učinit, k dispozici mnoho způsobů, jak se osvobodit ze světského života.

Mysl nezkrotně těká ve společenství tužeb. I když někdy mysl dojde ke zklidnění, žádosti ji opět vyburcují. Jak žádost vyburcuje poklidnou mysl? Co je to vlastně žádost? Paměť všeho, co bylo v minulosti vykonáno, vyslechnuto, viděno, či prožito, s přáním to opět zakusit, je žádost. Mysl je definována jako paměť této žádosti. Životní síla (prána), v kombinaci s žádostmi, dodává mysli její neustálou proměnlivost, vrtkavý rys. Žádostí byste se měli vzdát, neboť objekty se zdají být drahocenné právě kvůli nim. Žádosti se rozvíjejí v důsledku předchozího vlivu. Potěšení, které člověk nalezne při naplnění žádostí, je radost, vyvozená z objektů. Žádosti udržují (ochraňují) požitek z materiálního světa. Přítomnost žádostí objasňuje naši lásku ke světu a poskytuje životaschopnost (vitalitu) mysli.

25. 9. 1933

Z knihy Amrut laja 2

Překlad: Aleš Adámek