Zpívání bhadžanů v Praze - do srpna 2020

  • od srpna 2020 do prosince 2020 zpívání od 18h - 20h.
  • Místo konání: Klub MalýVelký strom - Dobrovskeho 16, Praha 7, zast. tramvaje Letenské naměstí

    Datum akce: Nejbližší zpívání v Praze - bude upřesněno od 18.00 do 20.00 h.

    Program: Zpívání bhadžanů tradice Navnath Samradája, meditace a čtení textů těchto mistrů, diskuse.

  • Sraz:  v 17:55 .h
2020      

bude upřesněno -

MalýVelký strom, Praha

     

Info: Aleš 777050958 a Martin 725219468

Další informace o bhadžanech


Nová kniha:

proste_budte_n.jpgKniha Jsem nezrozen přeložená z anglického originálu I am Unborn vznikla z poznámek prof. Damodara Lunda během jeho návštěv Šrí Nisargadatta Maharadže v letech 1979–1980. Manželka Kamala Lund (rovněž oddaná Šrí Maharadžovi) svolila, aby je do knižní podoby upravil Vidžaj Deshpande, a to pod podmínkou, že bude kniha na internetu zdarma dostupná.


proste_budte_n.jpgKniha Prostě buďte! se skládá ze tří částí (Sebepoznání a Seberealizace; Zápisky Jean Dunn; Vědomí a Absolutno) a každá předkládá učení Šrí Nisargadatta Maharadže, které nám zprostředkovala Jeho oddaná žačka Jean Dunn. Maharadže navštívila po letech meditací strávených v Ramanášramu a účastnila se Jeho každodenních promluv až do roku 1981, kdy Maharadž opustil tělo. Vztah Jean Dunn s Maharadžem je dokonalým příkladem opravdového vztahu Gurua a žáka, který se zakládá na naprosté víře ve slova Sadgurua a touze po Pravdě. Třetí část této knihy obsahuje vrcholné promluvy Šrí Nisargadatta Maharadže, které Jean Dunn s Maharadžovym požehnáním přepsala z magnetofonových pásků a vydala knižně.
Tištěný titul je možné si objednat na e-mailech: gabinastefanikov@yahoo.com (Gabriela Adámková), alesadamek@centrum.cz (Aleš Adámek). Cena 240 Kč + poštovné.Audio/Video ukázka:

Nisargadatta Maharádž - Citáty a fotky

Články

35. Já je skutečné ´Já´ (z knihy Amrut laja 2)

26. 3. 2021 - advaita

Siddharaméšhvar Maharadž: Mezi nejdůležitější vlastnosti správného žáka patří víra v Mistra a odpoutanost. Co je odpoutaností myšleno? Odpoutanost značí být si vědom faktu, že tu není nic tak cenné k dosažení jako právě Já. Nepřítomnost touhy způsobuje získání poznání. Obojí dohromady, tedy odpoutanost spolu s nepřítomností žádostí, vám pomůže získat bohatství Poznání. ´Já jsem Brahman´ (Ahambrahmasmi) je pravá věda a poznání Já je jediná pravda. Nic v něm není založené na emocích. To, že nejsme tělo, je jasná skutečnost. Stejně jako je vlastník domu nesporně oddělen od domu a může do něho volně vstupovat a pak z něho vystupovat, tak je i Já oddělené od těla. Jednoho dne odložíme toto tělo a opustíme ho. Z tohoto místa můžeme vyvodit, že tělo a vlastník těla jsou zcela odděleni. Když někdo řekne: ´toto tělo je moje´, dokáže tím, že Já je oddělené od těla.

35. Já je skutečné ´Já´

Já je odloučené od jakéhokoliv činu, přesto žádný čin nemůže být uskutečněn bez Já. Je to Já (Átman), jež oživuje všechny orgány, přesto je daleko nad činností těla, nebo projevu jako takového (Prakriti). Každý smysl působí výhradně jen ve své konkrétní oblasti, avšak Já převyšuje vše a funguje ve všech oblastech. Dokonce i nevědomost samotná je pouze čiré vědomí. Nazývá se to nevědomost pouze z toho důvodu, že pravá forma poznání, či vědomí, není známá. Já je zcela netečné k práci těla (Prakriti, projev). Je to ´osvětlovatel´ stavu těla a ´dohlížitel´ nad atributy a orgány, s ním spojenými. Pouta či vazby s objektivním poznáním jsou pouta ´neexistence´.

