Zpívání bhadžanů v Praze - do srpna 2020

  • od srpna 2020 do prosince 2020 zpívání od 18h - 20h.
  • Místo konání: Klub MalýVelký strom - Dobrovskeho 16, Praha 7, zast. tramvaje Letenské naměstí

    Datum akce: Nejbližší zpívání v Praze - bude upřesněno od 18.00 do 20.00 h.

    Program: Zpívání bhadžanů tradice Navnath Samradája, meditace a čtení textů těchto mistrů, diskuse.

  • Sraz:  v 17:55 .h
2020      

bude upřesněno -

MalýVelký strom, Praha

     

Info: Aleš 777050958 a Martin 725219468

Další informace o bhadžanech


Nová kniha:

proste_budte_n.jpgKniha Jsem nezrozen přeložená z anglického originálu I am Unborn vznikla z poznámek prof. Damodara Lunda během jeho návštěv Šrí Nisargadatta Maharadže v letech 1979–1980. Manželka Kamala Lund (rovněž oddaná Šrí Maharadžovi) svolila, aby je do knižní podoby upravil Vidžaj Deshpande, a to pod podmínkou, že bude kniha na internetu zdarma dostupná.


proste_budte_n.jpgKniha Prostě buďte! se skládá ze tří částí (Sebepoznání a Seberealizace; Zápisky Jean Dunn; Vědomí a Absolutno) a každá předkládá učení Šrí Nisargadatta Maharadže, které nám zprostředkovala Jeho oddaná žačka Jean Dunn. Maharadže navštívila po letech meditací strávených v Ramanášramu a účastnila se Jeho každodenních promluv až do roku 1981, kdy Maharadž opustil tělo. Vztah Jean Dunn s Maharadžem je dokonalým příkladem opravdového vztahu Gurua a žáka, který se zakládá na naprosté víře ve slova Sadgurua a touze po Pravdě. Třetí část této knihy obsahuje vrcholné promluvy Šrí Nisargadatta Maharadže, které Jean Dunn s Maharadžovym požehnáním přepsala z magnetofonových pásků a vydala knižně.
Tištěný titul je možné si objednat na e-mailech: gabinastefanikov@yahoo.com (Gabriela Adámková), alesadamek@centrum.cz (Aleš Adámek). Cena 240 Kč + poštovné.Audio/Video ukázka:

Nisargadatta Maharádž - Citáty a fotky

Články

28. Vzdání se tužeb a pýchy (z knihy Amrut laja 2)

Dnes - advaita

Siddharaméšvar Maharadž: Individuální vědomí pokládá všechny věci související s tělem, ať dobré nebo zlé, za své vlastní. Je to kvůli pýše, spojené s tělem. Individualita tak zapomněla na svou ´pravou přirozenost´ (svarúpa) a místo toho se zaměřila na touhy. ´Poznání´ není nic než radikální změna v intelektu. Ve chvíli, kdy jste skutečně zasvěceni, nebo se začnete chovat podle rady Mistra, můžete okamžitě získat osvobození. Poslouchání duchovních rozprav a rozjímání nad nimi je jedinou metodou, jak dojít k ´Nejzazší Pravdě´ (Paramártha).

28. Vzdání se tužeb a pýchy

 

Světské touhy se (nepozorovaně) vkradly do myšlení a promíchaly se s myšlenkami. Společně s tělem se myšlení vytvarovalo do formy (povahy) přání. Tudíž vyvstává otázka: ´Jak je lze od sebe oddělit?´ Poznání Brahman není možné nabýt do té doby, dokud se nevzdáte všech přání. Vzhledem k navyklému způsobu myšlení  ´něco udělat´ a sklízet za to ovoce začala naše vnitřní mysl (Antahkarana) tíhnout k splnění tužeb a to dalo podnět k vzniku ega.

