Zpívání bhadžanů v Praze - do srpna 2020

  • od srpna 2020 do prosince 2020 zpívání od 18h - 20h.
  • Místo konání: Klub MalýVelký strom - Dobrovskeho 16, Praha 7, zast. tramvaje Letenské naměstí

    Datum akce: Nejbližší zpívání v Praze - bude upřesněno od 18.00 do 20.00 h.

    Program: Zpívání bhadžanů tradice Navnath Samradája, meditace a čtení textů těchto mistrů, diskuse.

  • Sraz:  v 17:55 .h
2020      

bude upřesněno -

MalýVelký strom, Praha

     

Info: Aleš 777050958 a Martin 725219468

Další informace o bhadžanech


Nová kniha:

proste_budte_n.jpgKniha Jsem nezrozen přeložená z anglického originálu I am Unborn vznikla z poznámek prof. Damodara Lunda během jeho návštěv Šrí Nisargadatta Maharadže v letech 1979–1980. Manželka Kamala Lund (rovněž oddaná Šrí Maharadžovi) svolila, aby je do knižní podoby upravil Vidžaj Deshpande, a to pod podmínkou, že bude kniha na internetu zdarma dostupná.


proste_budte_n.jpgKniha Prostě buďte! se skládá ze tří částí (Sebepoznání a Seberealizace; Zápisky Jean Dunn; Vědomí a Absolutno) a každá předkládá učení Šrí Nisargadatta Maharadže, které nám zprostředkovala Jeho oddaná žačka Jean Dunn. Maharadže navštívila po letech meditací strávených v Ramanášramu a účastnila se Jeho každodenních promluv až do roku 1981, kdy Maharadž opustil tělo. Vztah Jean Dunn s Maharadžem je dokonalým příkladem opravdového vztahu Gurua a žáka, který se zakládá na naprosté víře ve slova Sadgurua a touze po Pravdě. Třetí část této knihy obsahuje vrcholné promluvy Šrí Nisargadatta Maharadže, které Jean Dunn s Maharadžovym požehnáním přepsala z magnetofonových pásků a vydala knižně.
Tištěný titul je možné si objednat na e-mailech: gabinastefanikov@yahoo.com (Gabriela Adámková), alesadamek@centrum.cz (Aleš Adámek). Cena 240 Kč + poštovné.Audio/Video ukázka:

Nisargadatta Maharádž - Citáty a fotky

Články

11. března 1981 – Ví slunce, kdy zapadá či vychází? (z knihy Před vědomím)

16. 2. 2021 - advaita

Tazatel: Jaká je cesta vedoucí k pochopení? Co by měl člověk dělat? Jaká je nejrychlejší cesta?
Maharadž: Pochopení a spočívání ve skutečné podstatě, to je tím úkolem. Není zde jiného Boha kromě pocitu přítomnosti a tímto pocitem přítomnosti jsem Já. Pochopení tohoto s plným přesvědčením je ta nejrychlejší cesta. Pochopte tento původní stav, kdy tu nikdo další nebyl. To je pravé poznání, moje skutečná podstata. Mnoho Avatarů přišlo a zase odešlo, ale tento prostor je tu neustále.

11. března 1981

Tazatel: Při čtení knih Maharadžových promluv cítím nesmírnou svobodu a radost. Myslím, že živé slovo přímo zakouším.

 Maharadž: Co bylo prožívajícím; co je to? Byl to pocit přítomnosti.

Tazatel: Přečetl jsem již mnoho knih, ale toto bylo pro mne zcela nové odhalení, nová zkušenost. Proč jsem to samé nezakoušel z jiných knih?

Maharadž: Nebudu přijímat žádné vaše komplimenty. Vaše otázky vycházejí z úrovně těla a mysli a odpovědi budete rovněž přijímat na této úrovni. Jezdíte na koni tělesného ztotožnění.

Tazatel: Chci jen vědět, proč jsem měl tyto zážitky při čtení vašich knih a ne jiných.

Maharadž: Mě vaše zážitky nezajímají. Mne zajímáte pouze vy. Ten, kdo mluví, a ten, kdo naslouchá, je jeden a týž. O většině lidí, kteří sem přišli, se dá říct, že jsou ve stavu, jako by se velmi dobře najedli. Jsou dosyta najedeni a nyní jen přežvykují jako kráva. Už se nezajímají o další jídlo. Proto již zde nejsou žádné dotazy. Kdyby nedorazil někdo jako vy a nekladl otázky, nebyly by zde žádné dotazy. Přišel jste sem hledat poznání, ale vy jste poznáním.

Tazatel: Dakšinamurti učil své žáky v tichosti.

Maharadž: Vykašlete se na Dakšinamurtiho! To jsou jen povídačky, které jste si načetl nebo někde vyslechl. Jaká je vaše zkušenost? Já jsem zde a vy jste zde: klaďte otázky.

Tazatel: Jak to, že někteří lidé umírají mladí a jiní žijí dlouho?

Maharadž: Bude tu zrození nebo smrt, pokud tu nebude vědomí či vaše já? Když říkáte, oni umírají mladí nebo oni žijí dlouho, jakou logikou se ve skutečnosti řídí „Já“ ve vztahu k těm, co jsou narozeni? Ví slunce, kdy zapadá či vychází? Nejprve pochopte to, co je zrozeno a poté bude tato záhada rozluštěna.

Tazatel: Tělo je zrozeno, „Já“ zrozeno není.

Maharadž: Je možné, aby se tělo zrodilo, když tu není „Já“? Co rozumíte pod pojmem narození? Jste zrozen?

Tazatel: Dokud se ztotožňujeme s tělem, jsme zrozeni.

Maharadž: Já hovořím pouze k vědomí o vědomí, tomu jen tak někdo neporozumí.

Tazatel: Jaká je cesta vedoucí k pochopení? Co by měl člověk dělat? Jaká je nejrychlejší cesta?

Maharadž: Pochopení a spočívání ve skutečné podstatě, to je tím úkolem. Není zde jiného Boha kromě pocitu přítomnosti a tímto pocitem přítomnosti jsem Já. Pochopení tohoto s plným přesvědčením je ta nejrychlejší cesta. Pochopte tento původní stav, kdy tu nikdo další nebyl. To je pravé poznání, moje skutečná podstata. Mnoho Avatarů přišlo a zase odešlo, ale tento prostor je tu neustále.

Tazatel: Jak člověk překoná základní nevědomost?

Maharadž: Co je to, co chápe, že je zde něco jako nevědomost?

Tazatel: Je to poznání.

Maharadž: Pochopte, že vy jste poznání a zapomeňte na nevědomost. Dejme tomu, že posloucháte krásnou hudbu nebo vidíte tančit hezkou dívku. Pokud to na vás nezapůsobí, pak jste buď Džňánin nebo osel. Zde je místnost plná lidí, kteří zůstanou nepohnuti jakoukoliv krásou. Já jsem ve stavu naprosté nepřítomnosti jakéhokoli konceptu přítomnosti či nepřítomnosti. Vy jste také v tomto stavu, ale nevíte to. Moje vědomí již není moc výkonné; už zde není rozpoznání někoho jako individuality, jako osoby. Pokud se zde cítíte dobře, jste vítán, pokud budete chtít odejít, můžete jít.

Z knihy Před vědomím

Překlad: Gabriela Adámková