Zpívání bhadžanů v Praze - do srpna 2020

  • od srpna 2020 do prosince 2020 zpívání od 18h - 20h.
  • Místo konání: Klub MalýVelký strom - Dobrovskeho 16, Praha 7, zast. tramvaje Letenské naměstí

    Datum akce: Nejbližší zpívání v Praze - bude upřesněno od 18.00 do 20.00 h.

    Program: Zpívání bhadžanů tradice Navnath Samradája, meditace a čtení textů těchto mistrů, diskuse.

  • Sraz:  v 17:55 .h
2020      

bude upřesněno -

MalýVelký strom, Praha

     

Info: Aleš 777050958 a Martin 725219468

Další informace o bhadžanech


Nová kniha:

proste_budte_n.jpgKniha Jsem nezrozen přeložená z anglického originálu I am Unborn vznikla z poznámek prof. Damodara Lunda během jeho návštěv Šrí Nisargadatta Maharadže v letech 1979–1980. Manželka Kamala Lund (rovněž oddaná Šrí Maharadžovi) svolila, aby je do knižní podoby upravil Vidžaj Deshpande, a to pod podmínkou, že bude kniha na internetu zdarma dostupná.


proste_budte_n.jpgKniha Prostě buďte! se skládá ze tří částí (Sebepoznání a Seberealizace; Zápisky Jean Dunn; Vědomí a Absolutno) a každá předkládá učení Šrí Nisargadatta Maharadže, které nám zprostředkovala Jeho oddaná žačka Jean Dunn. Maharadže navštívila po letech meditací strávených v Ramanášramu a účastnila se Jeho každodenních promluv až do roku 1981, kdy Maharadž opustil tělo. Vztah Jean Dunn s Maharadžem je dokonalým příkladem opravdového vztahu Gurua a žáka, který se zakládá na naprosté víře ve slova Sadgurua a touze po Pravdě. Třetí část této knihy obsahuje vrcholné promluvy Šrí Nisargadatta Maharadže, které Jean Dunn s Maharadžovym požehnáním přepsala z magnetofonových pásků a vydala knižně.
Tištěný titul je možné si objednat na e-mailech: gabinastefanikov@yahoo.com (Gabriela Adámková), alesadamek@centrum.cz (Aleš Adámek). Cena 240 Kč + poštovné.Audio/Video ukázka:

Nisargadatta Maharádž - Citáty a fotky

Články

29. Zanechání pýchy (z knihy Amrut laja 2)

12. 2. 2021 - advaita

Siddharaméšvar Maharadž: Každý v této světské existenci vede takový život, který mu je nalinkován osudem. Nikdo se ve skutečnosti nestará o někoho jiného. Vše, co se vám stane, je v souladu s osudem. Abyste se vzdali ega, zahoďte všechny silné připoutanosti a odevzdejte vše k nohám Mistra. Jakmile to uskutečníte, budete vědět, že vše není nic než přelud, a je to Já jediné, které existuje. Dokonce také pochopíte, že ´Já´ není s nikým spojené; ´Já´ nepatří nikomu.
Proměníte se do ´skutečné přirozenosti´ Paramátman ve chvíli, kdy opustíte pýchu. Touto přirozeností budete po celou dobu, tedy ve všech třech stavech (bdění, snění a stavu hlubokého spánku). Všechny tři stavy jsou charakteristiky intelektu. Je to hra intelektu.

29. Zanechání pýchy

Individuální vědomí (džíva) není nijak spoutané, stejně jako Já nemá ani zrození ani smrt. Přesto jelikož se Já ztotožnilo s tělem, musí trpět zrozením a smrtí. Já je pouze spoutané konceptem individuality. Jen pomocí lidského těla může toto poznání dojít k pochopení. Je to právě toto poznání, které může přivodit osvobození. Jestliže si individuální vědomí pomocí svého vlastního rozlišování uvědomí, že není tělem, ale Já, bude osvobozeno.

Měli byste pohrdat touhami. Vzdejte se veškeré pýchy, spojené s touhami. Měli byste zanechat namyšlenosti, spojené s tělem, abyste se vysvobodili z pout. Ten, kdo přestal být na sebe (na tělo) pyšný, je svobodný a získá blaženost Já. Je zbaven všech starostí. Musíte se vzdát vášnivé připoutanosti k tělu. Jedině ten, kdo opustí ego, spojené s tělem, je šťastný, a je nástrojem vrcholného štěstí. Individuální vědomí získá po zanechání pýchy formu Já. Jeho myšlenky a touhy potom skončí.

Každý v této světské existenci vede takový život, který mu je nalinkován osudem. Nikdo se ve skutečnosti nestará o někoho jiného. Vše, co se vám stane, je v souladu s osudem. Abyste se vzdali ega, zahoďte všechny silné připoutanosti a odevzdejte vše k nohám Mistra. Jakmile to uskutečníte, budete vědět, že vše není nic než přelud, a je to Já jediné, které existuje. Dokonce také pochopíte, že ´Já´ není s nikým spojené; ´Já´ nepatří nikomu.

Proměníte se do ´skutečné přirozenosti´ Paramátman ve chvíli, kdy opustíte pýchu. Touto přirozeností budete po celou dobu, tedy ve všech třech stavech (bdění, snění a stavu hlubokého spánku). Všechny tři stavy jsou charakteristiky intelektu. Je to hra intelektu. Čtvrtý stav, stav túrja, vám pomáhá vzdát se pýchy, vzešlé z předchozích třech stavů. To, co přivodí opuštění pýchy, je pravé poznání. Stav snění není považován za skutečný během doby, kdy jste bdělí a naopak. Ve stavu hlubokého spánku je jak snění tak bdění neskutečné. Nakonec je to ve stavu ´pravého poznání´, kdy je pýcha, spojená se všemi předchozími třemi stavy, odvržena a tyto stavy se stávají neskutečné. Právě toto je čtvrtý stav, stav túrja. Všechny stavy až na stav túrja existují v intelektu.

22. 6. 1933

Z knihy Amrut laja 2

Překlad: Aleš Adámek