Zpívání bhadžanů v Praze - do srpna 2020

  • od srpna 2020 do prosince 2020 zpívání od 18h - 20h.
  • Místo konání: Klub MalýVelký strom - Dobrovskeho 16, Praha 7, zast. tramvaje Letenské naměstí

    Datum akce: Nejbližší zpívání v Praze - bude upřesněno od 18.00 do 20.00 h.

    Program: Zpívání bhadžanů tradice Navnath Samradája, meditace a čtení textů těchto mistrů, diskuse.

  • Sraz:  v 17:55 .h
2020      

bude upřesněno -

MalýVelký strom, Praha

     

Info: Aleš 777050958 a Martin 725219468

Další informace o bhadžanech


Nová kniha:

proste_budte_n.jpgKniha Jsem nezrozen přeložená z anglického originálu I am Unborn vznikla z poznámek prof. Damodara Lunda během jeho návštěv Šrí Nisargadatta Maharadže v letech 1979–1980. Manželka Kamala Lund (rovněž oddaná Šrí Maharadžovi) svolila, aby je do knižní podoby upravil Vidžaj Deshpande, a to pod podmínkou, že bude kniha na internetu zdarma dostupná.


proste_budte_n.jpgKniha Prostě buďte! se skládá ze tří částí (Sebepoznání a Seberealizace; Zápisky Jean Dunn; Vědomí a Absolutno) a každá předkládá učení Šrí Nisargadatta Maharadže, které nám zprostředkovala Jeho oddaná žačka Jean Dunn. Maharadže navštívila po letech meditací strávených v Ramanášramu a účastnila se Jeho každodenních promluv až do roku 1981, kdy Maharadž opustil tělo. Vztah Jean Dunn s Maharadžem je dokonalým příkladem opravdového vztahu Gurua a žáka, který se zakládá na naprosté víře ve slova Sadgurua a touze po Pravdě. Třetí část této knihy obsahuje vrcholné promluvy Šrí Nisargadatta Maharadže, které Jean Dunn s Maharadžovym požehnáním přepsala z magnetofonových pásků a vydala knižně.
Tištěný titul je možné si objednat na e-mailech: gabinastefanikov@yahoo.com (Gabriela Adámková), alesadamek@centrum.cz (Aleš Adámek). Cena 240 Kč + poštovné.Audio/Video ukázka:

Nisargadatta Maharádž - Citáty a fotky

Články

32. Zřeknutí se pocitu ´já´ a ´moje´ (z knihy Amrut laja 2)

5. 3. 2021 - advaita

Siddharaméšvar Maharadž: Ten, kdo se stal dobře obeznámeným s ´Poznáním Brahman´, ale dosud se nezbavil zvyku dělat rozdíly, si musí uvědomit, že jeho činy jsou bezvýsledné a veškeré jeho poznání je k ničemu. Ten, kdo nepřekonal pýchu, se sice může jevit přítomen v bdělém stavu, avšak ve skutečnosti je tvrdě spící v nevědomosti. Každý se snaží nadouvat se pýchou. Nikdo se ani nepokusí se jí zbavit. Ten, kdo je nadutý pýchou, blouzní jako šílenec, a podobá se pomatenci, jenž křičí a blouzní po požití semen z omamné rostliny datura.

32. Zřeknutí se pocitu ´já´ a ´moje´

Všichni lidé vyvodili rozdílnosti typu ´já jsem oddělená bytost´, či ´ty existuješ odděleně´ nebo ´svět existuje odděleně ode mne´ a pevně je zastávají. Tyto rozdíly pokračují dál z toho důvodu, že není snadné se pustit pocitu, na kterém jsou založeny. Co je vůbec rozlišování? Říkáme, že tu je Já, jež existuje v každém, a přesto nadále děláme rozdíly. Tomu se říká rozlišování a je třeba si uvědomit, že existuje výhradně v mysli.

