Zpívání bhadžanů v Praze - do srpna 2020

  • od srpna 2020 do prosince 2020 zpívání od 18h - 20h.
  • Místo konání: Klub MalýVelký strom - Dobrovskeho 16, Praha 7, zast. tramvaje Letenské naměstí

    Datum akce: Nejbližší zpívání v Praze - bude upřesněno od 18.00 do 20.00 h.

    Program: Zpívání bhadžanů tradice Navnath Samradája, meditace a čtení textů těchto mistrů, diskuse.

  • Sraz:  v 17:55 .h
2020      

bude upřesněno -

MalýVelký strom, Praha

     

Info: Aleš 777050958 a Martin 725219468

Další informace o bhadžanech


Nová kniha:

proste_budte_n.jpgKniha Jsem nezrozen přeložená z anglického originálu I am Unborn vznikla z poznámek prof. Damodara Lunda během jeho návštěv Šrí Nisargadatta Maharadže v letech 1979–1980. Manželka Kamala Lund (rovněž oddaná Šrí Maharadžovi) svolila, aby je do knižní podoby upravil Vidžaj Deshpande, a to pod podmínkou, že bude kniha na internetu zdarma dostupná.


proste_budte_n.jpgKniha Prostě buďte! se skládá ze tří částí (Sebepoznání a Seberealizace; Zápisky Jean Dunn; Vědomí a Absolutno) a každá předkládá učení Šrí Nisargadatta Maharadže, které nám zprostředkovala Jeho oddaná žačka Jean Dunn. Maharadže navštívila po letech meditací strávených v Ramanášramu a účastnila se Jeho každodenních promluv až do roku 1981, kdy Maharadž opustil tělo. Vztah Jean Dunn s Maharadžem je dokonalým příkladem opravdového vztahu Gurua a žáka, který se zakládá na naprosté víře ve slova Sadgurua a touze po Pravdě. Třetí část této knihy obsahuje vrcholné promluvy Šrí Nisargadatta Maharadže, které Jean Dunn s Maharadžovym požehnáním přepsala z magnetofonových pásků a vydala knižně.
Tištěný titul je možné si objednat na e-mailech: gabinastefanikov@yahoo.com (Gabriela Adámková), alesadamek@centrum.cz (Aleš Adámek). Cena 240 Kč + poštovné.Audio/Video ukázka:

Nisargadatta Maharádž - Citáty a fotky

Články

16. března 1981 – Tento pocit přítomnosti je výmysl, je to jako sen (z knihy Před vědomím)

9. 3. 2021 - advaita

Maharadž:Ve stavu, který tu byl před vědomím, neexistoval žádný dotaz „Kdo jsem já?“, protože tu nebyl nikdo, kdo by chtěl znát odpověď. Tato otázka vzniká pouze ve vědomí; ve vědomí je vše jen pouhým konceptem, a tudíž musí být chybné. Proč sem přichází z mnoha milionů lidí jen někteří? Evidentně je to tehdy, když ve vědomí nastane toto dotazování, které je sem přivede.

16. března 1981

Maharadž: I u největších světců je vždy nějaká pochybnost o čirosti „já jsem“, a toto zkoumání, co jsem, musí být rozebráno dopodrobna na všech úrovních. Důležitost a význam dotazování je v tom, že kromě vás vám na to nikdo odpovědět nemůže. Každý, jakožto „Já“, musí zjistit, co toto „Já“ je. Popíšeme-li vědomí tím nejobyčejnějším způsobem, můžeme říci, že je jemné jako prostor. Při dozrání je vaše vědomí Bohem. Původní stav, který je tu před vědomím, nelze popsat. Jím můžete pouze být. Neustále opakuji, že cokoliv, co si člověk vyslechne, nakonec neznamená nic. Protože cokoliv jsem, je přesně to, co jste vy. Každá činnost, kterou děláte, závisí na jisté představě, jakou o sobě máte, a tato představa zde zůstává pouze do té doby, dokud je tu vědomí. Je toto jasně pochopeno? Lidé sem přichází s množstvím konceptů. Nastavuji před ně zrcadlo toho, co jsou jako jev a oni posléze pochopí, že jako jev nejsou ničím, a když vědomí odejde, dosáhnou svého původního stavu – který tu byl před vyvstáním tělesného vědomí. V tomto původním stavu nebylo žádné prožívání a i nyní je každý váš prožitek, který si myslíte, že máte, pouhý koncept. Ve stavu, který tu byl před vědomím, neexistoval žádný dotaz „Kdo jsem já?“, protože tu nebyl nikdo, kdo by chtěl znát odpověď. Tato otázka vzniká pouze ve vědomí; ve vědomí je vše jen pouhým konceptem, a tudíž musí být chybné. Proč sem přichází z mnoha milionů lidí jen někteří? Evidentně je to tehdy, když ve vědomí nastane toto dotazování, které je sem přivede.

Tazatel: Je „já jsem“ koncept anebo jediná skutečnost?

Maharadž: „Já jsem“ je pouhých pár písmen. Byl někdo schopen udržet si v kapse „já jsem“ napořád?

Tazatel: Já jsem – ale beze slov?

Maharadž: Ano. Kdyby někdo pocítil, že „já jsem“ má poznání, staral by se o to, aby se jím stal? Ne, řekl by: „Nechci toto vědomí.“

Tazatel: Rozumím.

Maharadž: Vy jste neskutečný – víte, že jste – to je také neskutečné. Tento pocit přítomnosti je výmysl, je to jako sen.

Tazatel: Jak může být „já jsem“ zdrojem utrpení?

Maharadž: Snažte se zjistit, kdy tento koncept štěstí a neštěstí vyvstal.

Nebyl zde, dokud jsem nenabyl vědomí. Všichni zbožňují tento pocit přítomnosti a chtějí ho neustále prodlužovat, ale nikoho nenapadne vrátit se zpět do minulosti a zjistit, čí extáze pocit přítomnosti vytvořila. Kvůli fyzické extázi, trvající jen okamžik, začala existovat špetka vědomí, v níž je obsažen celý vesmír.

Tazatel: Necítím utrpení z „jáství“. Cítím, že je vše v pořádku. Znamená to, že nechci vidět utrpení?

Maharadž: Nemůžete dělat nic – musíte si užívat to, co je – není to tak? Trpět či radovat se, nemáte žádnou volbu. Zážitky tu přesto budou. Neměl byste se nechat do nich zatáhnout, ale dokud je tu „já jsem“, budou tu i zážitky. Kouzlo tohoto vědomí spočívá v tom, že nejen že zakrylo skutečnost, že je zdrojem utrpení, ale učinilo se zdrojem veškerého zdánlivého štěstí.

Z knihy Před vědomím

Překlad: Gabriela Adámková