Zapomněli jste na svou ´pravou přirozenost´ (svarúpa) a tím pádem lpíte na konceptu ´já jsem tělo´. Vaše mysl se na základě toho ztotožnila s individuálním vědomím (džíva) a z toho důvodu jste okouzleni světskými touhami a libujete si ve smyslových potěšeních.

Kdyby byly myšlenky pravou přirozeností individuality, pak by tíhly pouze k individuálnímu vědomí a nepojily by se s touhami. Individuální vědomí se během doby, kdy zapomene na své ´pravé já´, snaží uspokojit myšlení. Tak, jak začalo být myšlení poblázněné touhami, tak jimi začalo být posedlé i individuální vědomí.

Individuální vědomí je opravdu věčně svobodné, a je pouze ve formě životní energie. Chlubení se tělem a myslí se spolu s rostoucí namyšleností rozvíjelo, až vyrostlo do tuhé, ale přesto neskutečné pýchy. Právě kvůli ní se individuální vědomí (džíva), jak se zdá, začalo ztotožňovat s tělem, a v jeho nepřetržitém společenství podlehlo tužbám. Ten, kdo se vzdá veškeré pýchy, bude osvobozen a vyjde z oceánu světské existence.

Není možné se čehokoliv dožadovat, neboť všechny objekty jsou pouze Paramátman. Měli byste zaujmout postoj, že ´Toto vše náleží Paramátman. Nechť věci jdou svou vlastní cestou, co já s tím? Ať se stane cokoli, ať se ztratí cokoli, není to moje starost.´ Ten, kdo jedná tímto způsobem, bude přeměněn v Paramátman.

Říká se, že ´velká odpoutanost´ je naprosté zřeknutí se všeho, ´ryzí odpoutanost´ znamená žít v tomto světě jako host v penzionu, zatímco ´nepříliš velká odpoutanost´ je postupné stahování se od světských záležitostí. Když žádná z těchto tří druhů odpoutaností není možná, pak nadšená služba světcům a guruům  z hlediska těla, mysli a vašeho majetku vám dopomůže vytvořit odpoutanost.

Jóginovo štěstí bude vskutku velké, pokud je nastolena odpoutanost od těla. Měli byste se vzdát všech žádostí. Měli byste se přestat pyšnit svým domem, ženou, dětmi a majetkem. To vás osvobodí ze zajetí. Abyste se vzdali pýchy, měli byste uctívat. Měli byste vědět a říkat: ´Nejsem tělo. Já jsem Já.´ Měli byste říkat: ´Já jsem On, který je ve všem.´ Po vyhnání touhy dojdete k poznání, že všechny bytosti jsou Paramátman. To je moment, kdy individuální vědomí získá stav Paramátman. Vzhledem k tomu, že obojí, jak touhy, tak myšlenky, jsou neskutečné, jak by se potom vůbec mohly dotknout individuality?

Individuální vědomí se pomocí těla ukojilo mnoha žádostmi v tomto pomíjivém světě. Myšlenky (čitta) spolu s touhami se proměnily a staly se vášnivé. Ve dne v noci myslí intelekt (buddhi) na smyslová potěšení, která jsou mu blízká. Proto také vznikla pýcha ztotožněná s touhami. Silné vazby  se rozvinuly se světskými touhami a koncepty, které si držíte, se staly překážkou.

Individuální vědomí pokládá všechny věci související s tělem, ať dobré nebo zlé, za své vlastní. Je to kvůli pýše, spojené s tělem. Individualita tak zapomněla na svou ´pravou přirozenost´ (svarúpa) a místo toho se zaměřila na touhy. ´Poznání´ není nic než radikální změna v intelektu. Ve chvíli, kdy jste skutečně zasvěceni, nebo se začnete chovat podle rady Mistra, můžete okamžitě získat osvobození. Poslouchání duchovních rozprav a rozjímání nad nimi je jedinou metodou, jak dojít k ´Nejzazší Pravdě´ (Paramártha).

21. 6. 1933

Z knihy Amrut laja 2

Překlad: Aleš Adámek