Bdělý stav je tak nazván proto, že atributy či kvality jsou v něm probuzeny či zažehnuty. Právě tomuto se říká svět, neboť celý svět se otáčí kolem atributů. Zřekněte se všech předchozích tradic a dřívějších cvičení, čímž rozdrtíte ego, zrozené právě z nich. Pouze pak je bdělý stav zničen.

To, co se stane dle našeho přání, je označeno za dobré a to, co s ním není v souladu, je označeno za špatné. Dobré a špatné jsou pouze koncepty. Abyste vykořenili ego, musíte získat na pomoc intelekt, a věnovat vše nohám Mistra. Odevzdejte sebe spolu s tělem, myslí a majetkem k Mistrovým nohám. Když přestane existovat ´já´, otázka ´moje´ nevyvstane. Pokud tvrdíme, že toto vše je mé, pak tělesné vědomí přichází do popředí. Pokud se na čas zastavíme a odpočineme si v hospodě, bude se nám zde honit hlavou pocit pýchy z vlastnění této hospody? Ne, nikdy, neboť víme, že to není ´moje hospoda´ a ´že jsem zde jen jako host´. Měli byste se chovat podobným způsobem, pokud jde o tělo a o váš každodenní život.

´Já´, tedy ego a ´moje´ (připoutanost) jsou dva démoni, kteří nás pronásledují v tomto světě. Překryly skutečné Já. Ten, kdo se osvobodil ze spárů ega (´já´) a připoutanosti (´moje´), je opravdu šťastný. Abyste toho dosáhli, měli byste se chovat tak, jakoby Sadguru byl vlastníkem všeho. Je velice obtížné se vzdát ega (´já´) a připoutanosti (´moje´). To si žádá obrovské úsilí. Vzdáte-li se toho, budete cítit a říkat, že ´jste všude, ve všem´. Jednáte-li tímto způsobem, vzdali jste se připoutanosti k tělu. Jestliže to nedokážete udělat, pak byste měli vše odevzdat Mistrovi. Mělo by být jasně pochopeno, že ten, kdo má sklony k rozlišování, není vskutku oddán svému Mistrovi, nebo spíše se dá říci, že dosud nezískal Poznání.

Ten, kdo se stal dobře obeznámeným s ´Poznáním Brahman´, ale dosud se nezbavil zvyku dělat rozdíly, si musí uvědomit, že jeho činy jsou bezvýsledné a veškeré jeho poznání je k ničemu. Ten, kdo nepřekonal pýchu, se sice může jevit přítomen v bdělém stavu, avšak ve skutečnosti je tvrdě spící v nevědomosti. Každý se snaží nadouvat se pýchou. Nikdo se ani nepokusí se jí zbavit. Ten, kdo je nadutý pýchou, blouzní jako šílenec, a podobá se pomatenci, jenž křičí a blouzní po požití semen z omamné rostliny datura.

Kdo se nevzdá zvyku vytvářet rozdíly, nezíská pravý prospěch z Véd a dalších písem. Měli byste pečlivě zvážit, do jaké míry jste uspěli ve vzdání se pýchy a zamezení tělesného vědomí. Nemůžete získat Nejzazší Pravdu dřív, než se vzdáte svého zvyku rozlišování. Plná víra v Mistra vám pomůže rozlomit pouta a vazby, které vyvstaly důsledkem pýchy. Pouze když se odevzdáte k nohám Mistra, budete požehnáni jeho milostí, neboli pravým pochopením, a je to právě toto pochopení, které vám pomůže vzdát se pýchy. Naprostá oddanost k Mistrovi vás dostane na správnou stezku. Hlavně je třeba pochopit, že vytváření rozdílů spolu s pýchou je možné zcela odstranit pouze tehdy, když se zcela odevzdáte Mistrovi. Klaním se Mistrovi, který je plně realizovaný; ´Óm Namah Siddham.´

25. 6. 1933

Z knihy Amrut laja 2

Překlad: Aleš Adámek