Mezi nejdůležitější vlastnosti správného žáka patří víra v Mistra a odpoutanost. Co je odpoutaností myšleno? Odpoutanost značí být si vědom faktu, že tu není nic tak cenné k dosažení jako právě Já. Nepřítomnost touhy způsobuje získání poznání. Obojí dohromady, tedy odpoutanost spolu s nepřítomností žádostí, vám pomůže získat bohatství Poznání.

´Já jsem Brahman´ (Ahambrahmasmi) je pravá věda a poznání Já je jediná pravda. Nic v něm není založené na emocích. To, že nejsme tělo, je jasná skutečnost. Stejně jako je vlastník domu nesporně oddělen od domu a může do něho volně vstupovat a pak z něho vystupovat, tak je i Já oddělené od těla. Jednoho dne odložíme toto tělo a opustíme ho. Z tohoto místa můžeme vyvodit, že tělo a vlastník těla jsou zcela odděleni. Když někdo řekne: ´toto tělo je moje´, dokáže tím, že Já je oddělené od těla.

Kdo tedy potom sídlí v těle? ´Ty´. Ten, koho oslovuješ jako ´sebe´, jsi ´ty´. Ten, kdo je nazýván ´já´, je ´já´. Ani jeden ze všech tělesných orgánů není nazýván ´já´. ´Já´, které sídlí v těle, je skutečné ´Já´. Jakmile je vše odstraněno, nezůstává tu nic. Potom je dokonce i toto nic, což je nevědomost (kauzální tělo), opuštěno, avšak ten, kdo říká ´nic tu nezůstalo´ tu stále zůstává. To, co zůstává, když zde nic nezbylo, je Já. Já nelze nikdy odstranit. Ty jsi Já. ´Tatvamasi´ značí ´Ty jsi On´, ´Ty jsi To´.

Hrubé tělo není skutečné ´já´. Skutečné ´Já´ je uvědomění, neboli ´Ahambrahmasmi´, ´Já jsem Brahman´. ´Tatvamasi´ čili ´Já jsem To´ je zbraň, kterou ti udělil mistr. Světec Vasištha (Mistr Pána Rámy) jednou řekl Rámovi: „Dělej si co chceš, ale nesmazatelně si vryj do mysli, že nejsi tělo, ale Brahman.´ Jsme ryzí, vždy svobodné Paramátman, přesto nazýváme tuto hromadu masa a kostí, která je konatelem všech těch činností, za ´Já´. Jak je to zarážející! Ten, kdo drží zbraň ´Tatvamasi´ a je dobře obeznámen s ´Ahambrahmasmi´, je jeden a tentýž. Myšlení používané tímto způsobem, vyhladí pýchu spojenou s tělem.

V nevědomosti se člověk drží přesvědčení ´já jsem tělo´. Vzdejte se ho. Opusťte ho. Je to právě toto chybné přesvědčení, které připravuje půdu pro všechny pochybnosti. Jelikož jsme tím ovlivněni, zůstáváme neteční k faktu, že jsme Já (Šiva) a začneme věřit, že jsme individualita (džíva). Tato víra podněcuje žádostivost a zlost (vedlejší produkt vnějšího hledání štěstí). Kvůli této víře je individualita pronásledována špatnými myšlenkami a představami zrození a smrti. Je to původce (matka) všech pohrom, a ´náklonnost´ je její dcera. Tato víra a vše, co jí doprovází, musí být svrženo zápalem (tlakem), vyšlým ze zbraně ´Já jsem Brahman´.

Shrneme-li to, pak trojice názorů ´já jsem tělo´ (1), její dcera ´náklonnost´ (2) spolu s ´iluzí´ (3), ovládající ´náklonnost´, by měly být zničeny pomocí poznání.

28. 6. 1933

Z knihy Amrut laja 2

Překlad: Aleš Adámek