Zpívání bhadžanů v Praze - do srpna 2020

  • od srpna 2020 do prosince 2020 zpívání od 18h - 20h.
  • Místo konání: Klub MalýVelký strom - Dobrovskeho 16, Praha 7, zast. tramvaje Letenské naměstí

    Datum akce: Nejbližší zpívání v Praze - bude upřesněno od 18.00 do 20.00 h.

    Program: Zpívání bhadžanů tradice Navnath Samradája, meditace a čtení textů těchto mistrů, diskuse.

  • Sraz:  v 17:55 .h
2020      

bude upřesněno -

MalýVelký strom, Praha

     

Info: Aleš 777050958 a Martin 725219468

Další informace o bhadžanech


Nová kniha:

proste_budte_n.jpgKniha Jsem nezrozen přeložená z anglického originálu I am Unborn vznikla z poznámek prof. Damodara Lunda během jeho návštěv Šrí Nisargadatta Maharadže v letech 1979–1980. Manželka Kamala Lund (rovněž oddaná Šrí Maharadžovi) svolila, aby je do knižní podoby upravil Vidžaj Deshpande, a to pod podmínkou, že bude kniha na internetu zdarma dostupná.


proste_budte_n.jpgKniha Prostě buďte! se skládá ze tří částí (Sebepoznání a Seberealizace; Zápisky Jean Dunn; Vědomí a Absolutno) a každá předkládá učení Šrí Nisargadatta Maharadže, které nám zprostředkovala Jeho oddaná žačka Jean Dunn. Maharadže navštívila po letech meditací strávených v Ramanášramu a účastnila se Jeho každodenních promluv až do roku 1981, kdy Maharadž opustil tělo. Vztah Jean Dunn s Maharadžem je dokonalým příkladem opravdového vztahu Gurua a žáka, který se zakládá na naprosté víře ve slova Sadgurua a touze po Pravdě. Třetí část této knihy obsahuje vrcholné promluvy Šrí Nisargadatta Maharadže, které Jean Dunn s Maharadžovym požehnáním přepsala z magnetofonových pásků a vydala knižně.
Tištěný titul je možné si objednat na e-mailech: gabinastefanikov@yahoo.com (Gabriela Adámková), alesadamek@centrum.cz (Aleš Adámek). Cena 240 Kč + poštovné.Audio/Video ukázka:

Nisargadatta Maharádž - Citáty a fotky

Články

17. března 1981 – To, co vidíme, je projevený svět, který se jeví v této špetce vědomí (z knihy Před vědomím)

23. 3. 2021 - advaita

nisargadatta_bidi.jpgMaharadž: Váš skutečný stav zde byl, před vznikem těla a vědomí, je tu nyní a bude zde i poté, co tělo a vědomí odejde. Někdo možná to, co říkám, zpochybní. Já jsem nikdy neměl pochybnost o tom, co jste nebo kdo jste, protože jsem pochopil svůj pravý stav – to, co jsem, a díky tomu vím, co jste vy.

17. března 1981

Tazatel: Co míní Maharadž pojmem Linga-deha?

Maharadž: Je to semeno, chemická sloučenina, produkt pěti elementárních výtažků, které vytváří a udržují vědomí „já jsem“. Stejně jako semínko stromu i toto semínko v sobě skrytě obsahuje celé budoucí projevení a vyjádření stromu, který ze semínka vyraší. Vezměte si inkoustové pero a na papír z něj stříkněte trochu inkoustu, tato kapka je Linga-deha. Kapka je momentem početí; jejím vyjádřením je stav bez myšlenek, podobný prostoru, ve stavu vědění. Je to kvalita vědění podobná prostoru. Není zde žádný koncept, ale její vyjádření je fyzické, hmatatelné. Pouze si představte – je nesmírně malá (Linga-deha), ale jejím vyjádřením je nekonečný projev. Cizinci tomu porozumí, když však přijdou Indové, naslouchají těmto promluvám, ale jsou pořád připoutáni ke všem svým příbuzným. Když uctíváte svého Gurua na úrovni Linga-deha, jste vyjádřením Gurua v mnoha způsobech. Zažijete na této úrovni spousty věcí, ale vše to bude vycházet pouze z vás, z vaší lásky a oddanosti ke Guruovi, a nakonec, jakmile dozrajete, všechna tato vyjádření splynou s vámi. To je velmi důležité, jedná se o dovršení oddanosti, neboli Saguna bhakti. Tato malá kapka Linga-deha a poznání „já jsem“ je jedno a totéž. To, co vidíme, je projevený svět, který se jeví v této špetce vědomí. Jako je sladkost přirozeností cukru, stejně tak je tato špetka vědomí přirozeností kapky Linga-deha. Rodiče, kteří jsou zdrojem Linga-dehy, jsou pouze záminkou pro připravení toho, co bylo zplozeno. Váš skutečný stav zde byl, před vznikem těla a vědomí, je tu nyní a bude zde i poté, co tělo a vědomí odejde. Někdo možná to, co říkám, zpochybní. Já jsem nikdy neměl pochybnost o tom, co jste nebo kdo jste, protože jsem pochopil svůj pravý stav – to, co jsem, a díky tomu vím, co jste vy. Někteří budou toto světlo šířit, ale budou to cizinci, ne Indové. A v pozdějších dobách se lidé budou ptát: „Byl zde opravdu někdo takový, kdo vysvětloval poznání takovým způsobem?“

Z knihy Před vědomím

Překlad: Gabriela Adámková