Zpívání bhadžanů v Praze - do srpna 2020

  • od srpna 2020 do prosince 2020 zpívání od 18h - 20h.
  • Místo konání: Klub MalýVelký strom - Dobrovskeho 16, Praha 7, zast. tramvaje Letenské naměstí

    Datum akce: Nejbližší zpívání v Praze - bude upřesněno od 18.00 do 20.00 h.

    Program: Zpívání bhadžanů tradice Navnath Samradája, meditace a čtení textů těchto mistrů, diskuse.

  • Sraz:  v 17:55 .h
2020      

bude upřesněno -

MalýVelký strom, Praha

     

Info: Aleš 777050958 a Martin 725219468

Další informace o bhadžanech


Nová kniha:

proste_budte_n.jpgKniha Jsem nezrozen přeložená z anglického originálu I am Unborn vznikla z poznámek prof. Damodara Lunda během jeho návštěv Šrí Nisargadatta Maharadže v letech 1979–1980. Manželka Kamala Lund (rovněž oddaná Šrí Maharadžovi) svolila, aby je do knižní podoby upravil Vidžaj Deshpande, a to pod podmínkou, že bude kniha na internetu zdarma dostupná.


proste_budte_n.jpgKniha Prostě buďte! se skládá ze tří částí (Sebepoznání a Seberealizace; Zápisky Jean Dunn; Vědomí a Absolutno) a každá předkládá učení Šrí Nisargadatta Maharadže, které nám zprostředkovala Jeho oddaná žačka Jean Dunn. Maharadže navštívila po letech meditací strávených v Ramanášramu a účastnila se Jeho každodenních promluv až do roku 1981, kdy Maharadž opustil tělo. Vztah Jean Dunn s Maharadžem je dokonalým příkladem opravdového vztahu Gurua a žáka, který se zakládá na naprosté víře ve slova Sadgurua a touze po Pravdě. Třetí část této knihy obsahuje vrcholné promluvy Šrí Nisargadatta Maharadže, které Jean Dunn s Maharadžovym požehnáním přepsala z magnetofonových pásků a vydala knižně.
Tištěný titul je možné si objednat na e-mailech: gabinastefanikov@yahoo.com (Gabriela Adámková), alesadamek@centrum.cz (Aleš Adámek). Cena 240 Kč + poštovné.Audio/Video ukázka:

Nisargadatta Maharádž - Citáty a fotky

Články

36. Poznání ´Já jsem Brahman´ (z knihy Amrut laja 2)

Dnes - advaita

Siddharaméšhvar Maharadž: Poznání je tudíž lehce dosažitelné v případě, když je Mistr považován za Paramátman a náležitě uctíván. Ten, kdo uctívá Mistra a vede svůj život v souladu s pochopením, že Paramátman existuje v každém, může být nazýván ´džňáninem´. Právě jako zmizí tma ve chvíli, když držíte v ruce zapálenou pochodeň, tak zmizí i iluze, náklonnost, ego a koncept ´já jsem tělo´, když uctíváte Mistra. Měli byste uctívat Mistra s ryzím pocitem. Pokládejte Mistra za Paramátman. Já, přítomné ve všem a udělující všem radost, by mělo být uctíváno vzdáním se ega, připoutanosti a iluze. Já je nejlépe uctíváno tím, že uctíváte Mistra. Jestliže chcete zpívat, zpívejte oslavné písně na oslavu světce. Jestliže chcete cestovat, navštivte města světce. Uctívejte klaněním se a spuštěním hlavy dolů, k nohám světce. Zbavte se prašivého ega odevzdáním se Mistrovi.

36. Poznání ´Já jsem Brahman´

Představa ´ještě jsem nebyl obdarován poznáním´ je kořenem všech pochybností, a měla by být vytržena. Právě z tohoto semene pochybností všechno to trápení vyrůstá na povrch. V důsledku této pochybnosti jste štvanci, pronásledovanými zrozením a smrtí. Navíc je tím živena smyslnost, zlost, atd. jako následek vašeho pátrání po štěstí ve světě. Toto semeno pochybnosti by mělo být zničeno jednou ranou zářné zbraně Sebe-poznání, získané od Mistra.

Význam ´Sóham´ by měl být do detailu prostudován. Slovo ´Aham´ znamená ´Já jsem´, ´Koham´ značí ´Kdo jsem Já?´ a ´Sóham´ znamená ´Já jsem On´. Najít přístřeší (úkryt) ve svém vlastním Já znamená pochopit význam otázky ´Kdo jsem Já?´ To samotné je úkryt, tudíž ukryjte se ve významu otázky ´Kdo jsem já?´ Poznání Brahman je pochopení poznání ´Já jsem Brahman´.  ´Já jsem Já, Brahman´ (ÁtmaBrahman). Pouhé ústní opakování této věty se nazývá slovní poznání, jenže to je k ničemu. Ego nelze odstranit pouhým vyslovováním či přemýšlením, že Já je přítomné v každém. Ego, neboli pýcha, nás trýzní skrytě a nemůže být tak snadno překonáno. Není možné přeměnit se v Brahman pouze pomocí slov. Avšak v případě, když důkladně pochopíte Poznání ´Já jsem Brahman a jen já jsem přítomný v každém a ve všem´, a převedete to do praxe, pak nebude možné nalézt jedinou stopu ´pýchy´.

Není tu nic než Paramátman. Měli byste to praktikovat v klidu a být přitom naplněni spokojenou náladou, aby tím došlo k vyhlazení ego. Kdo toto praktikuje, stává se hoden uctívání. Mistr je Parabrahman a ego může být vyhlazeno naprostým odevzdáním se Mistrovi. ´Ananja´ znamená výhradní, jedinečné (intimní, osobité), tedy něco, co nepřipouští žádný další pocit. Víte-li, že Mistr je Parabrahman, pak byste se měli vzdát ega a zcela se Mu odevzdat. Ti, kdo jsou inspirováni tímto pocitem a chovají se podle toho, získají snadno Poznání.

Poznání je tudíž lehce dosažitelné v případě, když je Mistr považován za Paramátman a náležitě uctíván. Ten, kdo uctívá Mistra a vede svůj život v souladu s pochopením, že Paramátman existuje v každém, může být nazýván ´džňáninem´. Právě jako zmizí tma ve chvíli, když držíte v ruce zapálenou pochodeň, tak zmizí i iluze, náklonnost, ego a koncept ´já jsem tělo´, když uctíváte Mistra. Měli byste uctívat Mistra s ryzím pocitem. Pokládejte Mistra za Paramátman. Já, přítomné ve všem a udělující všem radost, by mělo být uctíváno vzdáním se ega, připoutanosti a iluze. Já je nejlépe uctíváno tím, že uctíváte Mistra.

Jestliže chcete zpívat, zpívejte oslavné písně na oslavu světce. Jestliže chcete cestovat, navštivte města světce. Uctívejte klaněním se a spuštěním hlavy dolů, k nohám světce. Zbavte se prašivého ega odevzdáním se Mistrovi.

29. 6. 1933

Z knihy Amrut laja 2

Překlad: Aleš Adámek